Sortterne
Stadig ledige pladser

Tour de Sønderjylland - maj 2025

DKK
  • Forventet pris ved 14 deltagere 6.500 kr.
  • Eneværelse tillæg ca 650 kr.
  • Depositum 1.300 kr.

LOKALITET/LAND: Sønderjylland

REJSE PERIODE: 1. til 4. maj 2025

ANTAL DELTAGERE: 12-16 (gennemføres ved minimum 12)

HOVEDTEMAET FOR TUREN:
Moser, skove og marsklandet i sønderjylland

PRIS
Pris er endnu ikke helt på plads da vi bl.a. ikke kan foretage bookinger endnu, men med 14 deltagere formentlig ca. kr. 6.500 med et mindre (ca. 10 %) tillæg for enkeltværelse.

Deltagerne står selv for transport til og fra Kolding Banegård.

SÅDAN BLIVER TUREN
I maj 2025 afholder DOF Travel igen en Tour de Jylland, denne gang med fokus på moser, skove og marsklandet i Sønderjylland. 
Der vil være mulighed for de klassiske majfugle i området, spætter, ugler, vadefugle og forårets ankomne trækfugle.

Vi skal således besøge: Draved skov og Kongens mose, marskområder ved Tønder og Højer sluse, herunder områder omkring Vidåen, Rømø og hvis vandet vil Mandø, og ellers fastlandslokaliteter.

Et særligt fokus vil være naturbeskyttelse og introduktion til de indsatser, der gøres i området for at beskytte, bevare og genoprette natur. 
Således vil vi få lokale eksperter med på nogle af vores besøg for at fortælle om dette. Foreløbig har formanden for fugleværnsfonden Martin Iversen sagt ja til at deltage i en aftentur i Sølsted mose. John Frikke fra nationalparken vil deltage på besøg ved sortterneprojektet og eventuelt Mandø og fortælle om indsatser der.

Turen afvikles som bustur fra d 1/5 til 4/5 2025.

HVAD VI VIL SE
Fokusarter er spætter, ugler, vadefugle og forårets ankomne trækfugle.

TURENS HØJDEPUNKTER
Der vil være særligt fokus på naturbeskyttelse, naturbevarelse og naturgenopretning.

AKTIVITSNIVEAU
Der vil være et højt aktivitetsniveau, da vi forsøger at komme bredt omkring, men på de enkelte lokaliteter vil der være god tid. Turen er ikke fysisk krævende, der vil være ture, hvor vi går op mod 5 kilometer men i fladt terræn.

MAD
Aftensmad (undtagen 4/5) og morgenmad (undtagen 1/5) er inkluderet i prisen. Frokost improviseres ved individuelle indkøb i lokale supermarkeder.

INDKVARTERING
Der vil være 3 overnatninger, to i Tønderområdet og en ved Ribe.
Overnatning på lokale hoteller af god standard. To på Hotel Tønderhus med halvpension og en på Motel Rovli i Brøns med morgenmad og aftensmad på Brøns kro.

TRANSPORT
Turen køres i bus. Der vil være opsamling på Kolding Banegård 1/5 2025 kl. 11, og afsætning på Kolding Banegård d. 4/5 kl. ca. 14.
Transport leveres af Clausen busser, Frifelt. Bussen er en 24-sæders bus, komfortabel, har kaffemaskine og rigeligt plads til 16 deltagere.

VEJR
Vejret i starten af maj kan variere, og i dette område er specielt tidevandet noget, vi må tage hensyn til. Der kan derfor komme tilpasninger i forhold til disse faktorer.

PROGRAMMET DAG FOR DAG

Torsdag 1/5 2025. Opsamling kl. 11 Kolding banegård.
Ankomst Sønderjylland, Draved skov/Kongens mose ved middagstid. Mosen er fuld af liv på denne årstid, men vi går primært efter spætter i skoven og overdrevsfugle som rødrygget tornskade i lysninger. Der vil også være mulighed for hedehøg og lærkefalk i området. Potentielt er der mulighed for alle 6 arter af spætter, der yngler i Danmark.

