Småtursrapport fra Vallensbæk- og Tranegilde Mose.

Småtursrapport
Vallensbæk- og Tranegilde Mose.
Søndag d. 9/6-2024, kl. 09.30-12.30
Turleder: Troels M. Krogh
Deltagerantal: 23 (hvoraf tre var fra Ørneklubben)

Efter velkomst, turgennemgang og foto (hvor dem der ikke vil med på billedet stiller sig bag mig eller en anden) startede vi turen fra Vejlegårdsvej ad de små stier og broer i den østlige del af Vallensbæk Mose. Fire deltagere tilsluttede sig turen efter turstart. Snart kom de første sangere i hus, samt Mursejlere og en kredsende Musvåge. I krydset hvor man svinger mod nord til Vallensbæk Sø så og hørte vi en flot Rørspurv. Når man først fik øje på den, var den meget samarbejdsvilling. Her kom også Gøg i bogen, hvor vi hørte både han og hun.

På fugleture tales ofte om han-ænder i eclipsedragt. Så i Vallensbæk Sø kunne alle ved selvsyn studere Gråænderne i overgangsdragt mod eclipsedragten, og få info om dette.
Et andet sted i søen lå en flok Grågæs med halvstore gæslinger, hvor alle tydeligt kunne se, at de voksne fugle havde fældet alle de store svingfjer. Jeg fortalte her om forskellen på andefuglenes fældning OG  hvordan rovfuglene og de store måger fælder og hvorfor der er denne forskel.

Efter Vallensbæk Sø gik vi mod syd langs Store Vejle Å. Landskabet ændrede sig og nye fugle kom til.
Den første var en Bynkefugl, en super flot han, som vi havde siddende på to hegnspæle og pænt tæt på. Vi så både ryg, hovedtegning og det flotte orange bryst (en fugl der var allevegne i området, da jeg var teenager).
Vi var ikke gået ret langt, før vi endelig hørte en syngende Sivsanger fra vegetationen ned mod Store Vejle Å. Alle deltagere stod helt stille, hvorefter vi fik Sivsangeren op i sangflugt, mens den flyttede sig rundt mellem sine sangposter. Vi så den også siddende, hvor man tydeligt kunne se den flotte stribede fugl med den markante hovedtegning.
Herefter fik turdeltagerne den vilde historie om hvordan den æder et fedtdepot til i lynfart, hvorefter den i ét stræk flyver til overvintringsområderne i Vestafrika.

På vestsiden af Store Vejle Å er der en stor mark med bl.a. blomstrende kornblomster. I det område var der vild gang i den med mange fouragerende Tornirisker, Grønirisker, Stillitser, Gulspurve og Sanglærker.
Turen fortsatte nu helt ned til Tranegilde Landsby, hvor vi gik over åen og mod øst langs Tranelunden.
Her fik vi Viber og mange fouragerende By- og Landsvaler samt en stor flok Grågæs, der trykkede sig ind mellem siv og tagrør på den modsatte side af vådområdet. Jeg spurgte turdeltagerne om de kunne registrere noget anderledes ved denne flok gæs, end som man normalt oplever ved en flok Grågæs.
Ingen vidste, hvad det kunne være, eller undrede sig; hvorefter jeg spurgte om de nogensinde havde oplevet en stor flok gæs VÆRE SÅ TAVSE! Der blev trukket på smilebåndet, og nej, det havde de ikke.
Men ingen gæs råber op om, hvor de befinder sig, når de ikke kan flyve.
Fugle er fantastiske, fugle er spændende, fugle er fascinerende, og fugle er bare fede!!

Nævnes skal også et rådyr der gik med et kun få dage gammelt lam. De to nød vi længe, og der var begejstring blandt både børn og voksne i gruppen.

Tak til alle for en hyggelig tur.

Hele fuglelisten kan ses på DOFbasen.dk under de fire lokaliteter.

Deltagere på turen
Flere billeder kan ses i Facebookgruppen: DOF København.