Turleder hos DOF Travel

Turleder
Jan Hjort Christensen

Profile picture for user Jan Hjort Christensen
Jan Hjort Christensen har været turleder for DOF siden 1996. Jan har et stort kendskab til de gode fuglelokaliteter i hele Danmark og det sydlige Sverige, men specielt i Nordsjælland, hvor han boet hele sit liv. Jan arrangerer rejser for DOF Travel, hovedsageligt til det vestpalæarktiske område, Østen og Nordamerika, mm.

Har været på fuglerejser på privat basis i meget lange perioder primært i de samme områder, hvor han nu arrangerer ture. Jan er også ringmærker af fugle for Zoologisk Museum bla. med et ophold på 3 år på Chrstiansø Feltstation midt i 1990’erne og er medlem af DOF’s Sjældenhedudvalg på anden periode.

Udover fuglene har Jan også et udmærket kendskab til insekter og pattedyr.

Turleder på følgende rejser