Endnu ikke åben for tilmelding

Polen - nordøst - maj 2023

DKK
  • Pris ca 9.400 kr.
  • Tillæg for enkeltværelse 900 kr.
  • Depositum 1.880 kr.
Det nordøstlige Polen rummer måske den største biodiversitet i hele Europa. Vi skal opleve de næsten endeløse sumpe omkring Biebrza og Narew floderne omgivet af magre overdrev samt ind i hjertet af de store Bialowieza skove.
Området er på mange måder et billede af vores eget land og fugleverden for 100 år siden. Her er mængder af storke, sortterner, hvidvingede terner og tornskader. Engsnarrer crexer på engene. I sumpene høres savi-, flod- og græshoppesangere og den endemiske vandsanger. I skovene har vi alle europæiske fluesnappere og spætter. Og på grænsen til Hviderusland måske citronvipstjert.
Turen ligger lige i starten af trækfuglenes ynglesæson, hvor vi har chancen for at finde flest arter. På turen skal vi gerne se sorte storke, spillende tredækkere, begge skrigeørne, hærfugle og måske biædere. Vi skal ind og opleve en tidlig morgen i urskoven. Vi skal lede efter hvidryggede og tretåede spætter, gråspætter, alle fire flagspætter samt spurveugle. Og vi prøver at finde de vilde bisoner i lysningerne.
Turen bliver ikke kun intense naturoplevelser, men også et indblik i den polske historie og kultur. Vi skal bo på to dejlige nyindrettede hotelpensioner bygget som de gamle storbondegårde og placeret midt i naturen.
Niels Riis har rejst meget i områderne og vil være vores guide og tolk. Han leder turen sammen med den erfarne turleder Erling Krabbe. Hertil kommer lokale guides med kendskab til de sidste nye fund.
Turens pris er foreløbigt fastlagt til kr. 9.400 for de 8 dage. Prisen dækker fly, bus, hotel i dobbeltværelse med fuld pension (merpris for enkeltværelse kr. 900), for- og eftermøde samt rapport mm. 
 
Tilmelding og registrering sker via hjemmesiden (se i starten af denne annoncering) ved at indbetale et depositum på kr. 1.880 pr. deltager. Noter venligst fulde navn, som anført i passet. Endelig pris og dermed restbeløb vil blive opkrævet 4 måneder før turens start. Tillæg for evt. eneværelse betales samtidig med restbeløbet.
 
Deltagerantallet er begrænset til 15.

Rejsebestemmelser

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Rejserne udbydes til en foreløbig pris, der kan reguleres i forhold til f.eks. deltagerantal, valutakurser, energipriser samt skatter, afgifter og gebyrer pålagt af en tredjemand. Bestilling fra deltagere er først gyldig, når DOF Travel har modtaget det angivne depositum. Bestilling af rejse med tilhørende betaling af depositum sker via hjemmesiden med Dankort med opgivelse af navn, adresse, telefonnummer, email adresse, angivelse af ønske om enkeltværelse samt evt. navne på yderligere deltagere.

Som hovedregel gælder, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. DOF Travels rejser er generelt ikke egnet for bevægelseshæmmede personer, uledsaget mindreårige eller personer, som har behov for særlig lægelig assistance.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Det nordøstlige Polen 17. til 24. maj 2014
Booking status: Endnu ikke åben for tilmelding