FInland
Udsolgt - tilmeld venteliste

Finland - juni 2025

DKK
  • Forventet pris ved 14 deltagere ca. 20.000 kr.
  • Enkeltværelse tillæg 2.500 kr.
  • Depositum 4.000 kr.

LOKALITET
Det nordlige Finland – områderne omkring Oulo og Kuusamo

REJSE PERIODE
30.maj - 5.juni 2025

ANTAL DELTAGERE
14

HOVEDTEMAET FOR TUREN
Fuglekiggeri

PRIS
Ca. 19.000-20.000 kr.

LEDER(E):
Søren Skov + lokal guide fra Finnature

SÅDAN BLIVER TUREN
Rejsen har fokus på fuglekiggeri – især ugler og fugle, der er tilknyttet skovene i det nordlige Finland og for manges vedkommende er svære at se andre steder. Vi vil være aktive i mange timer, men i et behageligt tempo. Der vil være en til to ture enten sent om aftenen eller tidligt om morgenen for at se efter ugler. Da vi er langt mod nord, er der lyst om natten.
Ved Kuusamo er der et par ture i kuperet terræn, men ellers vil vi gå i fladt terræn.
Udover fuglene kan vi opleve fine landskaber og flot naturskov – især ved Kuusamo. Desuden kan vi se rensdyr og måske også elge.
Da rejsen er i begyndelsen af juni, vil det normalt være for tidligt til større antal af myg.

STRABADSER
Rejsen indebærer ikke større strabadser for dem med normal kondition og gang.
Der vil være to længere køreture, Oulo – Kuusamo og retur Kususamo – Oulo. Afstanden mellem de to byer er 217 kilometer.
Vi vil flere gange være aktive før morgenmaden.

MAD
Rejsen er med helpension. Sodavand og alkoholiske drikkevarer er dog ikke med i rejsens pris.

INDKVARTERING
Vi vil bo på to gode hoteller i Oulo (3 nætter) og Kuusamo (3 nætter).

TRANSPORT
Fly Kastrup – Oulo via Helsinki samt to minibusser ført af rejselederen og guide fra Finnnature.
Det vil være fint, hvis der er deltagere, der er interesseret i at være chauffør mod rabat på rejsen.

VEJR
I Oulo omkring 10-20 grader. I Kuusamo kan det blive ned til et par graders varme om aftenen/morgenen, men normalt vil det være 5-15 grader.
For det meste tørt, men der er risiko for regn. Såfremt vejrudsigten lover regn, kan dagsprogrammet ændres.

HVAD VI VIL SE
HØJDEPUNKTER - FUGLE
I naturen er der ingen garantier, men da vores guide fra Finnature har et meget stort lokalkendskab, har vi gode muligheder for bl.a. at opleve følgende arter i den flotte nordiske natur, hvor de hører hjemme:
Lapugle, Slagugle, Høgeugle, Perleugle, Spurveugle, Tretået Spætte, Tjur, Urfugl, Hjerpe, Dalrype, Lavskrige, Lapmejse, Blåstjert, Dværgværling, Pileværling

HØJDEPUNKTER - NATUR
Flot naturskov og fine landskaber – især ved Kuusamo. Her er der også mulighed for at se to af Europas fineste orkideer Norne og Fruesko, der normalt blomstrer i første halvdel af juni. Vejret kan dog rykke tidspunktet for deres blomstring.

PROGRAMMET DAG FOR DAG

HVAD ER INKLUDERET PÅ TUREN
FØLGENDE ER INKLUDERET

Flyrejse tur-retur fra Kastrup til Oulo, transport i minibusser, helpension, indkvartering i dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse).
Rejseledelse fra DOF Travel, klimakompensation, artsliste, turrapporten efter turen og drikkepenge.

FØLGENDE ER IKKE INKLUDERET
Hotelovernatninger ud over rejseprogrammet, eller hvis der er behov for tilslutningsflyvninger.
Personlige udgifter som vaskeri, telefon og alkoholiske drikkevarer og muligvis drikkepenge i forbindelse med disse. Måltidserstatninger eller andre udgifter, hvis deltageren kan ikke deltage i gruppens program.
Personlig betjening/personlige udgifter ved hjælp til egen bagage, Rejseforsikring (obligatorisk at have), afbestillingsforsikring, evt. lægeundersøgelser eller certifikater efter behov.

Finland - juni 2025
Booking status: Udsolgt - tilmeld venteliste
  • Forventet pris ved 14 deltagere ca. 20.000 kr.
  • Enkeltværelse tillæg 2.500 kr.
  • Depositum 4.000 kr.

