Småture

DOF Travels småture af 2-5 timers varighed til en enkelt fuglelokalitet. Deltagelse på DOF Travels småture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert. Tirsdagsvagten hos DOF Travel kan svare på spørgsmål om disse ture og arrangementer.

Der kan nedenfor være nævnt ture og andre arrangementer af DOF Københavns undergrupper DOF Køge og DOF Roskilde.
Spørgsmål om disse ture skal rettes direkte til de angivne kontaktpersoner.

Med mindre andet er angivet, kræver nedenstående småture hverken tilmelding eller betaling. Du møder blot frem som angivet.

2024
Carlsberg byen og Søndermarken.
Søndag 28.04.2024 kl. 10:00 til 12:30
Mødested: Mødested: Carlsberg Station ved Matas
Koordinater: 55.6637582, 12.5365262

Kom og vær med til at byde både Gærdesanger og Rødstjert velkomne til København, efter deres lange rejse fra Afrika. Begge arter plejer at have ankomsttidspunkt i slutningen af april måned.
Vi starter med at gå en tur rundt i J.C. Jacobsens spændende have, hvor der i 2023 blev hængt omkring 20 fuglekasser op i træerne, dem vil vi inspicere; og allerede her har vi mulighed for at høre både Rødstjert og Gærdesanger, mellem de andre sangere.
Turen går nu videre gennem Carlsberg Byen mod Søndermarken. Vi går rundt i denne københavnske “bakkeskov” hvor et væld af vores skønne sangfugle er igang med den store forårskoncert; med arter som: Gærdesmutte, Rødhals, Solsort, Fuglekonge, Halemejse, Stor Flagspætte, Spætmejse, Gransanger, Grønirisk, Træløber og mange flere.
Flere stop undervejs for at lytte, lære og nyde fuglenes sang.

Turleder: Troels M. Krogh (mobil 30209117)

Skovsnepper i Hvalsø Storskov. (DOF Roskilde)
Tirsdag 30.04.2024 kl. 20:30 til 22:00
Mødested: P-pladsen ved Skovvej 23, 4330 Hvalsø. Tilmelding er ikke nødvendig.
Koordinater: 55.583677, 11.868319

Turleder: Jens J Brøndum, Mobtlf 91 52 51 40

En aftentur hvor vi kan opleve knortende og pistende skovsnepper.

Vi lytter selvfølgelig også efter de øvrige fugle der synger i skumringen. Turen er ca. 3 km på skovveje. Og vi kommer til at stå stille et stykke tid, mens vi ser og hører skovsnepperne.

Fuglestemme-tur på Amager Fælled
Søndag 05.05.2024 kl. 10:00 til 12:30
Mødested: Indgangen ved Axel Heides Gade/Artillerivej. (Busstop lige ved og gå-afstand fra Dybbølsbro Station eller Havnebussen)
Koordinater: 55.6599597, 12.5727646

Vi går en tur rundt i den vestlige del af fælleden og omkring Vagthussøen med mange stop undervejs for at lære, lytte og nyde sangfuglene.
Vi skal høre sangen fra bl.a. Tornsanger, Gransanger, Løvsanger, Munk, Gærdesmutte, Solsort, Grønirisk, Sanglærke, Jernspurv, Gærdesanger, Rødhals, Havesanger og måske Gøg, Nattergal, Gulbug, Rødstjert, Stor Flagspætte samt broget- og Grå Fluesnapper.

Turleder: Troels M. Krogh (mobil 30209117)

Bøllemosen
Mandag 20.05.2024 kl. 10:00 til 12:00
Mødested: På vestsiden af Skodsborg Station
Koordinater: 55.8234336, 12.5710047

I flere år har jeg overvejet at guide en fugletur for DOF i Bøllemosen og nu skal det være.
Området er ikke særligt stort men en sand Natura 2000 naturperle omgivet af skov med bøg, gran og birk.
Vi skal gå på en gangbro der snor sig tværs gennem mosen, for ikke at komme i berøring med den sarte natur. Ved indgangen til mosen er der informationstavler der fortæller om mosens historie og om dyre- og plantelivet. Der bliver rigelig tid til at læse info tavlerne, for vi stopper flere steder for at lære, lytte og nyde fuglenes sang.
På denne tur kommer vi til at opleve fuglesang der hører højskoven til med arter som: Skovsanger, Sangdrossel og Broget Fluesnapper. Endvidere ser vi efter Skovskade, Stor Flagspætte og Ravn. Ud over fuglene er der også sjældne sommerfugle og den kødædende plante, Soldug - Godt og gerne vandtæt fodtøj anbefales. 

Turleder: Troels M. Krogh (mobil 30209117)
 

Nattergaletur til Rørmosen og Boserup skov (DOF Roskilde)
Lørdag 25.05.2024 kl. 03:15 til 05:30
Mødested: Bjergmarken ved start af Sortesti umiddelbart syd for Boserupvej.
Koordinater: 55.64968, 12.054791

Tilmelding til turleder Per Frydenlund på mail: perfrydenlundn@gmail.com eller tlf. 2254 8313 senest torsdag den 23. maj.

