DOF København, Københavns Kommune

ONSDAG 13. MARTS 2024

 KL. 19:00 - 21:45

 Foredrag/møder

DOF København indkalder hermed til generalforsamling den 13. marts kl. 19.

Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan ses på  https://dofkbh.dk/lokalafdelingen/vedtaegter                                               

Der er valg til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen - kl. cirka 19.45 -  er der foredrag v/ Hans Meltofte: Danmarks fugle gennem to århundreder.

Foredraget bygger på et interessant studie, der omhandler udviklingen i Danmarks yngle- og trækfuglefauna siden år 1800 i relation til landskabs-klima- og samfundændringer.
Hans Meltofte har i næsten hele sit liv haft natur, fugle, mennesker og rejser over hele verden som sine største interesser. Siden 1973 har han hovedsageligt arbejdet som freelance ornitolog, hvorunder han opnåede den naturvidenskabelige doktorgrad i 1994.
Hans har  deltaget i frivilligt arbejde bl.a. som bestyrelsesmedlem i DOF, WWF Verdensnaturfonden, Friluftsrådet, BirdLife International og Wetlands International. Nu er han seniorforsker emeritus på Aarhus Universitets afdeling for Ecoscience primært med effekterne af klimaændringer i Arktis som forskningsfelt. Han har skrevet mere end 750 videnskabelige og populære artikler samt skrevet eller redigeret 34 bøger og monografier.