Rapporter fra DOF Travel

Spanien (Extremadura) 1996, DOF-tur, 9 dage, Frands E. Jensen & Eric Scaumburg.
Spanien (Extremadura) 1999, DOF-tur, Eric Schaumburg & Erik Mølgaard
Spanien (Extremadura) 2005, DOF-tur, maj, Anders Tøttrup og Peter Kock
Spanien (Extremadura) 2005, DOF-tur, maj, John Speich & Frands E. Jensen
Spanien (Extremadura) 2010, DOF Travel-tur, april-maj, Jens og Jørgen Ballegaard
Spanien (Pyrenæerne) 1997, DOF-tur, Frands E. Jensen & Eric Schaumburg.
Spanien (Pyrenæerne) 2000, DOF-tur, Ole Geertz-Hansen og John Speich.
Spanien (Pyrenæerne) 2002, DOF-tur, juni. Erik Kramshøj & Erik Mølgaard
Spanien (Pyrenæerne) 2004, DOF-tur, juni, Frands E. Jensen og John Speich
Spanien (Pyrenæerne) 2006, DOF Travel-tur, 25/5 - 2/6, Anders Tøttrup & Peter Kock
Spanien (Pyrenæerne) 2009, DOF-tur, Bo Kayser & Morten M Hansen
Spanien 2000 (Andalusien), DOF-tur, 14.-21. oktober John Andersen & Frands Jensen.
Spanien 2003 (Extremadura og Andalusien), DOF-tur, maj, John Andersen og Søren Skov
Spanien 2011 (Extremadura) april- DOF Travel-tur - Jens Ballegaard og Frands E. Jensen
Spanien 2011 (Navarra og Picos de Europa) maj-juni
Spanien 2013-1 (Pyrenæerne, Belchite og Ebro-deltaet) forår - Ch. Hjorth og J. Ballegaard
Spanien 2013-2 (Pyrenæerne, Belchite, Ebrodeltaet) maj - René Rantzau og Frands E. Jensen
Spanien 2014-1 (Anadalusien & Extremadura) - DOF Travel-tur I - april - Jens Ballegaard og Stefan Stürup
Spanien 2014-2 (Andalusien og Extremadura) april-maj DOF Travel, Arne Volf og Morten Rasmussen
Spanien 2014-3 september Tarifa & Andalusien DOF Travel - Arne Volf og Morten Rasmussen
Spanien 2015 La Mancha maj - DOF Travel - Stefan Stürup og Vicky Knudsen
Spanien 2016 Tarifa september - DOF Travel - Morten Rasmussen og Arne Volf
Spanien 2017 (Andalusien og Extremadura) april-maj DOF Travel, Arne Volf og Morten Rasmussen
Spanien 2018 Pyrenæerne og Picos de Europa- DOF Travel - Nikolaj Noel Christensen og Frands Jensen
Spanien 2019 (Andalusien og Extremadura) 1.-12, maj - DOF Travel, Arne Volf og Ejgil Larsen