Aflyst

Mongoliet - maj 2024

DKK
  • Forventet pris ved 12 deltagere 50.500 kr.
  • Enkeltværelse tillæg 3.000 kr.
  • Depositum 10.840 kr.

DOF Travel kan nu for første gang præsentere en fuglerejse til storslåede, smukke og fuglerige Mongoliet.

Naturen og fuglene
Mongoliet er et fantastisk land med en umådelig smuk natur i hjertet af Asiens stepper. Denne rejse er en naturens og fuglenes ”Mongolian Classic”. Vi vil besøge mange meget forskellige naturtyper, der er typiske for det centrale Mongoliet – tajgaen, vidtstrakte stepper, store fuglerige søer og vådområder på stepperne, sten- og sandørkenen i Gobi og smukke bjergområder.

Vi vil møde en overdådighed af central- og østasiatiske fuglearter, både ynglende fugle og fugle på træk nordpå. Her er nogle eksempler.

I Mongoliet finder vi mange af de østlige arter, som vi drømmer om, vil dukke op i Europa – mongolsk piber, tajgapiber, blåstjert, rubinnattergal, fuglekongesanger, himalayasanger, brun løvsanger, pallas’ græshoppesanger, isabellatornskade, steppetornskade og hvidkindet værling bare for at nævne nogle.

Vi vil møde mange af de fuglearter, der hører til i det centrale og østlige Asien som fx svanegås, asiatisk fløjlsand, sortnæbbet tjur, hvidhovedet trane, jomfrutrane, reliktmåge, tajgagøg, himalayajernspurv, mongolsk jernspurv, brun jernspurv, hvidkronet pungmejse, gråhovedet værling og klippeallike.

Mange af dagene vil vi opholde os på stepper og i ørkenområder. Her finder vi fx steppehøne, mongolsk præstekrave, ørkenpræstekrave, bjergdue, mongolsk løbekrage, mongolsk lærke, mongolsk dværglærke, storpiber, mongolsk piber, saxaulspurv, lille snefinke, pragtrosenfinke og mongolsk ørkendompap m.m. Naturligvis vil vi også se, om vi kan finde den smukke gobipræstekrave.

Ved søerne og i vådområderne, hvor det myldrer af liv, vil vi møde en lang række ande-, vadefugle-, mågearter. Det kan være svanegås, rustand, sibirisk hjejle, asiatisk sneppeklire, sibirisk gråklire, rødhalset ryle, langtået ryle, stor sorthovedet måge, brunhovedet måge og reliktmåge.

Det centrale Mongoliet huser også et righoldigt udvalg af rovfugle som fx lammegrib, himalayagrib, munkegrib, steppeørn, plettet rørhøg, Pallas’ havørn, højlandsvåge, japansk musvåge, slagfalk m.fl.

Pattedyr
I Mongoliet findes et stort udvalg af pattedyr. Vi vil fx se flokke af den sidste vildtlevende hest, Przewalski’s hest, en lang række forskellige gnavere (jordegern, pibeharer, murmeldyr), gazeller, argalifår og sibiriske stenbukke.

Transport, logi og forplejning
Rejsen i sig selv er en stor oplevelse. Vi transporterer os med jeeps, der bringer os langt ud i de store landskaber. Vi tilbringer to nætter på hotel, otte nætter i komfortable, traditionelle ger camps og seks nætter i telte (ståhøjde) med seng og stol. Teltlejren rejses af medarbejderne fra vores lokale samarbejdspartnere. Hver dag sørger lejrens kokke for dejlig morgenmad og middag samt picnic til frokosten.
Vi kommer til at sove og leve i tæt kontakt med naturen og de mange fugle.

Vi vil møde en meget venlig og imødekommende befolkning, og rejsen giver os møder med den traditionelle mongolske kultur. Der vil også være enkelte kulturelle indslag.

Prisen inkluderer fly København – Ulaan Bataar, ophold på hotel, gercamps og i teltlejre, al transport i Mongoliet i 4X4 Toyota Jeeps med fire passagerer i hver, indenrigsfly Ulaan Bataar – Dalanzadgad,
fuld forplejning undtagen alkoholiske drikkevarer, lokal fugleguide, adgang til nationalparker samt kulturarrangement, formøde, eftermøde samt dansk guide.

