Udsolgt - tilmeld venteliste

Ungarn - Slovakiet - april 2024

DKK
  • Forventet pris ved 9 deltagere 11.700 kr.
  • Enkeltværelse tillæg 800 kr.
  • Depositum 2.340 kr.

En kombineret tur til henholdsvis Ungarn og Slovakiet. Fra søndag d. 14 april til og med søndag d. 21 april 2024.

Oplev Slovakiet i den 346 km2 store Slowakian karst National Park i Slovakiet, samt Pusztaen og Halaszto-fiskedammene i Ungarn. Turen er arrangeret i træktiden, så der forventes mange ankomster af diverse arter.

I Ungarn opholder vi os på Farm Lator:  http://www.farmlator.hu/  ved Bükk skovene, og i Slovakiet på Pension Reva: https://www.hauzi.sk/penzion-reva 

Farm Lator er et roligt og afslappende sted at være, med venlige værter og god forplejning.
Her opholder vi os de sidste dage af turen.  I den hyggelige naturhave, er der flere ynglende spættearter,
mellemflagspætte, gråspætte, vendehals, syngende hvidhalset fluesnapper, samt nu og da overflyvende
kejserørn.

Ved ankomst til Budapest Lufthavn bliver vi hentet af vores bus og kører herfra direkte til Farm Lator , for at overnatte der den første nat. Dagen efter tager vi videre til Slovakiet og den store nationalpark The Slowakian karst National Park.for at opholde os på pension Reva  i 3 dage, nær landsbyen Torna.

Foruden at tage udgangspunkt i de omkringliggende omgivelser, vil vi bl.a. foretage ture til Szadeloi-dalen, med mulighed for Vandstær ved de bjergrige vandløb, klippeværling, samt se efter diverse spættearter, herunder gråspætte, tretået spætte, hvidrygget spætte, mellemflagspætte med flere. Bûkk skovene

Vi skal også besøge andre lokaliteter, såsom Stosi Nyeregbe, for at se efter Perle- og spurveugle, Hjerpe, nøddekrige m.v. Turene i den slovakiske del vil blive guidet af Stefan Matis. Han arbejder for den Slovakiske Karszt Nationalpark, der grænser op til og udvider den ungarske Aggtelek Nationalpark.

Efter opholdet i Slovakiet, tager vi igen tilbage til Farm Lator i Ungarn. Farm Lator
Farm Lator er en roligt og behageligt sted at være, med venlige værter og god beværtning.
Her er vi så de sidste dage af turen. I havens hyggelige omgivelser findes ynglende mellemflagspætte ( ( Her ses den desuden dagligt på havens foderbræt!), hvidhalset fluesnapper, vendehals og jævnligt overflyvende kejserørn. Derudover høres og ses gråspætte, mange kernebidere, m.v.
Der er fotoskjul i haven, hvor mellemflagspætte, vendehals, kernebider m.v. kommer forbi.

I Ungarn skal vi på guidede ture og ind i hjertet af Lille og Store Hortobagy (Halaszto-fiskedammene), og det ind i områder som ellers ikke er forbeholdt den rejsende.
I Store og Lille Hortobagy er der mulighed for stortrappe, kejserørn, slagfalk, stort set alle hejrearterne, tamarisksanger, sort ibis, dværgskarv og meget meget mere! Lille Hortobagy

NB: De daglige ture er i vid udstrækning lagt an på forholdsvis korte gåture, 1-4 timer, til tider i relativt kuperet, men ikke vanskeligt, terræn. Gåturene vil altid foregå i et roligt tempo.

I forhold til overnatning vil der være mulighed for alternativt at overnatte på enkeltværelse, med tillæg på 800,- for enkeltværelse. Dog vil der kun være et eller to enkeltværelser til rådighed på Farm Lator.

Frokost
Typisk spiser vi morgenmad sammen og smører her vores vores madpakke til dagens tur. Hver aften samles vi og spiser sammen. På farm Lator byder værten på en 3 retters menu, en lokal forret, hovedret (Typisk en egnsret.) + vin og efterfølgende dessert.

Aktivitetsniveau
Der er mange muligheder for ture i nærliggende omgivelser, bl.a. til biæderkoloni, ligesom der tilbydes fotografering fra fotoskjul.
De daglige ture er i vid udstrækning lagt an på gåture af 2-4 timers varighed.

For- og eftermøde
Der kan efter behov blive afholdt både for- og eftermøde.

Leder og guide
Dansk rejseleder: Lars Mogensen, Østervangsvej 71, 8830 Tjele. Teleforn 86653614 / 31951805.
E-mail: mogensenlars@yahoo.dk
Og turguide Rob de Jong (Ungarn).