Mellemflagspætte Mellemflagspætte

Sidst på eftermiddagen eftersøges, med assistance fra lokale Peter Kjær Hansen, hvid stork, stor hornugle og turteldue ved Hostrup, lige øst for Tønder.

Ved 18-tiden indkvartering i Tønder, og derefter aftensmad.

Herefter aftentur til Sølsted mose. Vi Møder Martin Iversen og går en runde. Martin er dels lokal ornitolog, men også formand for Fugleværnsfonden og vil undervejs fortælle om denne og om Sølsted mose i særdeleshed.

Targetarter her er: Blåhals, sortstrubet bynkefugl, trane, plettet rørvagtel, fyrremejse og atlingand. Savisanger er set ved mosen på denne årstid de senere år, ligesom der i både 22 og 23 er hørt pungmejse, uden at yngel dog er bekræftet.

Blåhals Blåhals

Fredag 2/5
Morgentur kl 6. Før morgenmad køres til Nørre sø, sydvest for Tønder. En ret nyligt genetableret sø i forbindelse med Vidåen. Her mulighed for sangere, vadefugle og ikke mindst de første sortterner. Hvidvinget terne er årlig på denne tid.

Herefter tilbage til hotel for morgenmad og efterfølgende afsted til Vidåen. Først en tur vestpå langs denne med fokus på sortterne, herunder orientering om sortterneprojektet ved John Frikke fra Nationalpark Vadehavet. Sidenhen rundt i Tøndermarsken, bl.a. Højer sluse, Naturfondens nye område mellem Højer og Emmerlev, og eventuelt Saltvandssøen. En gåtur omkring Naturfondens nye område mellem Højer og Emmerlev Klev. Mulighed for vadere, havørn, vandrefalk og ænder.
Vi kører langsomt nordpå og overnatter i Brøns, Motel Rovli hvor vi skal være de næste to nætter.

Efter indkvartering aftensmad på Brøns Kro og efterfølgende aftentur, formentlig til Astrup digesø, Brøns skov eller afhængig af meldinger evt. andet område.

Lørdag 3/5:
Tidligt op, morgenmad med og afgang til Rømø, hvor vi vil tilbringe et par timer ved Juvre og lusker efter morgenfald. Ringdrossel, turteldue og pirol er før set her på dette tidspunkt.

Herefter tur til Juvre nye strandsø, vadefugle, måske stor kobbersneppe og pomeransfugl.

Tilbage på fastlandet bruges eftermiddagen ved Ballum enge, Astrup digesø og Brøns skov, hvis ikke højvandet er med os og vi kan nå Mandø denne dag.

Sen eftermiddag Motel Rovli i Brøns og aftensmad i på Brøns kro.

Aftentur for de friske i lokalområdet, afhængig af hvad vi har nået i løbet af dagen. Astrup eller Rejsby enge.

Søndag 4/5:
Morgenmad tidligt på motellet, herefter tidligt til Mandø, det afhænger lidt af tidevand, ellers omvendt program af 3/5, eftermiddag.

Hvis tiden tillader, evt. besøg i Varde bypark efter grønspætte, eller eventuelt afhængig af meldinger lokal eftersøgning af pomeransfugl i engene vest for Ribe.

Tilbagekørsel til Kolding Banegård ca. kl. 14.

FØLGENDE ER INKLUDERET
Al transport på turen, som starter og slutter på Kolding Banegård.
Indkvartering i dobbeltværelse - tillæg for enkeltværelse.
3x aftensmad og 3x morgenmad.
Rejseledelse fra DOF Travel
Klimakompensation
Artslisten

FØLGENDE ER IKKE INKLUDERET
Prisen inkluder ikke frokost, alkoholiske drikkevarer eller sodavand til mad.

Tour de Sønderjylland - maj 2025
Booking status: Stadig ledige pladser
  • Forventet pris ved 14 deltagere 6.500 kr.
  • Eneværelse tillæg ca 650 kr.
  • Depositum 1.300 kr.