Rørmosen er en god lokalitet for nattergal og andre sangfugle. Vi starter tidligt, hvor kun natsangerne høres. Efterhånden som morgenen skrider frem hører vi de øvrige sangfugle – sangdrossel, solsort, munk, bogfinke mv.

Efter at have passeret Rørmosen på den nye spang, går vi over Golfbanen til Boserup skov. Her går turen til den gendannede sø ved Naturcentret, hvor vi gør et kort ophold. Herefter drager vi gennem skoven og ad Sortesti tilbage til Bjergmarken.

Forårets fugle i Valborup Skov (DOF Roskilde)
Søndag 26.05.2024 kl. 08:30 til 11:00
Mødested: P-pladsen ved Skovvej 23, 4330 Hvalsø
Koordinater: 55.583677, 11.868319

Turen bliver min 5 km i vekslende terræn, og derfor anbefales sko der tåler lidt mudder. 
Turen egner sig ikke for dårligt gående og kørestole.
På turen er der god mulighed for se og høre et godt udsnit af vore skovfugle.
Tag gerne en kop kaffe og en bid brød med. Så finder vi et sted undervejs til en lille pause.
Tilmelding ikke nødvendig. Turleder: Jens J Brøndum, Mobil 91 52 51 40

Forårets fugle i Valborup Skov. (DOF Roskilde)
Søndag 26.05.2024 kl. 08:30 til 11:00
Mødested: P-pladsen ved Skovvej 23, 4330 Hvalsø. Tilmelding er ikke nødvendig.
Koordinater: 55.583677, 11.868319

Turleder: Jens J Brøndum, Mobtlf 91 52 51 40

Turen bliver min 5 km i vekslende terræn, og derfor anbefales sko der tåler lidt mudder.

Turen egner sig ikke for dårligt gående og kørestole.

På turen er der god mulighed for se og høre et godt udsnit af vore skovfugle.

Tag gerne en kop kaffe og en bid brød med. Så finder vi et sted undervejs til en lille pause.

Refshaleøen
Søndag 26.05.2024 kl. 10:00 til 12:30
Mødested: Ved busstoppestedet: Refshalevej. (Endestation for bus 2A)
Koordinater: 55.6898533, 12.6120323

Vi går en tur rundt på Refshaleøen og ser på de fugle der er i det område, der en gang var lukket land. På turen kommer vi også ned langs havnen, med den flotte udsigt ind over byens tårne.
Her i slutningen af maj måned er fuglesangen på sit højeste, så vi stopper flere steder for at lære, nyde og lytte til fuglenes sang.
Vi ser efter Digesvale, Tårnfalk, Tornsanger, Engpiber, Løvsanger, Mursejler, Munk, Jernspurv og måske Nattergal og områdets specialitet Husrødstjert.
Som et ekstra krydderi er der på Refshaleøen en meget stor bestand af ynglende Gråspurve, ellers ikke en fugl vi ser på de fleste guidede fugleture, og slet ikke i det antal som her (så når de flyvende fugle skal artsbestemmes skal man nu pludselig have Gråspurven med i betragtning) Sjov øvelse.

Turleder: Troels M. Krogh (mobil 3020 9117)

Vallensbæk Mose
Søndag 09.06.2024 kl. 09:30 til 12:00
Mødested: Vejlegårdsvej ved busstoppested: Idræts Allé (Vejlegårdsvej) bus 144
Koordinater: 55.6296744, 12.3681965

Vi går på stier rundt i dette skønne naturområde, med Vallensbæk Sø mod nord og Store Vejle Å mod vest.
Fuglesangen er nu på sit højeste og vi vil lytte og se efter de spændende mose- og rørskovsarter; som Rørsanger, Sivsanger og Nattergal. På turen er der en god mulighed for at vi får set en eller flere Sivsangere, denne skønne stribede og smukke fugl, der tidligere var langt mere almindelig.
Endvidere ser og lytter vi efter: Tornsanger, Havesanger, Løvsanger, Sanglærke, Stær, Engpiber, Vibe, Sangdrossel og mange flere.
Bemærk! At juni måned er den mest uforudsigelige måned på hele året, hvor der pludselig kan dukke sjældne fugle op på steder man ikke havde regnet med.

Turleder: Troels M. Krogh (mobil 30209117)

Tejsttur til Sejerø.
Lørdag 15.06.2024 kl. 07:20 til 15:05
Mødested: Havnsø Havn
Koordinater: 55.753345, 11.32407

Tejsten yngler på Sejerø og man kan se ynglekolonierne uden at forstyrre fuglene, det vil vi gøre på denne tur. Hans, som har ringmærket Tejster på øen i mere end 30 år, modtager os på havnen og vil være vores guide dagen igennem. Han har et fantastik kendskab til øen og vil vise os, hvad der ellers er af fugle og spændende planter på denne smukke ø. Vi mødes i Havnsø Havn og fordeler os i max. fem biler, så derfor ring til turlederen på tlf.: 21 63 75 67 og tilmeld dig inden d. 27. maj.

Husk mad og drikke, og penge til færgen ca. 250 kr. pr. deltager.

Vi tager færgen hjem kl. 15.05