Småtursrapport Kongsholmparken og Tueholm Sø i Albertslund.

Småtursrapport
Kongsholmparken og Tueholm Sø i Albertslund.
Søndag d. 7/4-2024, kl. 10.00-12.50.
Turleder: Troels M. Krogh
Deltagerantal: 28

Allerede inden turstart havde vi overflyvende Strandskader, Fiskehejre, den første Spurvehøg og en Sangdrossel.
Efter velkomst, introduktion, turgennemgang og foto (hvor dem der ikke vil med på billedet vender ryggen til eller stiller sig bag mig)
Startede vi turen i højt humør og strålende regnvejr mod vest til regnvandssøerne, hvor de seneste dages regn havde oversvømmet både sti og cykelbro. Her stod de første Grågæs og jeg fortalte hvordan vi i 70`erne skulle blive i bilen, hvis vi så gæs på en mark flere hundrede meter væk, så sky var de dengang, kun tillidsfulde i Utterslev Mose. I dag kan vi nyde denne store gås helt tæt på og alle allevegne omkring København.
Vi fortsatte langs Store Vejle Å og regnen stoppede. Her havde vi masser af sangfugle, kikkerterne røg rundt fra træ til træ og der blev peget, spurgt og lyttet. Træløbere, Spætmejser, Skovskader, Bogfinke, Gransangere, Gærdesmutter og meget mere.

I det åbne område, hvor der græsser dyr i sommerhalvåret, kom en Ravn og landede i et træ i udkanten af en lille lund. Hvorefter to Gråkrager gik på vingerne og drønende efter ravnen; ikke mobning men dissideret angreb (sandsynligvis forsvarede kragerne deres rederevir) med fuld knald fór de tre rundt i luften, lige ud for hvor vi stod. På et tidspunkt vendte ravnen rundt på ryggen og sparkede en af kragerne med begge ben. Kragen trak sig tilbage og ravnen kunne flyve væk, hen over hovedet på os. En særlig oplevelse for alle turdeltagere.

Vi var også omkring “Tildeskoven” med en af de skønne skovtrolde. Her var også et leben af syngende fugle og jeg fik personligt hørt min første syngende Munk i år.
Da vi kom ud af skoven og gik ned mod den østlige del af Tueholm Søen blev vi mødt af en stor flok fouragerende Grønsiskener i toppen af nogle træer.
En af turdeltagerne (Preben) spurgte mig hvad det var for en lappedykker der svømmede alene rundt midt i søen, jeg fik sat kikkerten for øjnene og kunne informerer hele gruppen om at vi nu havde en Sorthalset Lappedykker, der bl.a. kunne kendes på de gule striber på kinden.
Stor begejstring blandt turdeltagerne og alle fik studeret den også i Fugle i Felten. Senere havde vi den i fuld sol og pænt tæt på, da vi stod med ryggen til Mosehuset. Fin oplevelse for alle.

Der var mange Toppede Lappedykkere på søen og en af dem fulgte vi længe, den svømmede rundt med en halvstor Aborre i næbbet, som den mange gange forsøgte at sluge. Endvidere så vi de to første helt små gæslinger der kom svømmende mellem mor og far. Rundt omkring kunne vi se Grågæs på rede.
Sjagger-kolonien kom vi også forbi, hvor vi kunne se en af fuglene ligge på æg.

Tak til alle for en hyggelig tur og tak for at I er så gode til at hjælpe hinanden så alle får set fuglene.

Hele fuglelisten kan ses på dofbasen.dk under to lokaliteter.

Hele flokken