Småture

DOF Travels småture af 2-5 timers varighed til en enkelt fuglelokalitet. Deltagelse på DOF Travels småture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert. Tirsdagsvagten hos DOF Travel kan svare på spørgsmål om disse ture og arrangementer.

Der kan nedenfor være nævnt ture og andre arrangementer af DOF Københavns undergrupper DOF Køge og DOF Roskilde.
Spørgsmål om disse ture skal rettes direkte til de angivne kontaktpersoner.

Med mindre andet er angivet, kræver nedenstående småture hverken tilmelding eller betaling. Du møder blot frem som angivet.

2023
Sort måne, gløgg og æbleskiver – og God Jul til alle DOF´ere
Lørdag 25.11.2023 kl. 15:15 til 17:00
Mødested: Kattingeværket
Koordinater: 55.66, 12.013611

Kom og hyg i måneskær ved Kattinge Sø. Efter en lun servering i Slusehuset går vi ud og ser tusindvis af troldænder lette fra søen for at tage ud på fjorden for at fouragere.

Tilmelding senest den 22. november til Solveig Jonasson (detrenepip@gmail.com)

Sen efterårstur til Eskilsø i Roskilde Fjord
Søndag 26.11.2023 kl. 09:30 til 13:30
Mødested: Skovbroen for enden af Skovvejen (Østskoven, Sønderby).
Koordinater: 55.73456, 12.06497

Max 16 deltagere. 60 kr. pr. person. Tilmelding til turleder Erik Steen Jensen: tlf. 23882992 senest d. 19/11.

Eskilsø er med sine ca. 140 ha græsnings- og strandengs landskab en af de vigtigste fuglelokaliteter i Roskilde Fjord. Her yngler et betydeligt antal fugle og efterår og vinter raster mange fugle på øen. Øen er ejet af Erick og Ingrid Struckmanns naturfredningsfond siden 1982. I 2006 omdannede fonden Eskilsø til et græsningslandskab fra at store arealer tidligere var opdyrket med landbrugsafgrøder.

Det er alene muligt at komme til øen ved sejlads fra fx Skovbroen for enden af Skovvejen i Østskoven (55.73456,12.06497). Maiken som bor på Eskilsø sejler os frem og tilbage for 60 kr. pr. person. Vi går en rute langs de markerede stier og vil formentligt se mange rastende Grågæs, Bramgæs, Canadagæs, ænder, vadefugle og hvis vi er heldige havørn, der ofte ses på Eskilsø. Medbring madpakke, som vi indtager på Eskilsøs højeste punkt Bovbjerg, samt varmt tøj og solidt fodtøj.

Sct. Hans Bugten
Tirsdag 05.12.2023 kl. 09:00 til 11:00
Mødested: Ved Sejlklubben, Strandgade 12, 4000 Roskilde.
Koordinater: 55.65153, 12.07441

Vi går fra Roskilde Havn til Parcelgårdens enge og kyster og ser på de rastende vandfugle, hvor sammensætningen ændrer sig hen over efteråret. I våde perioder anbefales vandtæt fodtøj.

Ganløse Ore med Maglemosen
Tirsdag 05.12.2023 kl. 09:00 til 12:00
Mødested: P-pladsen i skoven på Farumvej 90

Maglemosen ligger midt i den gamle skov Ganløse Ore, som ligger lige vest for Farum. Maglemosen har været drænet i en lang årrække, men i 2018 påbegynde Naturstyrelsen genskabelsen af mosen til gavn for planter og dyr. Området er meget flot og fredfyldt uden forstyrrende larm fra nærliggende veje. Vi går en tur i skoven og rundt om maglemosen, og ser og hører hvad der rører sig. Sortspætte, Ravn, Musvåge og Duehøg yngler her og er mulige arter. Husk praktisk fodtøj, og lidt til pausen. Turens længde er ca. 5 km. Slut tid ca. kl.12.

