Stadig ledige pladser

Portugal - maj 2025

DKK
  • Forventet pris i dobbeltværelse ved 18 deltagere 19.300 kr.
  • Depositum 3.860 kr.
  • Enkeltværelsestillæg 3.300 kr.

LOKALITET/LAND: Det sydlige Portugal

REJSEPERIODE: 3.-10. maj 2025

ANTAL DELTAGERE: 18

HOVEDTEMAET FOR TUREN: Fugletur med fokus på Iberiske arter

Turen gennemføres i samarbejde med Proactivetur.pt

SÅDAN BLIVER TUREN

Fugletur i stille og roligt tempo, hvor vi ser på Algarves rige fugleliv. Vi starter i et rigt sumpområde, der strækker sig 60 km langs kysten, med rørområder og saltlaguner/søer. Fra kyst- og flodmundingsområderne skal vi til steppelandskabet og dermed skift i forventelige fuglearter. Vi slutter turen af i det sydvestlige hjørne af Portugal (og dermed Europa) med klippeskær og igen nye arter og forhåbentlig dejlige solnedgange.

HVAD VI VIL SE

Rejsens højdepunkter: Ved Algarve-kysten håber vi at se Blåskade, Blå Glente, Biæder, Hærfugl, Pirol og Turteldue. I den tilstødende Alentejo-region, som er præget af steppe- og korkege-landskab, er der en af Europas største bestande af Stortrappe, som vi også håber at se. Herudover er der mulighed for Hedehøg, Sort Glente, Lille Tårnfalk, Gåse- og Munkegrib og Spansk Kejserørn. Vi forventer mange vandfugle ved kysterne og i saltsøerne, og på stepperne forventes lærker, sandhøns mm. Se i øvrigt fuglearterne nævnt nedenfor under de enkelte dages program.

Aktivitetsniveau

Rejsen indebærer ikke større strabadser for dem med normal kondition og gang. Vi tager afsted efter hotellets morgenmad og er tilbage på hotellet ved aftenstide. Ingen aftenaktivitet planlagt, men der er altid mulighed for ændringer i programmet, hvis der dukker noget interessant op.

MAD

Morgen- og aftensmad, der indtages på hotellerne. Vi medbringer frokostpakker til at nyde i naturen.

INDKVARTERING

Vi bor på gode hoteller:

Vila Galé Tavira, https://www.vilagale.com/br/hoteis/algarve/vila-gale-tavira,

Beira Rio Hotel, Mértola https://www.beirario.pt og

Colina dos Mouros, Silves, https://www.colinahotels.com/pt/hotel-colina-dos-mouros-em-silves

TRANSPORT

Fly og bus

Vi flyver med SAS til Faro i Algarve og bliver transporteret i bus på hele turen i Portugal.

VEJR

Den gennemsnitlige temperatur for Algarve i maj er 21° om dagen og 14° om natten. Højere og lavere temperaturer kan selvfølgelig forekomme, og der er som altid i maj risiko for regnbyger.

PROGRAMMET DAG FOR DAG

Biædere

Dag 1: Vi flyver fra København til Faro og indkvarteres på Hotel Vila Galé Tavira. Efter de foreløbige planer ankommer vi ved 18-tiden til Faro, så der bliver næppe muligheder for nævneværdige fuglekig denne dag.

Dag 2: Ria Formosa National Park (Floden Formosa)

Et beskyttet område med tidevandslaguner, saltsøer og kanaler, landbrugsarealer og pinjeskov. Her er et meget varieret fugleliv med f.eks. Blåskade, Hærfugl, Biæder, Dværgørn, Blå Glente, Sultanhøne, Flamingo, måger og vadefugle.

Indkvartering Hotel Vila Galé Tavira.

Dag 3: Castro Marim Natural Reserve og Tavira Salt Pans.

Et stort naturområde tæt på grænsen til Spanien, der indeholder store saltindvindingsområder med vandfugle som Flamingo, Skestork, Triel, Tyndnæbbet Måge og mulighed for Skadegøg og Dværglærke.

Indkvartering: Hotel Vila Galé Tavira.

Dag 4: Kystlaguner, Foz Almargem, Vilamoura og Salgados.

Lige øst for Albufeira ligger det største rørskovsområde i Algarve. Her ses Purpur-, Nat- og Tophejre, og Hvidøjet And er en mulighed. Desuden Isfugl, Cettisanger, Drosselrørsanger og evt. Sorthovedet Væver (en afrikansk art, der er indført og forvildet). Mange ænder og lappedykkere er at finde her. Fuglelivet i Salgados-lagunen skifter time for time og er hotspot for fuglekikkere. Klyde, Stylteløber, Flamingo, Hvidbrystet Præstekrave og Korttået Lærke yngler her.

Indkvartering: Hotel Vila Galé Tavira.

Dag 5 & 6: Castro Verde og Mértola stepper

Steppelandskab, dyrkede marker og blomstrende enge med spredte sten- og korkege i landskabet. Her finder vi både Dværgtrappe og Stortrappe. Blandt andre ynglefugle finder vi Hedehøg, Lille Tårnfalk, Ellekrage, Middelhavsstenpikker, Rødvinget Braksvale, Thekla- og Kalanderlærke. Gåsegrib og Munkegrib afsøger området for ådsler. Er vi heldige, kan vi se Sortbuget Sandhøne, Kongeørn, Høgeørn og Spansk Kejserørn.

Indkvartering: Beira Rio Hotel, Mértola

Dag 7: Sagres & Ria de Alvor

Det sydvestlige hjørne af Europa er Sagres. Her er mulighed for trækfugle på vej fra Afrika. Rovfugle, havfugle og spurvefugle.

