Stadig ledige pladser

Lolland m.m., lørdag 31. august 2024

DKK
  • Pris 405 kr.
  • Afgang fra Sjælør station 07:30, opsamling Friheden station 07:45

Maribo-søerne er kerneområde for Rødhovedet And i Danmark, og der yngler flere par Havørne og mange Sølvhejrer.
Hyllekrog er i de fleste vindretninger en god træklokalitet for rovfugle, vadefugle og småfugle. Tidligt på efteråret kan der være et betydeligt træk af Hvepsevåger. Web-TV’s havørnepar yngler på Fugleværnsfondens reservat her.
Kalløgrå er Sakskøbing Sukkerfabriks gamle affaldsområde, som er omdannet til reservat. Der er vandfugle og vadefugle både i området og i den lavvandede bugt mod nord.

Vi besøger Maribo-søerne, Kalløgrå og evt. Hyllekrog .

Tilmelding sker ved at indbetale kr. 405 for voksne og kr. 100. for unge under 13 år via DOF Travels hjemmeside senest 24. august 2024.

(Foto: Rødhovedet And, han og hun)

Lolland m.m., lørdag 31. august 2024
Booking status: Stadig ledige pladser

Andre ture

Deltagelse på DOF Travels småture og busture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.