Greater Sage-Grouse
Stadig ledige pladser

Colorado - USA - april 2024

DKK
  • Pris ved 14 deltagere (prisen er afhængig af bl.a. dollarkurs og flypriser) 29.900 kr.
  • Enkeltværelse tillæg 5.600 kr.
  • Depositum 5.800 kr.

Afrejse er mandag d. 8. april og hjemkost torsdag d. 18. april 2024.

Colorado er det bedste sted i USA til at finde alle arter af præriehøne og hjerpe. Colorados varierede topografi, der spænder fra præriegræsarealer gennem højsletter til subalpine skove og alpine tundra, understøtter omkring 500 fuglearter. Colorados geografiske placering på tværs af kontinentalskellet giver en blanding af østlige, vestlige, nordlige og sydvestlige arter, der ikke findes andre steder.

Den smukke stat Colorado er berømt for sine hønsefugle. De syv meget eftertragtede arter, Dusky Grouse, Greater Sage-Grouse, Gunnison Sage-Grouse, Sharp-tailed Grouse, Lesser Prairie Chicken, Great Prairie Chicken og Fjeldrype kan ses på denne 10 dages tur med forholdsvis begrænset kørsel.

Colorado kombinerer et spektakulært landskab og en række levesteder med den største mangfoldighed af hjerpe- og præriehønearter, der findes i Nordamerika. Vores rejse tager os fra de østlige prærier, som er hjemsted for Greater og de truede Lesser Prairie Chickens, til de vestlige salviesletter, som huser en af de sidste tilbageværende bestande af den kritisk truede Gunnison Sage-Grouse og de lige så fantastiske, men mere talrige Greater Sage-Grouse. Ind imellem besøger vi forbjergene øst og vest for Rocky Mountains for at lede efter Greater Prairie-Chicken, Scaled and Gambel's Quails, Sharp-tailed og Dusky Grouse, og den introducerede Chukarhøne.

Vi begiver os også op i højderne over trægrænsen for at lede efter den vanskelige fjeldrype, stadig i sin vinterdragt på denne tid af året. Ud over "hønsene" rummer prærierne Mountain Plover, Thick-billed og smukke Chestnut-collared Longspurs, mens bjergenes fod og højere oppe rummer en bred vifte af Rocky Mountain specialiteter. Fyrreskovene i mellemhøjde er hjemsted for så eftertragtede arter som Pinyon og Woodhouse's Scrub-Jays, Clark's Nutcracker, Lewis's Woodpecker, Williamson's Sapsucker, Juniper Mejse og American Dipper. Borealskove i højere højder understøtter amerikansk tretået spætte, Steller's og Canada Jays, Mountain Chickadee og Pygmy Nuthatch. Foderautomater kan tiltrække et utroligt udvalg af vinterfinker med Gray-crowned, Black, og Brown-capped Rosy-Finches ofte i store mixed flokke, selv Evening og Pine Grosbeaks, Cassin’s Finches og Red Crossbills bidrager til mangfoldigheden.

Andre højdepunkter, som vi vil lede efter i salviehabitaterne, omfatter Sage Thrasher, Sagebrush og Brewer's Sparrows. I søer og reservoirer langs vejen kan vi se et bredt udvalg af vandfugle med omkring 20 mulige arter, inklusive Islandsk hvinand, og disse vandområder rummer også Clarks og Western Grebes. De åbne landskaber og bjergene er fremragende for rovfugle, og vi kan forvente at se et dusin arter - er alle nævnt tidligere.

Denne tur er også fantastisk for pattedyr med mulighed for to dusin arter, lige fra den massive elg til det lille jordegern, et godt supplement til det fineste fugleeventyr i Nordamerika. Fotografiske muligheder for fugle, dyreliv og landskab er gode på denne tur.

Dag 1: København til Denver
Dag 2: Pueblo til Oakley, Kansas
Dag 3: Lesser Prairie-Chicken spil og Oakley til Wray
Dag 4: Greater Prairie-Chicken spil og Wray til Silverthorne
Dag 5: White-tailed Ptarmigan og Silverthorne til Gunnison
Dag 6: Gunnison Sage-Grouse spil og Crested Butte area
Dag 7: Colorado National Monument og Grand Junction til Craig
Dag 8: Sharp-tailed Grouse spil og Craig til Walden
Dag 9: Greater Sage-Grouse spil og Walden til Denver
Dag 10: Denver til København

Bemærk: Den nøjagtige rejseplan vil afhænge af spillepladsernes tilgængelighed og vejrforhold. Vi vil tilstræbe at besøg alle de lokaliteter, der er nævnt ovenfor, rækkefølgen kan variere. Spilleplads-besøg nødvendiggør tidlig start så vi forventer, at være i felten mellem fem og seks om morgenen de fleste dage.
Der forventes et højt aktivitetsniveau.

Rejsebestemmelser

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Rejserne udbydes til en foreløbig pris, der kan reguleres i forhold til f.eks. deltagerantal, valutakurser, energipriser samt skatter, afgifter og gebyrer pålagt af en tredjemand. Bestilling fra deltagere er først gyldig, når DOF Travel har modtaget det angivne depositum. Bestilling af rejse med tilhørende betaling af depositum sker via hjemmesiden med Dankort med opgivelse af navn, adresse, telefonnummer, email adresse, angivelse af ønske om enkeltværelse samt evt. navne på yderligere deltagere.

Som hovedregel gælder, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. DOF Travels rejser er generelt ikke egnet for bevægelseshæmmede personer, uledsaget mindreårige eller personer, som har behov for særlig lægelig assistance.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Colorado - USA - april 2024
Booking status: Stadig ledige pladser
  • Pris ved 14 deltagere (prisen er afhængig af bl.a. dollarkurs og flypriser) 29.900 kr.
  • Enkeltværelse tillæg 5.600 kr.
  • Depositum 5.800 kr.

Andre ture

Deltagelse på DOF Travels småture og busture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.