18 deltagere var med på DOF Travels fugletur i Vestskoven i lørdags.
Efterårsskoven var meget stille, men hver gang vi kom til en lysåbning, stod vi stille og lyttede, for det er her man oplever fuglene. Et sted var en Sumpmejse ivrigt fouragerende til lyden af kaldende Dompapper og overflyvende Bogfinker. Et andet sted blev vi underholdt af et mejsetog med Halemejser, Blåmejser og enkelte Musvitter, der fløj fra træ til træ, til lyden af kaldende Spætmejser og Store Flagspætter.

Spætmejse
Vi brugte meget tid, da vi kom til den store udsigt i vestenden af skoven, hvor man har Kroppedal mod syd, Porsemosen mod vest og Ledøje (med en af Danmarks mindste landsbykirker) mod nord. Her så vi mange Tårnfalke, Spurvehøge, Musvåger, Røde Glenter og kragefugle. En deltager havde teleskop med, så rovfuglene, der var længst væk, kunne artsbestemmes og nydes. Svært var det at skulle videre fra dette sted! Vi havde rovfugle flere steder på turen og fuldt hus på kragefuglene.

Alt hvad vi så og hørte af fugle og sommerfugle er indtastet i dofbasen.dk