Rejsebestemmelser

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Rejserne udbydes til en foreløbig pris, der kan reguleres i forhold til f.eks. deltagerantal, valutakurser, energipriser samt skatter, afgifter og gebyrer pålagt af en tredjemand. Bestilling fra deltagere er først gyldig, når DOF Travel har modtaget det angivne depositum. Bestilling af rejse med tilhørende betaling af depositum sker via hjemmesiden med Dankort med opgivelse af navn, adresse, telefonnummer, email adresse, angivelse af ønske om enkeltværelse samt evt. navne på yderligere deltagere.

Som hovedregel gælder, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. DOF Travels rejser er generelt ikke egnet for bevægelseshæmmede personer, uledsaget mindreårige eller personer, som har behov for særlig lægelig assistance.

Senest 5 måneder før afrejsedatoen skal DOF Travel skriftligt meddele deltagerne den endelig pris på rejsen. Hvis den endelige pris er mere end 8% højere end den udbudte foreløbige pris, har de tilmeldte ret til skriftlig afbestilling indtil 14 dage efter, at meddelelse om endelig pris er givet. Ved sådan afbestilling tilbagebetaler DOF Travel det indbetalte beløb uden fradrag.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Hvis turens udbudspris overstiger kr. 30.000, skal 40% af turens udbudspris være indbetalt til DOF Travel senest 7 måneder før afrejsedatoen. Restbeløbet skal være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Hvis turens udbudspris ikke overstiger kr. 30.000 skal hele restbeløbet være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Restbetaling skal ske ved bankoverførsel til Merkur Andelskasse reg.nr. 8401 konto 000 104 6418 til DOF Travel. Angiv: navn, rejsemål og årstal.

Afbestilling skal ALTID ske SKRIFTLIGT til DOF Travel inden rejsens begyndelse til travel@dof.dk.

a. Ved afbestilling mere end 7 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af et afbestillingsgebyr på kr. 300 pr. person.

b. Ved afbestilling mellem 7 måneder og 5 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum.

c. Ved afbestilling mellem 5 måneder og 3 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af 30 % af turprisen. Hvis det indbetalte beløb er mindre end 30% af turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

d. Ved afbestilling senere end 3 måneder før afrejse tilbagebetales der ikke. Hvis det indbetalte beløb er mindre end turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Forsikringer indgår ikke i turprisen.
Den rejsende har forpligtigelsen til tegning af en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved afbud til rejsen eller udgifter til bistand, herunder til hjemtransport i tilfælde af ulykke, sygdom eller død.

DOF Travel kan aflyse rejsen indtil 20 dage før afrejse i tilfælde af et for lavt deltager antal.

DOF Travel kan også aflyse rejsen, hvis uventede ændringer på turmålet, f.eks. af sikkerhedsmæssig karakter, vanskeliggør rejsen i væsentlig grad.
I tilfælde af aflysning på DOF Travels foranledning vil det fulde indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Prisen på alle rejser uden for Danmark, Skåne og Nordtyskland (Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern) inkluderer et bidrag til international fuglebeskyttelse på kr. 100 pr. deltager. Pengene kan gå til projekter over hele verden og fordeles af DOF’s internationale udvalg.

DOF har bestemt, at for at modvirke klimaforandringer på grund af udledning af kuldioxid (CO2) ved DOF’s rejseaktiviteter, skal der reserveres et beløb af hver rejses pris til projekter, der har til formål at neutralisere virkningerne af CO2-udledning. DOF’s hovedbestyrelse bestemmer, hvilke projekter, pengene skal anvendes til. Beløbet afhænger af rejsemålet, og er for tiden fastsat således:

• Rejser til Danmark, Skåne og Nordtyskland kr. 0
• Rejser til det øvrige Europa bortset fra de nedenfor nævnte lande og områder kr. 100
• Rejser til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland kr. 200
• Rejser til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte kr. 600
• Rejser til Antarktis, Australien og New Zealand kr. 900

DOF Travel er registreret rejseudbyder i Rejsegarantifonden.

Hvis du er i tvivl om turen er egnet for dig så ring til DOF Travel på 5114 6115 tirsdage mellem 18 og 19.30 eller til turlederen hvis telefonnummer er angivet i turbeskrivelsen. Eller skriv til DOF Travel på travel@dof.dk

Mongoliet - maj 2024
Booking status: Aflyst
  • Forventet pris ved 12 deltagere 50.500 kr.
  • Enkeltværelse tillæg 3.000 kr.
  • Depositum 10.840 kr.

Andre ture

Deltagelse på DOF Travels småture og busture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.