Udsolgt - tilmeld venteliste

Australien - September 2024

DKK
  • Forventet pris ved 12 deltagere 77.300 kr.
  • Enkeltværelse tillæg 8.900 kr.
  • Depositum 14.920 kr.

Så er chancen der for at komme på en 22 dages once in a lifetime-fugletur til Nord-Australien

Det er nu 35 år siden, at DOF Travel havde en tur til Australien, landet med en helt unik natur og fuglefauna omme på den anden side af Jorden. Mere eksotisk kan det næppe blive. Det var denne region, der var epicenter for udviklingen af de egentlige spurvefugle, og hvorfra de siden bredte sig til hele verden som den mest succesrige fuglegruppe overhovedet.

Australien byder på et orgie af fugle. Landet har i dag 720 fuglearter, hvoraf mange tilhører så eksotiske grupper som kasuarer, tallagallahøns, papegøjer (55 arter!), frømunde, pittaer, lyrefugle, kratfugle, larveædere, fløjtere, tømmerløbere, buenæb, sitellaer, barkløbere, honningædere, blomsterpikkere, figenfugle, paradisfugle, løvhyttefugle, skadelærker, pottefugle, slagterfugle og currawonger. Der er ikke ret mange gengangere fra den hjemlige fuglefauna, så her er virkelig nogle krydser at hente til life-listen foruden naturoplevelser i særklasse.

Turen går til det nordlige Australien, hvor der klart nok er flest forskellige fuglearter og mest forskelligartet natur. Her besøger vi Nordvestaustralien med Darwin-området og Kakadu Nationalparken, hvorefter vi flyver til Queensland i nordøst med Atherton Tablelands, Daintree og områderne omkring Cairns. Vi fokuserer på regnskov, store vådområder, savanner og kyster.

I september er det forår på den sydlige halvkugle, så det svarer til marts hos os, når turen foregår. Det betyder, at der ikke er alt for varmt, og at der er fuld gang i fuglene med pragtdragter, sang, osv. Det betyder også, at trækfuglene fra Østasien stadig er til stede. Det gælder fx de sibiriske vadefugle, som vi kan se på kysterne flere steder.

Turen foregår i minibus og er organiseret af det hollandske fuglerejsebureau Birding Breaks, som vi har særdeles gode erfaringer med.

Vi vil have fokus på de mange fugle, men vi vil også se på de meget specielle australske pattedyr og krybdyr samt fascinerede aborigine klippemalerier, når chancen byder sig for de interesserede.

Turen er ikke billig, for Australien er ikke et u-land med u-landslønninger. Til gengæld er inflationen i den vestlige verden nu stærkt på retur, og energipriserne har stabiliseret sig på et lavere niveau, end da de toppede. Krisen er aflyst, så det er nu, eventyret kan begynde igen.

Prisen inkluderer alle fly, hoteller, transport i minibus, helpension (lette måltider til frokost), flaskevand og drikkepenge.
Prisen inkluderer ikke drikkevarer (ud over vand), forsikringer og personlige udgifter.

Rejsebestemmelser

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Rejserne udbydes til en foreløbig pris, der kan reguleres i forhold til f.eks. deltagerantal, valutakurser, energipriser samt skatter, afgifter og gebyrer pålagt af en tredjemand. Bestilling fra deltagere er først gyldig, når DOF Travel har modtaget det angivne depositum. Bestilling af rejse med tilhørende betaling af depositum sker via hjemmesiden med Dankort med opgivelse af navn, adresse, telefonnummer, email adresse, angivelse af ønske om enkeltværelse samt evt. navne på yderligere deltagere.

Som hovedregel gælder, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. DOF Travels rejser er generelt ikke egnet for bevægelseshæmmede personer, uledsaget mindreårige eller personer, som har behov for særlig lægelig assistance.

Senest 5 måneder før afrejsedatoen skal DOF Travel skriftligt meddele deltagerne den endelig pris på rejsen. Hvis den endelige pris er mere end 8% højere end den udbudte foreløbige pris, har de tilmeldte ret til skriftlig afbestilling indtil 14 dage efter, at meddelelse om endelig pris er givet. Ved sådan afbestilling tilbagebetaler DOF Travel det indbetalte beløb uden fradrag.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Hvis turens udbudspris overstiger kr. 30.000, skal 40% af turens udbudspris (inkl. depositum) være indbetalt til DOF Travel senest 7 måneder før afrejsedatoen. Restbeløbet skal være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Hvis turens udbudspris ikke overstiger kr. 30.000 skal hele restbeløbet være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Restbetaling skal ske ved bankoverførsel til Merkur Andelskasse reg.nr. 8401 konto 000 104 6418 til DOF Travel. Angiv: navn, rejsemål og årstal.

Afbestilling skal ALTID ske SKRIFTLIGT til DOF Travel inden rejsens begyndelse til travel@dof.dk.

a. Ved afbestilling mere end 7 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af et afbestillingsgebyr på kr. 300 pr. person.

b. Ved afbestilling mellem 7 måneder og 5 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum.

c. Ved afbestilling mellem 5 måneder og 3 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af 30 % af turprisen. Hvis det indbetalte beløb er mindre end 30% af turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

d. Ved afbestilling senere end 3 måneder før afrejse tilbagebetales der ikke. Hvis det indbetalte beløb er mindre end turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Forsikringer indgår ikke i turprisen.
Den rejsende har forpligtigelsen til tegning af en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved afbud til rejsen eller udgifter til bistand, herunder til hjemtransport i tilfælde af ulykke, sygdom eller død.

DOF Travel kan aflyse rejsen indtil 20 dage før afrejse i tilfælde af et for lavt deltager antal.

DOF Travel kan også aflyse rejsen, hvis uventede ændringer på turmålet, f.eks. af sikkerhedsmæssig karakter, vanskeliggør rejsen i væsentlig grad.
I tilfælde af aflysning på DOF Travels foranledning vil det fulde indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Prisen på alle rejser uden for Danmark, Skåne og Nordtyskland (Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern) inkluderer et bidrag til international fuglebeskyttelse på kr. 100 pr. deltager. Pengene kan gå til projekter over hele verden og fordeles af DOF’s internationale udvalg.

DOF har bestemt, at for at modvirke klimaforandringer på grund af udledning af kuldioxid (CO2) ved DOF’s rejseaktiviteter, skal der reserveres et beløb af hver rejses pris til projekter, der har til formål at neutralisere CO2-udledning. DOFs hovedbestyrelse bestemmer, hvilke projekter, pengene skal anvendes til. Beløbet afhænger af rejsemålet, og er for tiden fastsat således:

• Rejser til Danmark, Skåne og Nordtyskland kr. 0
• Rejser til det øvrige Europa bortset fra de nedenfor nævnte lande og områder kr. 100
• Rejser til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland kr. 200
• Rejser til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte kr. 600
• Rejser til Antarktis, Australien og New Zealand kr. 900

DOF Travel er registreret rejseudbyder i Rejsegarantifonden.

Hvis du er i tvivl om turen er egnet for dig så ring til DOF Travel på 5114 6115 tirsdage mellem 18 og 19.30 eller til turlederen hvis telefonnummer er angivet i turbeskrivelsen. Eller skriv til DOF Travel på travel@dof.dk

Australien - September 2024
Booking status: Udsolgt - tilmeld venteliste
  • Forventet pris ved 12 deltagere 77.300 kr.
  • Enkeltværelse tillæg 8.900 kr.
  • Depositum 14.920 kr.