Polen nordøst, 10 dage, maj 2025
Stadig ledige pladser

Polen - maj 2025

DKK
 • Forventet pris ved 20 deltagere 20.800 kr.
 • Depositum 4.160 kr.
 • Eneværelse tillæg 1.300 kr.

Oplev Polens fantastiske natur hvor biodiversiteten stadig er i top på denne 10 dages tur (5.-14. maj) til det nordøstlige Polen. 

Fokus

Se på fugle er førsteprioriteten, men vi vil naturligvis også se efter pattedyr såsom Elg og Europæisk Bison og hvis vi er heldige også Ulv – og i det hele taget nyde den rige natur. Undervejs er der gode muligheder for fotografering.

Forventet pris:  20.800 kroner pr. person i delt dobbeltværelse.  Tillæg for enkeltværelse 1300 kr.  Depositum 4.160 kr.

Gruppestørrelse: max 20 deltagere + to ledere fra DOF Travel 

Sådan bliver turen

Vi flyver til Warszawa, hvorfra vi har en moderne 30 personers bus til rådighed på resten af turen. Vi starter med at køre de ca. 250 km til det nordøstlige hjørne af Polen. Til de daglige ekskursioner vil bussen dagligt bringe hos frem til de bedste steder. Herfra vil vi begive os ud på små og lidt større vandreture.  
Turens sidste dag går med at køre med bussen retur til Warszawa og fly hjem til Kastrup Lufthavn.

Vi vil være aktive i mange timer hver dag, men i et afslappet tempo. 
Vi har en lokal expert og guide fra Wild Poland med på hele rejsen.

Rejsens højdepunkter

Fuglene: Vi kan forvente omkring 165 arter, Bl.a. Hvid stork og Sort stork, Rørdrum, mange andefugle, mange rovfuglearter bl.a. Lille skrigeørn, Hedehøg, Duehøg, falke, ugler, rørvagtler, Engsnarre, Tredækker på spilleplads, Sortterne, Hvidvinget terne, til tider i meget store antal og Hvidskægget terne , Hærfugl, alle Europas spætter undtaget Syrisk Flagspætte, Lille fluesnapper og Hvidhalset fluesnapper, Sydlig blåhals, mange arter sangere bl.a. Vandsanger og Savisanger, Pirol og meget mere.

Fugle Et udpluk af de mange spændende fugle, vi kan forvente

Pattedyr: Områderne har en lille bestand af Ulv på 5 flokke, mange elge og vildsvin, pæn bestand af Europæisk Bison. 

Lokalitetstyper: Blandskov, enge, søer, højmoseområder, gammel skov, mm
 
Hovedlokaliteter:

Bialowieza-skovene, der rummer den bedst bevarede naturskov af de store løv-og blandskove, som førhen dækkede det meste af Centraleuropa. Skoven domineres af lind, eg, avnbøg, skovfyr og rødgran. avnbøg mv. Træerne er op til 50 meter høje. I den unikke skov, som i sig selv er en storslået naturoplevelse, kan ses alle Europas spætter undtagen Syrisk Flagspætte og med lidt held også Europæisk Bison og Ulv. En del af Bialowieza skovene er Polens ældste nationalpark, etableret i 1921. Nationalparken ligger i hjertet af Bialowieza urskoven og er på 10.502 ha. Skoven hører til ”Verdens Kultur og Naturarv og har ligget hen som urørt skov i flere århundreder". 
I turen indgår et besøg i parken.

Skoven fra Bialowieza-skovene

Biebrzanski national park, der huser Biebrza-sumpene. Sumpene er etableret i 1993. Parken dækker et areal på 59.223 ha. Sumpene er et af de største vådområder i Europa, og har stor betydning for såvel trækfugle som lokale vandfugle. Hele Polens bestand af Stor Skrigeørn yngler her.
Dertil kommer mange elge og vildsvin. I april og begyndelsen af maj kan man 
jævnligt høre ulvene tude, for her er 30-40 ulve fordelt på 3-4 forskellige ulvefamilier. Engene og sumpene langs Biebrza floden er et fantastisk område for fugle, dyr og planter. Området er ideelt for alle tre sortternearter, i særdeleshed i træktiden, hvor de i visse år kan tælles i tusindvis. Også vadefuglene har gode kår, bl.a. brushøns og klirer.

Biebrza Fra Bierbza-sumpene

Siemianówka-søen nord for Bialowieza-skovene var tidligere et sumpområde, men blev for godt 30 år siden inddæmmet og omdannet til en sø, der i dag huser et meget rigt fugleliv. Naturen i det østlige Polen virker på os danskere meget nær, men samtidig også fjern. Landskabet ligner umiddelbart det danske med marker og lunde, men befolkningstætheden er betydeligt mindre og agerbruget slet ikke så intensivt som herhjemme. Mange fugle, der kun sjældent ses i Danmark, stortrives stadig i det østpolske landskab.

Øvrige informationer

Andre Seværdigheder: Udover den enestående natur vil vi også opleve den gæstfrie polske befolkning og den gode mad

Forventet klima: Meget lig det danske klima på samme tidspunkt, men generelt mere tørt. 

Programmet dag for dag :   Klik her 

Tempo:  Moderat; mange tidlige morgener og flere lange køreture

Indkvartering:
Vi vil på hele turen bo på to fine hoteller, der både har en god beliggenhed i forhold til naturen og en god standard i forhold til værelser og forplejning.