Teknisk arrangør
Landarrangementet bliver primært arrangeret af Rob De Jung fra Farm Lator.
Han vil til dels fungere som lokalguide, men lokalguider til Lille- og Store Hortobag, puzstaen, samt under opholdet i Slovakiet, som dog også forestås af lokale guider.
 

 

Rejsebestemmelser

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Rejserne udbydes til en foreløbig pris, der kan reguleres i forhold til f.eks. deltagerantal, valutakurser, energipriser samt skatter, afgifter og gebyrer pålagt af en tredjemand. Bestilling fra deltagere er først gyldig, når DOF Travel har modtaget det angivne depositum. Bestilling af rejse med tilhørende betaling af depositum sker via hjemmesiden med Dankort med opgivelse af navn, adresse, telefonnummer, email adresse, angivelse af ønske om enkeltværelse samt evt. navne på yderligere deltagere.

Som hovedregel gælder, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. DOF Travels rejser er generelt ikke egnet for bevægelseshæmmede personer, uledsaget mindreårige eller personer, som har behov for særlig lægelig assistance.

Senest 5 måneder før afrejsedatoen skal DOF Travel skriftligt meddele deltagerne den endelig pris på rejsen. Hvis den endelige pris er mere end 8% højere end den udbudte foreløbige pris, har de tilmeldte ret til skriftlig afbestilling indtil 14 dage efter, at meddelelse om endelig pris er givet. Ved sådan afbestilling tilbagebetaler DOF Travel det indbetalte beløb uden fradrag.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Hvis turens udbudspris overstiger kr. 30.000, skal 40% af turens udbudspris (inkl. depositum) være indbetalt til DOF Travel senest 7 måneder før afrejsedatoen. Restbeløbet skal være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Hvis turens udbudspris ikke overstiger kr. 30.000 skal hele restbeløbet være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Restbetaling skal ske ved bankoverførsel til Merkur Andelskasse reg.nr. 8401 konto 000 104 6418 til DOF Travel. Angiv: navn, rejsemål og årstal.

Afbestilling skal ALTID ske SKRIFTLIGT til DOF Travel inden rejsens begyndelse til travel@dof.dk.

a. Ved afbestilling mere end 7 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af et afbestillingsgebyr på kr. 300 pr. person.

b. Ved afbestilling mellem 7 måneder og 5 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum.

c. Ved afbestilling mellem 5 måneder og 3 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af 30 % af turprisen. Hvis det indbetalte beløb er mindre end 30% af turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

d. Ved afbestilling senere end 3 måneder før afrejse tilbagebetales der ikke. Hvis det indbetalte beløb er mindre end turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Forsikringer indgår ikke i turprisen.
Den rejsende har forpligtigelsen til tegning af en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved afbud til rejsen eller udgifter til bistand, herunder til hjemtransport i tilfælde af ulykke, sygdom eller død.

DOF Travel kan aflyse rejsen indtil 20 dage før afrejse i tilfælde af et for lavt deltager antal.

DOF Travel kan også aflyse rejsen, hvis uventede ændringer på turmålet, f.eks. af sikkerhedsmæssig karakter, vanskeliggør rejsen i væsentlig grad.
I tilfælde af aflysning på DOF Travels foranledning vil det fulde indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Prisen på alle rejser uden for Danmark, Skåne og Nordtyskland (Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern) inkluderer et bidrag til international fuglebeskyttelse på kr. 100 pr. deltager. Pengene kan gå til projekter over hele verden og fordeles af DOF’s internationale udvalg.

DOF har bestemt, at for at modvirke klimaforandringer på grund af udledning af kuldioxid (CO2) ved DOF’s rejseaktiviteter, skal der reserveres et beløb af hver rejses pris til projekter, der har til formål at neutralisere CO2-udledning. DOFs hovedbestyrelse bestemmer, hvilke projekter, pengene skal anvendes til. Beløbet afhænger af rejsemålet, og er for tiden fastsat således:

• Rejser til Danmark, Skåne og Nordtyskland kr. 0
• Rejser til det øvrige Europa bortset fra de nedenfor nævnte lande og områder kr. 100
• Rejser til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland kr. 200
• Rejser til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte kr. 600
• Rejser til Antarktis, Australien og New Zealand kr. 900

DOF Travel er registreret rejseudbyder i Rejsegarantifonden.

Hvis du er i tvivl om turen er egnet for dig så ring til DOF Travel på 5114 6115 tirsdage mellem 18 og 19.30 eller til turlederen hvis telefonnummer er angivet i turbeskrivelsen. Eller skriv til DOF Travel på travel@dof.dk

Ungarn - Slovakiet - april 2024
Booking status: Udsolgt - tilmeld venteliste
  • Forventet pris ved 9 deltagere 11.700 kr.
  • Enkeltværelse tillæg 800 kr.
  • Depositum 2.340 kr.