Småtursrapport fra Amager Fælled Søndag d. 5. maj

Turleder: Troels M. Krogh
Deltagerantal: 42

Efter velkomst, introduktion, turgennemgang og foto (hvor dem der ikke vil med på billedet vender ryggen til eller stiller sig bag mig)
Startede vi turen ad de små stier i den vestlige del af fælleden, rundt om Vagthussøen og op på den højeste af bakkerne; de deltagere der ikke kunne komme op, blev nede ved de borde og bænke der står på sydsiden af Vagthussøen. Hvorefter turen fortsatte rundt ad de små stier mod udgangspunktet for turen.
(Grundet de mange turdeltagere tilbød Merete Crone sin hjælp i den bagerste del af gruppen).

Vi nød mange sangere som: Løvsanger, Havesanger, Munk, Jernspurv, Nattergal og Sanglærke samt et fint Rådyr.
Hele fuglelisten kan ses på DOFbasen.dk

Stor tak til alle turdeltagere for jeres nysgerrighed, og engagement og ikke mindst at I hjælper hinanden undervejs.

Småtursrapport fra Amager Fælled