Endnu ikke åben for tilmelding

Ungarn, Slovakiet og Rumænien - maj 2023

DKK
  • Pris 20.500 kr.
  • Enkeltværelse 2.100 kr.
  • Depositum 4.100 kr.
Prisen omfatter fly København-Budapest, egen bus, alle overnatninger, bjørneskjul, fuld pension, eftermøde og DOF Travel-service. Endelig pris og dermed restbeløb vil blive opkrævet 4 måneder før turens start.
Deltager-antallet er begrænset til 14.
Lokalguide:  Udover Søren Skov vil vi på hele rejsen have bistand af en lokal guide fra det anerkendte ornitologiske rejseselskab, Saker Tours, som har mere end 20 års erfaring med at arrangere fuglerejser i Ungarn og Rumænien.

DOF Travel kan nu udbyde en rundrejse til en sand perlerække af Østeuropas fineste og mest naturskønne fuglelokaliteter. Rejsen vil bringe os rundt i det østlige Ungarn, en lille bid af Slovakiet samt Transsylvanien i det nordvestlige Rumænien. Undervejs vil vi have mulighed for at opleve alle Europas spætter, stortrappe, ellekrage, biæder, slagfalk, aftenfalke-kolonier, kejserørn, ørnevåge, lille skrigeørn, blåhals, høgesanger, tamarisksanger, murløber, slagugle, engsnarre, hvidhalset fluesnapper og meget, meget mere.  Da rejsen finder sted, mens der er optimal mulighed for at opleve de mange ynglefugle, og der stadig er trækgæster på vej mod nord, kan vi forvente at se over 200 forskellige fuglearter. Udover de mange fugle vil vi også opleve brune bjørne i Karpaterne. De mange storslåede naturoplevelser fuldendes af mødet med tre forskellige østeuropæiske lande, en gæstfri befolkning og god mad.

Vi vil begynde vores rejsen i Ungarns lave bjerge, Zemplen Hills, i den nordøstlige del af landet. I de fine, gamle skove er der en tæt bestand af spætter og ugler. Ved hjælp af vores lokalkendte guide har vi gode muligheder for at opleve de fleste af Europas spætter, bl.a. den sjældne hvidrygget spætte. Her er også slagugle, sort stork, hvidhalset fluesnapper, kejserørn og lille skrigeørn. Ved landsbyerne kan man se syrisk flagspætte og høgesanger, og i de små vådområder er der mulighed for at se lille rørvagtel. Vi har tre overnatninger ved Komlóska i Zemplen Hills.

Derpå kører vi lidt mod øst og krydser derfor grænsen til Slovakiet. Her vil vi besøge Érc Hills og Slovenski Raj National Park, et bjergområde, som fungerer som en forpost til Karpaterne. Vi er højere oppe end i Zemplen Hills, og skovene er nu domineret af nåletræer. Her er der gode muligheder for spætter, bl.a. tretået spætte samt hjerpe, spurveugle og i gode gnaverår også perleugle. Vi har en enkelt overnatning ved Dobsina i Slovakiet.

Nu er det tid til en helt anden natur. Vi  kører mod syd og er dermed hurtigt tilbage i Ungarn, hvor vi vil udforske til den navnkundige Hortobagy Nationalpark i det østligste Ungarn. Hortobagy udgør den vestligste forpost for de vidtstrakte stepper, der strækker sig fra Ungarn og herfra videre mod øst gennem Ukraine og Rusland mod Mongoliet. Hortobagy er derfor enestående i Europa. Ved hjælp af vores lokalkendte guide har vi gode mulighed for at opleve steppens unikke fugleliv med bl.a. stortrappe, slagfalk, aftenfalke-kolonier, kejserørn, triel, hærfugl og ellekrage. Udover steppe er her også fine fiskedamme, hvor vi kan se de fleste af Europas hejrer samt dværgskarver og sort ibis samt sydlig blåhals og alle tre moseterne-arter. I maj kan vi stadig møde trækfugle, der på vej mod nord. Der vil være gode muligheder for at se rødstrubede pibere i fuld yngledragt samt mange forskellige vadefugle på træk. Med lidt held kan vi bl.a. se tredækker. Vi har to overnatninger i Hortobagy.