Ynglende fugle i området er Blådrossel, Markpiber, Brillesanger. Desuden kan vi se Vandrefalk, Alpekrage, Topskarv, Dværgtrappe, Korttået Lærke. På vej mod Silves besøger vi Ria de Alvor, hvor vi ser efter hejrer, terner, måger og vadefugle.

Indkvartering: Colina dos Mouros (Silves)

Dag 8: Hjemrejse

Efter den foreløbige plan flyver vi først hjem fra Faro ved 19-tiden, så mon ikke der bliver tid til lidt opfølgende fuglekig i løbet af dagen? Ankomst til København sidst på aftenen.

HVAD ER INKLUDERET I PRISEN?

FØLGENDE ER INKLUDERET:

Flyrejse fra København til Faro og retur

Helpension med alkoholfri drikkevarer

Indkvartering i dobbeltværelse (der er tillægspris for enkeltværelse)

Al lokal transport i bus

To rejseledere fra DOF Travel

Artsliste

Turrapport efter turen

Drikkepenge

FØLGENDE ER IKKE INKLUDERET:

Personlige udgifter som vask og telefoni

Alkoholiske drikkevarer

Rejseforsikring (obligatorisk at have)

Afbestillingsforsikring

Rejsebestemmelser

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Rejserne udbydes til en foreløbig pris, der kan reguleres i forhold til f.eks. deltagerantal, valutakurser, energipriser samt skatter, afgifter og gebyrer pålagt af en tredjemand. Bestilling fra deltagere er først gyldig, når DOF Travel har modtaget det angivne depositum. Bestilling af rejse med tilhørende betaling af depositum sker via hjemmesiden med Dankort med opgivelse af navn, adresse, telefonnummer, email adresse, angivelse af ønske om enkeltværelse samt evt. navne på yderligere deltagere.

Som hovedregel gælder, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. DOF Travels rejser er generelt ikke egnet for bevægelseshæmmede personer, uledsaget mindreårige eller personer, som har behov for særlig lægelig assistance.

Senest 5 måneder før afrejsedatoen skal DOF Travel skriftligt meddele deltagerne den endelig pris på rejsen. Hvis den endelige pris er mere end 8% højere end den udbudte foreløbige pris, har de tilmeldte ret til skriftlig afbestilling indtil 14 dage efter, at meddelelse om endelig pris er givet. Ved sådan afbestilling tilbagebetaler DOF Travel det indbetalte beløb uden fradrag.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Hvis turens udbudspris overstiger kr. 30.000, skal 40% af turens udbudspris (inkl. depositum) være indbetalt til DOF Travel senest 7 måneder før afrejsedatoen. Restbeløbet skal være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Hvis turens udbudspris ikke overstiger kr. 30.000 skal hele restbeløbet være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Restbetaling skal ske ved bankoverførsel til Merkur Andelskasse reg.nr. 8401 konto 000 104 6418 til DOF Travel. Angiv: navn, rejsemål og årstal.

Afbestilling skal ALTID ske SKRIFTLIGT til DOF Travel inden rejsens begyndelse til travel@dof.dk.

a. Ved afbestilling mere end 7 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af et afbestillingsgebyr på kr. 300 pr. person.

b. Ved afbestilling mellem 7 måneder og 5 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum.

c. Ved afbestilling mellem 5 måneder og 3 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af 30 % af turprisen. Hvis det indbetalte beløb er mindre end 30% af turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

d. Ved afbestilling senere end 3 måneder før afrejse tilbagebetales der ikke. Hvis det indbetalte beløb er mindre end turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Forsikringer indgår ikke i turprisen.
Den rejsende har forpligtigelsen til tegning af en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved afbud til rejsen eller udgifter til bistand, herunder til hjemtransport i tilfælde af ulykke, sygdom eller død.

DOF Travel kan aflyse rejsen indtil 20 dage før afrejse i tilfælde af et for lavt deltager antal.

DOF Travel kan også aflyse rejsen, hvis uventede ændringer på turmålet, f.eks. af sikkerhedsmæssig karakter, vanskeliggør rejsen i væsentlig grad.
I tilfælde af aflysning på DOF Travels foranledning vil det fulde indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Prisen på alle rejser uden for Danmark, Skåne og Nordtyskland (Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern) inkluderer et bidrag til international fuglebeskyttelse på kr. 100 pr. deltager. Pengene kan gå til projekter over hele verden og fordeles af DOF’s internationale udvalg.

DOF har bestemt, at for at modvirke klimaforandringer på grund af udledning af kuldioxid (CO2) ved DOF’s rejseaktiviteter, skal der reserveres et beløb af hver rejses pris til projekter, der har til formål at neutralisere CO2-udledning. DOFs hovedbestyrelse bestemmer, hvilke projekter, pengene skal anvendes til. Beløbet afhænger af rejsemålet, og er for tiden fastsat således:

• Rejser til Danmark, Skåne og Nordtyskland kr. 0
• Rejser til det øvrige Europa bortset fra de nedenfor nævnte lande og områder kr. 100
• Rejser til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland kr. 200
• Rejser til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte kr. 600
• Rejser til Antarktis, Australien og New Zealand kr. 900

DOF Travel er registreret rejseudbyder i Rejsegarantifonden.

Hvis du er i tvivl om turen er egnet for dig så ring til DOF Travel på 5114 6115 tirsdage mellem 18 og 19.30 eller til turlederen hvis telefonnummer er angivet i turbeskrivelsen. Eller skriv til DOF Travel på travel@dof.dk