Om DOF Travel

Velkommen til DOF Travels hjemmeside. Her kan du bl.a. finde oplysninger om DOF Travels mange ture, links til fugle web-sites, nyheder fra DOF Travel og turrapporter. DOF Travel hører under Københavnsafdelingen i Dansk Ornitologisk Forening.

DOF Travel har tidligere heddet "Ekskursionsudvalget" og har  i snart 35 år arrangeret ture for foreningens medlemmer. Hvert år tilbydes der ca. 120 endagsture (småture) på Sjælland, ca. 10 endags-busture til Danmark og Skåne samt ca. 15 udlandsrejser (storture). Alle turene bliver ledet af gode ornitologer med erfaring og lokalkendskab. Ca. 40 ornitologer leder en eller flere ture for DOF Travel hvert år.

DOF Travel er ansvarlig for planlægning, udvikling og drift af turene. DOF Travel ledes af et udvalg med 7-10 medlemmer. I øjeblikket består DOF Travel-udvalget af John Speich, Leon Berthou, Peter Lafrenz (kasserer), Frands E. Jensen, Morten Leisvig, Stefan Stürup, Søren Sørensen og Morten Rasmussen.
Du skal være medlem af Dansk Ornitologisk Forening for at deltage i arrangementerne. Formålet er at formidle kendskab til fugle og natur til medlemmerne.

Tirsdagsvagten er DOF Travels administration. 2 - 4 personer kommer hver tirsdag mellem kl. 18.30 og 20.00 i foreningens lokaler og bogfører turtilmeldinger, besvarer spørgsmål og tager imod tilmeldinger til Saltholm-ture pr. telefon. I øjeblikket består Tirsdagsvagten af Ingelise Aarøe Petersen, Inger Filipsen, Merete Crone, Dorrit Krabbe, Søren Sørensen (ansv.) og Frands E. Jensen. Ved særlige lejligheder suppleret af Lisbeth Strandmark, Marianne Mølgaard og Morten Rasmussen.

DOF Travel-udvalgets, Tirsdagvagternes og turledernes arbejdsindsats er frivillig og ulønnet.

Har du spørgsmål til DOF Travel, så ring til Tirsdagsvagten på telefon 33 28 38 00 hver tirsdag 18.30 - 20.00, undtagen i juli måned og i juleferien. Du kan også sende en e-post  med dine spørgsmål. Se adressen nederst på denne side.

God fornøjelse