Landsvale

Om DOF Travel

Hvem er DOF Travel

DOF Travel hører under Københavnsafdelingen i Dansk Ornitologisk Forening – BirdLife Danmark.
Alle DOF-medlemmer kan deltage på turene og fuglerejserne. Formålet er at formidle kendskab til fugle og natur til medlemmerne.

DOF Travel har tidligere heddet "Ekskursionsudvalget" og har i årtier arrangeret ture for foreningens medlemmer. Hvert år tilbydes der ca. 70 endagsture (småture) på Sjælland, ca. 8 endags-busture til Danmark og Skåne samt 10-12 udlandsrejser. Alle turene bliver ledet af dygtige ornitologer med erfaring og lokalkendskab. DOF Travel har tilknyttet 30 ornitologer, der leder turene og rejserne.

DOF Travel er ansvarlig for planlægning, udvikling og drift af turene. DOF Travel ledes af et udvalg med 7-10 medlemmer. I øjeblikket består DOF Travel-udvalget af Tue Brix, Leon Berthou, Frands E. Jensen (kasserer), Ingelise Aarøe Petersen, Lærke Drostgaard, Viktor Sveding, Mikkel Holck og Morten Rasmussen (ansv.).

Tirsdagsvagten er DOF Travels administration. 2 - 4 personer kommer hver tirsdag mellem kl. 18.00 og 19.30 i Fuglenes Hus og håndterer tilmeldinger og betalinger samt besvarer spørgsmål pr. telefon og e-mail. I øjeblikket består Tirsdagsvagten af Ingelise Aarøe Petersen, Inger Filipsen, Merete Crone, Lars Gregersen og Frands E. Jensen (ansv.).

DOF Travel udvalgets medlemmer, tirsdagvagterne og turlederne er frivillige og ulønnede. Det betyder, at vi kan lave småture, der er gratis, og busture og fuglerejser til meget fordelagtige priser for DOF-medlemmer. Det betyder desværre også, at vi ikke altid kan svare på jeres tilmeldinger og henvendelser med det samme. Der kan i nogle tilfælde gå lidt tid inden I får svar.

Du er altid velkomne til at ringe til Tirsdagsvagten på 5114 6115 om tirsdagen mellem 18.00 og 19.30. I juli måned og i juleferien (23. december til 2. januar) holder Tirsdagsvagten lukket. Du kan altid sende en e-mail med dine spørgsmål til travel@dof.dk.

Bankoplysninger: Merkur Andelskasse reg.nr. 8401 kontonr. 000 104 6418

DOF Travel Fonden

Mange af de tropiske skoves dyr og planter, bl.a. kolibrier, papegøjer og myrefugle er udryddelsestruede. Skovene fældes og bruges til brænde, havemøbler og terrasser, veje anlægges, bebyggelser etableres og jorden beplantes med oliepalmer eller bruges til kvægavl. Skaderne er næsten uoprettelige, og regnskoven tabt for evigt.
Københavnsafdelingen under Dansk Ornitologisk Forening har besluttet, at en stor del af det overskud, som DOF Travel opsparer i forbindelse med dets storture, skal anvendes til fuglebeskyttelse. Støtte til opkøb af regnskov i udviklingslande er en oplagt mulighed, hvor man får relativt meget for pengene. Til at udvælge og finde interessante områder og støtte-værdige projekter har Københavnsafdelingen og DOF Travel i fællesskab nedsat et udvalg, som kaldes ”DOF Travel Fonden”. Fonden består af 5 personer: Alex Rosendal, Jon Fjeldså, Stig Jensen, Frands E. Jensen og Erik Mølgaard.

20.000 US Dollars til opkøb af skov i Equador
I efteråret 2007 besluttede DOF Travel Fonden at indstille til bestyrelsen i København at donere USD 20.000 til den ecuadorianske Jocotoco fond, som bl.a. har danske Niels Krabbe i bestyrelsen. Fonden har opkøbt og bestyrer flere reservater i landet.

De 20.000 USD skal bruges til medfinansiering af to områder i det sydvestlige Ecuador. De ligger i nærheden af det skovreservat, som for nogle år siden blev opkøbt som et minde om den danske ornitolog Hanne Bloch, der blev dræbt ved et flystyrt i Colombia. Det sydvestlige Ecuador er ifølge BirdLife International et af de fem mest truede naturområder i verden, og der er ikke meget skov tilbage. Den specielle tørskov, som kun findes her og i det nordvestlige Peru, huser en stor andel endemiske arter, hvoraf flere er akut truet af habitatødelæggelse.

Det ene af de to reservater hedder Jorupe og omfatter det fineste område af tropisk tørskov, som stadig står tilbage i Ecuador. Reservatet rummer mange endemiske fugle, dyr og planter, og der er lige opført en ny lodge, som kan benyttes som et godt udgangspunkt til besøg i området. Det andet reservat hedder Buenaventura og er den aller sydligste udløber af den fugtige chocóskov. Endvidere er lokaliteten kendt for at huse nogle af de få bestande af fuglearterne El Oro-conure og Ecuador-tapaculo, som begge først blev beskrevet for nogle år siden.

20.000 US Dollars til beskyttelse af regnskov på Sumatra, Indonesien
Harapan er navnet på en  lavlandsregnskov på ca. 1000 km2, beliggende centralt på Sumatra i Indonesien. Regnskoven er "udlejet" af den indonesiske regering til et konsortium bestående af  BirdLife International, Burung Indonesia og RSPB*. Lejemålet løber over 100 år.

Regnskoven har en fantastisk stor biodiversitet med bl.a. 267 arter fugle, 37 arter pattedyr og 33 arter krybdyr.
Blandt fuglene finder vi rødlistearten Storm's Stork samt 5 andre truede arter. Herudover ses f.eks. 10 arter næsehornsfugle.
 
Oprindeligt var Sumatra dækket af 160.000 km2 regnskov, men det meste er fældet, så der i dag kun er ca. 50 - 60.000 km2 tilbage. Så der er tale om en meget truet biotop.
 
DOF Travel-fonden har løbende været i kontakt med Marco Lambertini, som er netværks- og programdirektør i BirdLife International i Cambridge, England. Han pegede på, at der p.t. var behov for seks rangers til dels at etablere og vedligeholde stier og veje, dels patruljere, gribe ind overfor ulovligheder, informere m.m. DOF Travel-fonden har derfor i 2009 besluttet at donere USD 20.000 til dette formål i Harapan.

*) RSPB = The Royal Society for the Protection of Birds

DOF Travel er registreret rejseudbyder i Rejsegarantifonden.

God fornøjelse!