Fra Hortobagy drager vi mod syd og når hurtigt frem til Rumænien. Her stopper vi ved et vådområde, hvor vi på ny har mulighed for at se alle tre moseterne-arter samt hvidøjet and og tamarisksanger, inden vi fortsætter mod Transsylvaniens bjergskove, hvor vi skal tilbringe de næste fire nætter fordelt på en overnatning ved Torockó-dalen nær Rimetea og tre overnatninger ved Székelyudvarhely.

Transsylvanien er nok mest kendt for fortællingen om Dracula, men for den natur- og fugleinteresserede er den eventyrlige natur nok så dragende. Denne del af Karpaterne huser de tætteste bestande af store rovdyr i Europa. Trods de gode bestande, skal vi være heldige for at se ulv og los, da de er meget sky, men den brune bjørn har vi gode muligheder for at se, idet vi den ene aften besøger et bjørneskjul, hvor bjørnene normalt kommer frem om aftenen.

De mange rovdyr afspejler, at Transsylvanien er en tidslomme. Modsat Alperne, der i dag er præget af et intensivt udnyttet kulturlandskab, dyrkes landbruget i denne del af Karpaterne stadig som i Vesteuropa for 100 år siden. Ud over de mange store rovdyr er her også mange sjældne fugle, blomster og sommerfugle.

Om dagen vil vi gå ture i de fine bjergskove, hvor vi kigger efter ugler og spætter, bl.a. slagugle, spurveugle, hvidrygget spætte og tretået spætte, samt tjur, stendrossel og alpesejler. Vi vil også besøge en kløft, hvor der er mulighed for murløber.

Efter fire overnatninger i Transsylvanien vil vi køre tilbage til Hortobagy, hvor vi tilbringer rejsens sidste nat. Det giver os mulighed for at opleve steppens sent ankommende fugle såsom rosenbrystet tornskade og braksvale, inden vi fortsætter til Budapest, hvorfra vi om eftermiddagen/aftenen vil flyve hjem til Danmark.

Vejr: Undervejs kan vi forvente meget skiftende vejr, da det kan være varmt, op til 25-30 grader, i lavlandet, men i bjergene kan der være koldt med nat- og morgentemperaturer ned til frysepunktet.

Forplejning og aktivitetsniveau
Rejsen er med fuld pension fra vi ankommer til Budapest og til vi rejser hjem igen fra Budapest. Her er medregnet flaskevand men ikke andre drikkevarer. Vi vil i løbet af dagen have et højt aktivitetsniveau, men vi giver os god tid til at se på fuglene. Vandringerne i bjergene vil ikke være fysisk anstrengende, men da der kan være vådt efter snesmeltningen, bør man medbringe vandrestøvler eller vandresko. Der vil være gode muligheder for natur- og fuglefotografering.

Turens pris
Se starten af annoncen.

Tilmelding
Tilmelding til turen kan ske ved at indbetale et depositum på kr. 4100 til DOF Travel via hjemmesiden. Se ovenfor.

Forsikring
Inden du rejser til udlandet skal du altid undersøge, om du er dækket forsikringsmæssigt. En rejseforsikring for hjemtransport og eventuelt sygeledsagelse/tilkaldelse og hjemkaldelse anbefales på det kraftigste, da det er dyrt at komme på privathospital i landet og blive transporteret hjem, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Afbestillingsregler
Se reglerne herfor på DOF Travels hjemmeside www.doftravel.dk eller ring til Tirsdagsvagten. Vi beder jer være opmærksomme herpå, så der ikke opstår overraskelser.

For- og eftermøde
Der vil blive afholdt et eftermøde.

Vaccinationer
Man bør være vaccineret mod Covid-19. Derudover kræver rejser til Ungarn, Slovakiet og Rumænien ingen særlige vaccinationer.

Leder og guide
Dansk rejseleder: Søren Skov. Telefon 2371 6187, e-mail: elefantvej10@outlook.com. Derudover har vi lokal guide med fra Saker Tours.

Teknisk arrangør
Landarrangementet bliver arrangeret af Saker Tours.

