Udsolgt - tilmeld venteliste

Rügen - Tyskland - oktober 2023

DKK
  • Pris 3.950 kr.
  • Depositum 390 kr.
  • Enkeltværelse tillæg 340 kr.
Med sin placering i det Nordøstlige Tyskland ligger Rügen godt for tranerne på deres vej fra ynglepladserne i nord til overvintringspladserne i Spanien og Nordafrika.
Vest for Rügen ligger store eng- og kystarealer, hvor der er store koncentrationer af gæs og andefugle. Rügen har en smuk natur, der byder på mange forskellige biotoper og dermed mulighed for småfugle på træk og rastende ænder og gæs. Blisgæs i store flokke er et smukt syn og havørne på jagt kan få flokke af gæs på vingerne. 
 
Over enge og marker kan vi forvente at se rovfugle som havørn, rød glente, duehøg og vandrefalk. 
På denne tur er tranerne i fokus og vi vil overvære, når tusindvis af traner flyver ind til overnatning – en betagende oplevelse.
 
Når vi kører rundt på Rügen passerer vi gamle hyggelige landsbyer. Vi kører gennem de lange Strassen Alleen, der er så typiske fra området. Murens fald fik stor betydning for området, som for resten af Tyskland og det er tydeligt at det ikke længere er et fattigt land men et moderne land præget af intensivt landbrug. For Tranerne er de store områder med majs væsentlig.
 
På turen bor vi på Park Hotel Bergen i byen Bergen, der ligger centralt for de områder vi skal besøge.
Der vil være et roligt aktivitetsniveau på turen, blandet gåture og buskørsel. Der vil være nogen aften aktivitet, når vi skal opleve tranerne gå til ro. Vejret på denne tid af året kan altid være en udfordring, men det indretter vi os efter. Det anbefales at I medbringer regntøj 
 
Turen foregår med bus med plads til 30 deltagere. 
Prisen omfatter transport i bus, overnatning i dobbeltværelse, morgenmad, middag og frokostpakke på dag 2 og 3 (dog skal deltagerne selv købe frokost og aftensmad på rejsedagene).
 

Rejsebestemmelser

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Rejserne udbydes til en foreløbig pris, der kan reguleres i forhold til f.eks. deltagerantal, valutakurser, energipriser samt skatter, afgifter og gebyrer pålagt af en tredjemand. Bestilling fra deltagere er først gyldig, når DOF Travel har modtaget det angivne depositum. Bestilling af rejse med tilhørende betaling af depositum sker via hjemmesiden med Dankort med opgivelse af navn, adresse, telefonnummer, email adresse, angivelse af ønske om enkeltværelse samt evt. navne på yderligere deltagere.

Som hovedregel gælder, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. DOF Travels rejser er generelt ikke egnet for bevægelseshæmmede personer, uledsaget mindreårige eller personer, som har behov for særlig lægelig assistance.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Rügen - Tyskland - oktober 2023
Booking status: Udsolgt - tilmeld venteliste
  • Pris 3.950 kr.
  • Depositum 390 kr.
  • Enkeltværelse tillæg 340 kr.

Andre ture

Deltagelse på DOF Travels småture og busture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.