Notits fra bustur til Skåne 25. februar

 

Årets første DOF Travel-bustur gik til Skåne 25. februar med ca. 50 deltagere og tre ledere.

Vejret tegnede til at blive fint og tørt med moderat vind og en del sol. Der var meldt om et usædvanligt stort antal sjældne fugle i Skåne, så vi satsede på at finde nogle af dem.

Første stop var i havnen i Skanör på Falsterbohalvøen, hvor vi brugte en lille times tid på at finde en han af Stellersand og en han af Kongeedderfugl. Stellersanden befandt sig tæt på ydermolen og blev set af alle på relativt kort afstand. Kongeedderfuglen var i en flok på en snes Edderfugle lidt længere ude på vandet, men kunne fint ses i teleskoperne. Der blev også set bl.a. Havlitter, Sortænder, Toppede Skalleslugere og Hvinænder.

KongeederfuglKongeederfugl                                    

Stellersand​Stellersand

Med disse smukke ænder i bogen, satte vi kursen mod Fyledalen, nord for Ystad. Vi så en del Røde Glenter, men forbavsende få Musvåger på turen østover. Hans Harrestrup underholdt med en beretning om den tyske læge og naturforsker, Georg Wilhelm Steller (1709-46), der har givet navn til Stellersanden.

Fremme i Fyledalens sydlige ende opdagede vi straks en Kongeørn, formentlig hunnen i det lokale ynglepar, siddende i toppen af et træ på den anden side af dalen. Efter 10 minutter lettede den og fløj lavt forbi redestedet og satte sig i et andet træ lidt længere væk. Næsten samtidig fløj en yngre Havørn gennem dalen og lod sig fint se, blandt andet sammen med et par Røde Glenter, der mobbede den.

Rød glente Rød glente

Fyledalen På vej til frokost i Fyledalen

Vi gik et par kilometer op gennem dalen til det sædvanlige frokoststed. På gåturen hørte vi både Sort- og Grønspætte. To Traner fløj hen over os, og Træløber, Sumpmejse og andre småfugle blev set.

Efter frokosten kørte vi til Vombs Enge, hvor vi så et par snese Blisgæs og Grågæs, nogle tusinde Bramgæs, Viber, Stære, tre Sølvhejrer, nogle få Musvåger og en Havørn.

Fra Vombs Enge kørte vi de få kilometer til parkeringspladsen ved Krankesøens sydside. Der var imidlertid fyldt godt op med biler, for der var rapporteret en andrik af Sibirisk Krikand i søen, en stor sjældenhed på disse kanter. Vi gik ned til søkanten, stillede teleskoperne op og kiggede mod vestenden af søen, hvor anden befandt sig. Det meste af tiden var den delvis gemt i sivkanten, og afstanden var betydelig, så det var ikke den helt store oplevelse. Krankesøen bød også på et par Sølvhejrer, Røde Glenter og en del dyk- og svømmeænder.

Fra Krankesøen kørte vi hjemad og var tilbage i København ved 18-tiden.

Nedenfor kan man se den fulde fugleliste for turen.

Billederne skyldes Rika Pydde (Stellersand), Jacob Skjødt Jespersen (Kongeedderfugl), Bo Züricho (Rød Glente) og Per Bernhard Brohammer (Fyledalen)

Venlig hilsen, turlederne

Hans Harrestrup, David Collinge og Frands Jensen

   

Fugleliste

Lille Lappedykker, Toppet Lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Sølvhejre, Hvid Stork, Knopsvane, Sangsvane, Tundrasædgås, Blisgås, Grågås, Bramgås, Canadagås, Gravand, Pibeand, Krikand, Sibirisk Krikand, Gråand, Taffeland, Troldand, Edderfugl, Kongedderfugl, Stellersand, Havlit, Sortand, Hvinand, Lille Skallesluger, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger, Rød Glente, Havørn, Spurvehøg, Musvåge, Kongeørn, Tårnfalk, Fasan, Trane, Blishøne, Strandskade, Vibe, Rødben, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Hættemåge, Klippedue (Tamdue), Ringdue, Stor Flagspætte, Sortspætte, Grønspætte, Sanglærke, Sumpmejse, Sortmejse, Musvit, Blåmejse, Spætmejse, Træløber, Bogfinke, Kernebider, Skovspurv, Stær, Husskade, Allike, Råge, Gråkrage, Ravn