Småture

DOF Travels småture af 2-5 timers varighed til en enkelt fuglelokalitet. Deltagelse på DOF Travels småture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert. Tirsdagsvagten hos DOF Travel kan svare på spørgsmål om disse ture og arrangementer.

Der kan nedenfor være nævnt ture og andre arrangementer af DOF Københavns undergrupper DOF Køge og DOF Roskilde.
Spørgsmål om disse ture skal rettes direkte til de angivne kontaktpersoner.

Med mindre andet er angivet, kræver nedenstående småture hverken tilmelding eller betaling. Du møder blot frem som angivet.

2023
Eskilsø i Roskilde Fjord
Lørdag 30.09.2023 kl. 09:00 til 13:00
Mødested: For enden af Skovvejen ved Sønderby Østskov
Koordinater: 55.734587, 12.064612

Eskilsø er med sine ca. 128 hektar (139 ha inkl. de nærmeste småholme) den største af øerne i Roskilde Fjord. Den er utrolig smuk, med en fin varieret natur. Der er hverken bro eller færgeforbindelse til øen, så for at kunne vandre ad sporene på Eskilsø, er man nødt til at sejle til den lille jollehavn på øens vestside, der er eneste lovlige adgang til øen. Maiken, der bor på øen, sejler os over. Vi går en tur rundt på de afmærkede spor, hvor vi dvæler et øjeblik ved klosterkirkeruinen og holder kaffepause ved Rørmosen, hvor der som regel er godt med småfugle, ænder og vadefugle. Med lidt held Havørn eller Vandrefalk.

Slut ca. kl. 13

Max 16 deltagere. ca. 50 kr. pr. prs.

Ring til Arne senest d. 23/9 for tilmelding. 21637567

Sct. Hans Bugten
Tirsdag 03.10.2023 kl. 09:00 til 11:00
Mødested: Ved Sejlklubben, Strandgade 12, 4000 Roskilde.
Koordinater: 55.65153, 12.07441

Vi går fra Roskilde Havn til Parcelgårdens enge og kyster og ser på de rastende vandfugle, hvor sammensætningen ændrer sig hen over efteråret. I våde perioder anbefales vandtæt fodtøj.

Naturstien mellem Veksø og Smørum
Søndag 15.10.2023 kl. 09:00 til 12:00
Mødested: P-pladsen ved Veksø st. på sydsiden
Koordinater: 55.749716, 12.241214

Turen er velegnet for alle. Vi går en tur ud over de store eng- og markområder ved Værebro Å og ser hvad der rører sig. Med lidt held ser vi Havørn, Vandrefalk eller Duehøg. Vandtæt fodtøj. Slut ca. 12.00

Turleder: Arne Wolf

Kongsholmparken og Tueholm Søen
Søndag 15.10.2023 kl. 10:00 til 12:30
Mødested: Borgmester Hans Nielsens Vej (gåafstand fra Albertslund Station eller bus 141, stå af ved busstop: Nøglens Kvarter)
Koordinater: 55.6501383, 12.3403884

Vi starter med at gå vestpå til de nye regnsvandsøer hvor mængden af vand bestemmer hvilken vej vi går rundt. Her ser vi efter forskellige ænder, vandhøns, gæs, småfugle og måske Lille Lappedykker; man plejer at have fuglene ret tæt på.
Turen går nu videre gennem vandværksgrunden og langs Store Vejle Å til vi rammer Tueholm Søen, hvor vi går rundt om det meste af denne spændende sø; med fugle som gæs, lappedykkere, skarver, Fiskehejre og flere arter af ænder. I træer og buske ser vi efter småfugle, endvidere god mulighed for trækkende og rastende rovfugle.
Med lidt held: Stor Skallesluger, Sumpmejse, Bjergvipstjert og Fuglekonge.

Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117)

Hyllekrog
Lørdag 28.10.2023 kl. 08:00 til 17:00
Mødested: Parkeringsplads ved stranden på Lyttesholmvej, Rødby
Koordinater: 54.614334, 11.450098

 

Gåtur på op til 6-8 km med madpakker.
ugle over havet og måske vintersmåfugle. Ved rette vejrforhold evt. stadig lidt træk.
Forventet sluttid ca kl. 17.

Turleder: Torben Evald

Cykeltur ved Vestamager på ca. 20 km.
Lørdag 28.10.2023 kl. 10:00
Mødested: Naturcenteret Amager
Koordinater: 55.614538, 12.575264

Fokusarter på turen er rovfugle.

Turleder: Jan Nielsen, tlfnr. 4058 2446

Sct. Hans Bugten
Tirsdag 07.11.2023 kl. 09:00 til 11:00
Mødested: Ved Sejlklubben, Strandgade 12, 4000 Roskilde.
Koordinater: 55.65153, 12.07441

Vi går fra Roskilde Havn til Parcelgårdens enge og kyster og ser på de rastende vandfugle, hvor sammensætningen ændrer sig hen over efteråret. I våde perioder anbefales vandtæt fodtøj.

Valbyparken
Søndag 12.11.2023 kl. 10:00 til 12:30
Mødested: Rundkørslen ved Hammelstrupvej (endestation for bus 9A)
Koordinater: 55.6454537, 12.523012

Vi går en tur rundt og ser hvad denne storbypark kan tilbyde af fugle her i det sene efterår som: Skovskade, Stor Flagspætte, Halemejse, Stillits, Dompap, drosler og måske Spurvehøg.
På turen kommer vi også forbi kalveboderne hvor vi ser efter ænder, lappedykkere, skalleslugere, måger og store flokke af blishøns.
Med lidt held: Silkehale, Tårnfalk, Ravn eller Isfugl.

Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117)

Solbjerg Engsø
Lørdag 18.11.2023 kl. 09:00 til 12:00
Mødested: Parkeringspladsen på Solbjerggårdsvej, Helsinge
Koordinater: 55.999224, 12.250427

Gåtur medbring kaffe og evt madpakker.

Vandstær, Havørn, ænder og småfugle

Turleder: Torben Evald

Bolund i Roskilde Fjord
Søndag 19.11.2023 kl. 09:00 til 12:00
Mødested: P-pladsen på A6 over for Lille Valbyvej

På Roskilde Fjords østlige kyst, finder du halvøen Bolund med Bolundstenen, der er et levn fra istiden. Om Bolundstenen fortælles det, at den blev kastet af en troldkælling imod Roskilde Domkirke. Den nåede dog ikke så langt og kan i dag ses på Lille Valby Enge. Engene er et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Den fredede og særprægede halvø Bolund ligger som et markant landemærke med et smalt drag ind mod kysten. Fra parkeringspladsen ved Frederiksborgvej går turen til halvøen over en fredet strandeng. På både halvøen og strandengen finder du spændende planter, og der er ofte mange fugle i området. Fra toppen af halvøen har du et flot udkig over Roskilde Fjord. Vi går Bolund rundt, og ser hvad årstiden kan byde på. Der kan være sumpet. Slut ca. 1200

Turleder: Arne Wolf