Vi vil bo fem nætter på Dworek Gawra: https://gawra.bialowieza.pl/en/
og fire nætter på Dwor Dobarz: http://dwordobarz.pl

Alle værelser har eget bad og toilet. 

Mad: Helpension med stor morgenmadsbuffet, frokostpakke og middag med 3 retter. 

Mødested: Københavns Lufthavn 2 timer før afgang. Tidspunktet er ikke kendt endnu.

Inkluderet:  

 • Fly tur-retur fra Kastrup til Warszawa
 • Al bustransport på rejsen
 • 9 nætters logi
 • Alle måltider 
 • Entre-afgifter til nationalparker
 • Drikkepenge til guide og chauffør
 • To turledere fra DOFTravel, der begge har ledet flere ture til området
 • Dedikeret professionel fugle- og dyreguide med godt kendskab til flora og sommerfugle
 • Klimakompensation
 • Artsliste til daglig gennemgang
 • Eftermøde
 • Turrapport efter turen
   

Ikke Inkluderet: 

 • Drikkevarer
 • Alkohol 
 • Telefonopkald
 • Tøjvask og andre personlige udgifter 
 • Rejseforsikring
 • Afbestillingsbeskyttelse

 

Rejsebestemmelser

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Rejserne udbydes til en foreløbig pris, der kan reguleres i forhold til f.eks. deltagerantal, valutakurser, energipriser samt skatter, afgifter og gebyrer pålagt af en tredjemand. Bestilling fra deltagere er først gyldig, når DOF Travel har modtaget det angivne depositum. Bestilling af rejse med tilhørende betaling af depositum sker via hjemmesiden med Dankort med opgivelse af navn, adresse, telefonnummer, email adresse, angivelse af ønske om enkeltværelse samt evt. navne på yderligere deltagere.

Som hovedregel gælder, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. DOF Travels rejser er generelt ikke egnet for bevægelseshæmmede personer, uledsaget mindreårige eller personer, som har behov for særlig lægelig assistance.

Senest 5 måneder før afrejsedatoen skal DOF Travel skriftligt meddele deltagerne den endelig pris på rejsen. Hvis den endelige pris er mere end 8% højere end den udbudte foreløbige pris, har de tilmeldte ret til skriftlig afbestilling indtil 14 dage efter, at meddelelse om endelig pris er givet. Ved sådan afbestilling tilbagebetaler DOF Travel det indbetalte beløb uden fradrag.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Hvis turens udbudspris overstiger kr. 30.000, skal 40% af turens udbudspris (inkl. depositum) være indbetalt til DOF Travel senest 7 måneder før afrejsedatoen. Restbeløbet skal være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Hvis turens udbudspris ikke overstiger kr. 30.000 skal hele restbeløbet være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Restbetaling skal ske ved bankoverførsel til Merkur Andelskasse reg.nr. 8401 konto 000 104 6418 til DOF Travel. Angiv: navn, rejsemål og årstal.

Afbestilling skal ALTID ske SKRIFTLIGT til DOF Travel inden rejsens begyndelse til travel@dof.dk.

a. Ved afbestilling mere end 7 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af et afbestillingsgebyr på kr. 300 pr. person.

b. Ved afbestilling mellem 7 måneder og 5 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum.

c. Ved afbestilling mellem 5 måneder og 3 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af 30 % af turprisen. Hvis det indbetalte beløb er mindre end 30% af turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

d. Ved afbestilling senere end 3 måneder før afrejse tilbagebetales der ikke. Hvis det indbetalte beløb er mindre end turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Forsikringer indgår ikke i turprisen.
Den rejsende har forpligtigelsen til tegning af en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved afbud til rejsen eller udgifter til bistand, herunder til hjemtransport i tilfælde af ulykke, sygdom eller død.

DOF Travel kan aflyse rejsen indtil 20 dage før afrejse i tilfælde af et for lavt deltager antal.

DOF Travel kan også aflyse rejsen, hvis uventede ændringer på turmålet, f.eks. af sikkerhedsmæssig karakter, vanskeliggør rejsen i væsentlig grad.
I tilfælde af aflysning på DOF Travels foranledning vil det fulde indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Prisen på alle rejser uden for Danmark, Skåne og Nordtyskland (Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern) inkluderer et bidrag til international fuglebeskyttelse på kr. 100 pr. deltager. Pengene kan gå til projekter over hele verden og fordeles af DOF’s internationale udvalg.

DOF har bestemt, at for at modvirke klimaforandringer på grund af udledning af kuldioxid (CO2) ved DOF’s rejseaktiviteter, skal der reserveres et beløb af hver rejses pris til projekter, der har til formål at neutralisere CO2-udledning. DOFs hovedbestyrelse bestemmer, hvilke projekter, pengene skal anvendes til. Beløbet afhænger af rejsemålet, og er for tiden fastsat således:

• Rejser til Danmark, Skåne og Nordtyskland kr. 0
• Rejser til det øvrige Europa bortset fra de nedenfor nævnte lande og områder kr. 100
• Rejser til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland kr. 200
• Rejser til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte kr. 600
• Rejser til Antarktis, Australien og New Zealand kr. 900

DOF Travel er registreret rejseudbyder i Rejsegarantifonden.

Hvis du er i tvivl om turen er egnet for dig så ring til DOF Travel på 5114 6115 tirsdage mellem 18 og 19.30 eller til turlederen hvis telefonnummer er angivet i turbeskrivelsen. Eller skriv til DOF Travel på travel@dof.dk