Rejsebestemmelser

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Rejserne udbydes til en foreløbig pris, der kan reguleres i forhold til f.eks. deltagerantal, valutakurser, energipriser samt skatter, afgifter og gebyrer pålagt af en tredjemand. Bestilling fra deltagere er først gyldig, når DOF Travel har modtaget det angivne depositum. Bestilling af rejse med tilhørende betaling af depositum sker via hjemmesiden med Dankort med opgivelse af navn, adresse, telefonnummer, email adresse, angivelse af ønske om enkeltværelse samt evt. navne på yderligere deltagere.

Som hovedregel gælder, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. DOF Travels rejser er generelt ikke egnet for bevægelseshæmmede personer, uledsaget mindreårige eller personer, som har behov for særlig lægelig assistance.

Senest 5 måneder før afrejsedatoen skal DOF Travel skriftligt meddele deltagerne den endelig pris på rejsen. Hvis den endelige pris er mere end 8% højere end den udbudte foreløbige pris, har de tilmeldte ret til skriftlig afbestilling indtil 14 dage efter, at meddelelse om endelig pris er givet. Ved sådan afbestilling tilbagebetaler DOF Travel det indbetalte beløb uden fradrag.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Hvis turens udbudspris overstiger kr. 30.000, skal 40% af turens udbudspris (inkl. depositum) være indbetalt til DOF Travel senest 7 måneder før afrejsedatoen. Restbeløbet skal være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Hvis turens udbudspris ikke overstiger kr. 30.000 skal hele restbeløbet være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Restbetaling skal ske ved bankoverførsel til Merkur Andelskasse reg.nr. 8401 konto 000 104 6418 til DOF Travel. Angiv: navn, rejsemål og årstal.

Afbestilling skal ALTID ske SKRIFTLIGT til DOF Travel inden rejsens begyndelse til travel@dof.dk.

a. Ved afbestilling mere end 7 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af et afbestillingsgebyr på kr. 300 pr. person.

b. Ved afbestilling mellem 7 måneder og 5 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum.

c. Ved afbestilling mellem 5 måneder og 3 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af 30 % af turprisen. Hvis det indbetalte beløb er mindre end 30% af turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

d. Ved afbestilling senere end 3 måneder før afrejse tilbagebetales der ikke. Hvis det indbetalte beløb er mindre end turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Forsikringer indgår ikke i turprisen.
Den rejsende har forpligtigelsen til tegning af en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved afbud til rejsen eller udgifter til bistand, herunder til hjemtransport i tilfælde af ulykke, sygdom eller død.

DOF Travel kan aflyse rejsen indtil 20 dage før afrejse i tilfælde af et for lavt deltager antal.

DOF Travel kan også aflyse rejsen, hvis uventede ændringer på turmålet, f.eks. af sikkerhedsmæssig karakter, vanskeliggør rejsen i væsentlig grad.
I tilfælde af aflysning på DOF Travels foranledning vil det fulde indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Prisen på alle rejser uden for Danmark, Skåne og Nordtyskland (Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern) inkluderer et bidrag til international fuglebeskyttelse på kr. 100 pr. deltager. Pengene kan gå til projekter over hele verden og fordeles af DOF’s internationale udvalg.

DOF har bestemt, at for at modvirke klimaforandringer på grund af udledning af kuldioxid (CO2) ved DOF’s rejseaktiviteter, skal der reserveres et beløb af hver rejses pris til projekter, der har til formål at neutralisere CO2-udledning. DOFs hovedbestyrelse bestemmer, hvilke projekter, pengene skal anvendes til. Beløbet afhænger af rejsemålet, og er for tiden fastsat således:

• Rejser til Danmark, Skåne og Nordtyskland kr. 0
• Rejser til det øvrige Europa bortset fra de nedenfor nævnte lande og områder kr. 100
• Rejser til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland kr. 200
• Rejser til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte kr. 600
• Rejser til Antarktis, Australien og New Zealand kr. 900

DOF Travel er registreret rejseudbyder i Rejsegarantifonden.

Hvis du er i tvivl om turen er egnet for dig så ring til DOF Travel på 5114 6115 tirsdage mellem 18 og 19.30 eller til turlederen hvis telefonnummer er angivet i turbeskrivelsen. Eller skriv til DOF Travel på travel@dof.dk

Andre ture

Deltagelse på DOF Travels småture og busture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.