Turleder: Arne Wolf

Ishøj Strand
Søndag 10.12.2023 kl. 09:00 til 12:00
Mødested: Parkeringspladsen ved Arken, Skovvej 100, Ishøj
Koordinater: 55.606366, 12.391824

Vi går en tur rundt om en eller flere af søerne og ned til stranden og kigger på vandfuglene. Der er chance for ca. 12 arter af ænder samt gæs, svaner, vandhøns og lappedykkere. Vi håber på nogle vintergæster blandt småfuglene, som sjagger, dompap, kvækerfinke, stillits og med lidt held bjergirisk og snespurv. En blå kærhøg eller fjeldvåge kunne også lægge vejen forbi.

Vi holder en kortere frokostpause undervejs, så tag gerne en madpakke og lidt varmt at drikke med. Turen slutter ved 12-13-tiden, afhængig af vejret.

Turleder: Frands Jensen, tlf. 2275 4064

Havnerundfart langs Nordkysten i privatbiler
Onsdag 27.12.2023 kl. 08:00 til 15:00
Mødested: Parkeringsplads Nordhavnsvej 1A, 3000 Helsingør
Koordinater: 56.03989, 12.614145

Stop ved flere havne vestpå langs nordkysten, afh af tid evt helt til Hundested.

Fugle på havet, småfugle i havne, mulighed for bjergpiber, bjergvipstjert og husrødstjert. Evt overraskelser. Planer kan evt blive afhængige af aktuelle obs.

Medbring madpakker og kaffe/te. Sluttidspunkt lidt flexibelt, men senest 15. 

Hvis du har ledig plads i bilen eller mangler en plads så kontakt turlederen. Man afregner km-penge indbyrdes blandt dem man kører sammen.

Turleder: Torben Evald, 2684 1461 eller tevald34@gmail.com

Staunings Ø
Lørdag 30.12.2023 kl. 09:00 til 12:00
Mødested: Parkeringspladsen ved Jersie Strandpark
Koordinater: 55.518321, 12.211176

Indkørsel fra den sydligste rundkørsel på Jersie Strandvej, modsat Parkvej (Parkeringspladsen ligger syd for Østre Lagunevej og nord for Nemovej.)

Vi går en tur ud på Staunings Ø (som er en halvø) og studerer vandfuglene. Der er chance for ca. 12 arter af ænder samt gæs, svaner, vandhøns og lappedykkere samt overvintrende vadefugle som rødben, storspove, strandskade og almindelig ryle. På en tilsvarende tur i 2022 så vi også sortgrå ryle. Vi håber på nogle vintergæster blandt småfuglene, som bjergirisk og snespurv. Rørskoven ud for Jersie Strandpark er en af Storkøbenhavns bedste lokaliteter for skægmejse.

Vi holder en kortere pause undervejs, så tag gerne lidt varmt at drikke med.

Turleder: Frands Jensen, tlf. 2275 4064

2024
Frederiksdal og Furesøen
Søndag 07.01.2024 kl. 09:00 til 11:00
Mødested: P-pladsen på Kulhusvej ved "Den gamle have"
Koordinater: 55.77976, 12.445042

Indkørsel fra Nybrovej, 2800 Kongens Lyngby.

Den traditionelle Nytårs tur, hvor vi går en tur i skoven og ser efter vinterens fugle, ved Mølleåen er der måske Isfugl og på Furesøen ser vi efter ænder og gæs.

Turleder: Morten Rasmussen

Christianshavns Vold
Søndag 07.01.2024 kl. 15:00 til 17:00
Mødested: Christianshavns Torv ved Metro nedgangen
Koordinater: 55.6721864, 12.5912882

Vi går en tur og ser hvad voldterrænet kan byde på af fugle om vinteren; som ænder, lappedykkere, vandhøns, måger, drosler, mejser og andre småfugle.
Sidst på turen satser jeg på at vi skal opleve et af den danske naturs meget store fugleoplevelser, når i tusindvis af kragefugle og ringduer kommer flyvende til, fra alle verdenshjørner, for at overnatte i de høje træer på begge sider af volden, samt i træerne på Christiania og på Kaninøen.
Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117)