Bramgæs

To Spændende foredrag i DOF København...

1. Med DOF i et halvt århundrede..

Den 30. januar 2024 besøger Christian Hjorth DOF København med et causeri om bogen, dens tilblivelse, og han vil give smagsprøver på, hvad læseren kan forvente.

Det foregår på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse, kl. 19.30-21.30.

Indtil nu har han besøgt de seks første lokalafdelinger, og efter reaktionerne at dømme havde folk hver gang en både sjov og spændende aften.

I bogen kan I læse om begivenheder, fester og personer, I næsten havde glemt, men som alle spillede en rolle i den spændende og begivenhedsrige historie om DOF i medgang og modgang, men mest om fremgang. På 352 sider levendegør DOF’s historie fra 1972-2023 og Vildtforvaltningsrådets historie i næsten 32 år. Bogen indeholder historier og viden, som kun de færreste kender. 

 

Ved mødet giver DOF et gratis eksemplar af bogen til de fremmødte DOF-medlemmer. Christian har bøgerne med i bilen og en kuglepen parat.

DOF medlemmer, der måtte ønske at modtage et gratis eksemlar ved  foredraget, bedes tilmelde sig på fuglealice@gmail.com  senest den 27. januar.
Foreningen er vært ved et beskedent traktement.

----------

 

2. Ved vi alt om de almindelige fuglearter?

DOF København, Københavns Kommune

TORSDAG 29. FEBRUAR 2024

 KL. 19:30 - 21:30

 Foredrag/møder

Henning Heldbjerg har forsket  i årevis og har blandt andet benyttet DOF-data og andre Citizen Science-kilder i sin forskning.I foredraget for DOF København vil han forsøge at besvare spørgsmålet "Ved vi alt om de almindelige fuglearter?"
Han vil fortælle, at der fortsat er meget vi ikke ved, han vil præsentere ny viden om velkendte arter, og han vil fortælle om betydningen af fuglefolkets bidrag til diverse projekter, fx ved fugletællinger og indrapportering af observationer.

Henning er ansat på Sektionen for Faunaøkologi på Aarhus Universitet, hvor han både forsker i fugle og rådgiver om fugleforhold. Han beskæftiger sig primært med almindelige fugle i land-naturen, og afdækker i den forbindelse bestandenes udvikling og udbredelse, hvor ynglesucces, habitater, invasive arter og sygdomsspredning er nogle af faktorerne.
Henning var gennem 18 år ansat i DOF, og skrev sin erhvervs-PhD om brugen af Citizen Science-data. Henning er meget kendt både i DOF-kredse og i den større offentlighed, og mange har allerede oplevet hans strålende og uformelle formidling.
Vi glæder os til høre om hans seneste resultater.

Bemærk vores nye tilholdssted i forbindelse med vores arrangementer i DOF Kbh. Det skulle gerne gøre det lettere at finde parkeringspladser og give lidt bedre muligheder i forhold til de offentlige transportmidler.
Vi er som sædvanlig vært ved et beskedent traktement undervejs.

KONTAKT: Tue Brix, 40256585 og Alice Nørhede, 20775005 (fuglealice@gmail.com)

MØDESTED: Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse