Hyllekrog

Rapport over tur til Hyllekrog

Grundet rigtig skidt vejr, og måske bekymringer fra oversvømmelser ugen før, var ingen, fraset turleder mødt frem til denne tur lørdag. Vejret blev dog gradvist lidt bedre, så jeg gav det en chance, gik en runde og siden et par timers trækobs. 

Meget få rastende småfugle, en flok halemejser og en fin nordisk lappedykker i vinterdragt på vandet lige ud for Brunddraget - nok det mest spændende.

Fra ca. kl. 9 begyndende træk, en fin ung vandrefalk lagde ud, fulgt af en del spurvehøge, enkelte glenter og en enkelt blå kærhøg. I øvrigt 3 formentlig lokale havørne, der legede lidt med. En del småfugle, blandede finker, lærker og pibere trak også. Flest obs var der af ringduer, iblandet ca. 50 hulduer. Ialt 30 hedelærker kom også i bogen. En strejfende sølvhejre bidrog til at holde humøret oppe.

Fint selskab af et par lokale, der som jeg trak indendørs efter middagstid, hvor finregnen tog til.

Trods vejret fin lille tur, som ved gentagelse måske skal laves som bustur.

Vigtigste obs på DOF basen, dels fra mig og dels Rene Christensen.

Torben Evald, Turleder

Læs mere om et af Fugleværnsfondens største naturreservater Saksfjed-Hyllekrog.
https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglereservater/saksfjed-hyllekrog

Hyllekrog