Rejsebestemmelser

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Rejserne udbydes til en foreløbig pris, der kan reguleres i forhold til f.eks. deltagerantal, valutakurser, energipriser samt skatter, afgifter og gebyrer pålagt af en tredjemand. Bestilling fra deltagere er først gyldig, når DOF Travel har modtaget det angivne depositum. Bestilling af rejse med tilhørende betaling af depositum sker via hjemmesiden med Dankort med opgivelse af navn, adresse, telefonnummer, email adresse, angivelse af ønske om enkeltværelse samt evt. navne på yderligere deltagere.

Som hovedregel gælder, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. DOF Travels rejser er generelt ikke egnet for bevægelseshæmmede personer, uledsaget mindreårige eller personer, som har behov for særlig lægelig assistance.

Senest 5 måneder før afrejsedatoen skal DOF Travel skriftligt meddele deltagerne den endelig pris på rejsen. Hvis den endelige pris er mere end 8% højere end den udbudte foreløbige pris, har de tilmeldte ret til skriftlig afbestilling indtil 14 dage efter, at meddelelse om endelig pris er givet. Ved sådan afbestilling tilbagebetaler DOF Travel det indbetalte beløb uden fradrag.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Hvis turens udbudspris overstiger kr. 30.000, skal 40% af turens udbudspris være indbetalt til DOF Travel senest 7 måneder før afrejsedatoen. Restbeløbet skal være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Hvis turens udbudspris ikke overstiger kr. 30.000 skal hele restbeløbet være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Restbetaling skal ske ved bankoverførsel til Merkur Andelskasse reg.nr. 8401 konto 000 104 6418 til DOF Travel. Angiv: navn, rejsemål og årstal.

Afbestilling skal ALTID ske SKRIFTLIGT til DOF Travel inden rejsens begyndelse til travel@dof.dk.

a. Ved afbestilling mere end 7 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af et afbestillingsgebyr på kr. 300 pr. person.

b. Ved afbestilling mellem 7 måneder og 5 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum.

c. Ved afbestilling mellem 5 måneder og 3 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af 30 % af turprisen. Hvis det indbetalte beløb er mindre end 30% af turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

d. Ved afbestilling senere end 3 måneder før afrejse tilbagebetales der ikke. Hvis det indbetalte beløb er mindre end turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Forsikringer indgår ikke i turprisen.
Den rejsende har forpligtigelsen til tegning af en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved afbud til rejsen eller udgifter til bistand, herunder til hjemtransport i tilfælde af ulykke, sygdom eller død.

DOF Travel kan aflyse rejsen indtil 20 dage før afrejse i tilfælde af et for lavt deltager antal.

DOF Travel kan også aflyse rejsen, hvis uventede ændringer på turmålet, f.eks. af sikkerhedsmæssig karakter, vanskeliggør rejsen i væsentlig grad.
I tilfælde af aflysning på DOF Travels foranledning vil det fulde indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Prisen på alle rejser uden for Danmark, Skåne og Nordtyskland (Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern) inkluderer et bidrag til international fuglebeskyttelse på kr. 100 pr. deltager. Pengene kan gå til projekter over hele verden og fordeles af DOF’s internationale udvalg.

DOF har bestemt, at for at modvirke klimaforandringer på grund af udledning af kuldioxid (CO2) ved DOF’s rejseaktiviteter, skal der reserveres et beløb af hver rejses pris til projekter, der har til formål at neutralisere virkningerne af CO2-udledning. DOF’s hovedbestyrelse bestemmer, hvilke projekter, pengene skal anvendes til. Beløbet afhænger af rejsemålet, og er for tiden fastsat således:

• Rejser til Danmark, Skåne og Nordtyskland kr. 0
• Rejser til det øvrige Europa bortset fra de nedenfor nævnte lande og områder kr. 100
• Rejser til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland kr. 200
• Rejser til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte kr. 600
• Rejser til Antarktis, Australien og New Zealand kr. 900

DOF Travel er registreret rejseudbyder i Rejsegarantifonden.

Hvis du er i tvivl om turen er egnet for dig så ring til DOF Travel på 5114 6115 tirsdage mellem 18 og 19.30 eller til turlederen hvis telefonnummer er angivet i turbeskrivelsen. Eller skriv til DOF Travel på travel@dof.dk

Ungarn, Slovakiet og Rumænien - maj 2023
Booking status: Endnu ikke åben for tilmelding
  • Pris 20.500 kr.
  • Enkeltværelse 2.100 kr.
  • Depositum 4.100 kr.