Rejsebestemmelser

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Rejserne udbydes til en foreløbig pris, der kan reguleres i forhold til f.eks. deltagerantal, valutakurser, energipriser samt skatter, afgifter og gebyrer pålagt af en tredjemand. Bestilling fra deltagere er først gyldig, når DOF Travel har modtaget det angivne depositum. Bestilling af rejse med tilhørende betaling af depositum sker via hjemmesiden med Dankort med opgivelse af navn, adresse, telefonnummer, email adresse, angivelse af ønske om enkeltværelse samt evt. navne på yderligere deltagere.

Som hovedregel gælder, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. DOF Travels rejser er generelt ikke egnet for bevægelseshæmmede personer, uledsaget mindreårige eller personer, som har behov for særlig lægelig assistance.

Senest 5 måneder før afrejsedatoen skal DOF Travel skriftligt meddele deltagerne den endelig pris på rejsen. Hvis den endelige pris er mere end 8% højere end den udbudte foreløbige pris, har de tilmeldte ret til skriftlig afbestilling indtil 14 dage efter, at meddelelse om endelig pris er givet. Ved sådan afbestilling tilbagebetaler DOF Travel det indbetalte beløb uden fradrag.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Hvis turens udbudspris overstiger kr. 30.000, skal 40% af turens udbudspris (inkl. depositum) være indbetalt til DOF Travel senest 7 måneder før afrejsedatoen. Restbeløbet skal være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Hvis turens udbudspris ikke overstiger kr. 30.000 skal hele restbeløbet være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Restbetaling skal ske ved bankoverførsel til Merkur Andelskasse reg.nr. 8401 konto 000 104 6418 til DOF Travel. Angiv: navn, rejsemål og årstal.

Afbestilling skal ALTID ske SKRIFTLIGT til DOF Travel inden rejsens begyndelse til travel@dof.dk.

a. Ved afbestilling mere end 7 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af et afbestillingsgebyr på kr. 300 pr. person.

b. Ved afbestilling mellem 7 måneder og 5 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum.

c. Ved afbestilling mellem 5 måneder og 3 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af 30 % af turprisen. Hvis det indbetalte beløb er mindre end 30% af turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

d. Ved afbestilling senere end 3 måneder før afrejse tilbagebetales der ikke. Hvis det indbetalte beløb er mindre end turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Forsikringer indgår ikke i turprisen.
Den rejsende har forpligtigelsen til tegning af en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved afbud til rejsen eller udgifter til bistand, herunder til hjemtransport i tilfælde af ulykke, sygdom eller død.

DOF Travel kan aflyse rejsen indtil 20 dage før afrejse i tilfælde af et for lavt deltager antal.

DOF Travel kan også aflyse rejsen, hvis uventede ændringer på turmålet, f.eks. af sikkerhedsmæssig karakter, vanskeliggør rejsen i væsentlig grad.
I tilfælde af aflysning på DOF Travels foranledning vil det fulde indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Prisen på alle rejser uden for Danmark, Skåne og Nordtyskland (Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern) inkluderer et bidrag til international fuglebeskyttelse på kr. 100 pr. deltager. Pengene kan gå til projekter over hele verden og fordeles af DOF’s internationale udvalg.

DOF har bestemt, at for at modvirke klimaforandringer på grund af udledning af kuldioxid (CO2) ved DOF’s rejseaktiviteter, skal der reserveres et beløb af hver rejses pris til projekter, der har til formål at neutralisere CO2-udledning. DOFs hovedbestyrelse bestemmer, hvilke projekter, pengene skal anvendes til. Beløbet afhænger af rejsemålet, og er for tiden fastsat således:

• Rejser til Danmark, Skåne og Nordtyskland kr. 0
• Rejser til det øvrige Europa bortset fra de nedenfor nævnte lande og områder kr. 100
• Rejser til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland kr. 200
• Rejser til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte kr. 600
• Rejser til Antarktis, Australien og New Zealand kr. 900

DOF Travel er registreret rejseudbyder i Rejsegarantifonden.

Hvis du er i tvivl om turen er egnet for dig så ring til DOF Travel på 5114 6115 tirsdage mellem 18 og 19.30 eller til turlederen hvis telefonnummer er angivet i turbeskrivelsen. Eller skriv til DOF Travel på travel@dof.dk