Turleder hos DOF Travel

Turleder
Ivan Olsen

Profile picture for user Ivan Olsen
Ivan Olsen har været turleder for DOF Travel siden 1979 og har guidet mere end 400 småture; derudover busture og studielejre for unge. Ivan arrangerer rejser for DOF Travel og har gennemført mere end 25 storture hovedsageligt til Europa, Nordafrika samt Sydøstasien, USA og Cuba.

Ivan er uddannet biolog med naturovervågning af fugle som speciale. Ivan har et udmærket kendskab til generelle naturfaglige emner samt til planter og insekter.