Endnu ikke åben for tilmelding

Aserbajdsjan – Kaukasus og Nakhchivan - maj 2023

DKK
  • Pris ca 19.000 kr.
  • Depositum 3.600 kr.
  • Tillæg enkeltværelse ca 2.000 kr.

Det er med stor glæde, at DOF Travel nu kan tilbyde en 10-dages tur i dagene 4. - 13. maj til det for fuglefolk næste ukendte land, men faktum er, at det er et fantastisk sted at se på fugle. Fuglefolk har inden for de seneste år for alvor fået øjnene op for Aserbajdsjans mange spændende fugle.

Med sin placering mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav ligger Aserbajdsjan på grænsen mellem Europa og Asien. Det er et land med en storslået og varieret natur fra de kolde, høje Kaukasusbjerge i nord og syd til de tørre, varme stepper i øst.

I foråret, hvor de fleste fuglefolk besøger landet, opleves den største artsdiversitet. Her er chancerne samtidig størst for at opleve Aserbajdsjans ”the Big Five”, det vil sige kaukasisk kongehøne, sort urfugl, bjergrødstjert, stor rosenfinke og bjerggransanger. Disse arter vil også være nogle af vores mål for de tre dage, som vi tilbringer i bjergene omkring Quba i nord, hvor vi også håber på at kunne se lammegrib, kejserørn, murløber og rødpandet irisk. I syd tilbringer vi to hele dage i det "tabte hjørne af vest palæarktis”, kendt som den autonome republik Nakhchivan. Her skal vi se efter arter som mongolsk ørkendompap, karmoisinfinke, ørkendompap, ørkenfinke, afghanstenpikker, si-si ørkenhøne, lys stenspurv og hvidhals.

Vi har i samarbejde med Kai Gauger, forfatteren til bogen ”Birdwatching in Azerbaijan”, arrangeret turen til dette begivenhedsrige land med et spændende dagsprogram.

Dag 1, afgang fra Kastrup først på eftermiddagen via Istanbul til hovedstaden Baku. Vi forlader Baku og kører til Shirvan hvor vi overnatter. Dværghornugle kan høres ved den nærliggende restaurant.

Dag 2,  Shirvan Nationalpark 90 km syd for hovedstaden. Sletter, buskstepper og nogle fiskedamme vil holde os travlt beskæftiget det meste af dagen. Af arter vi kan forvente her er bl.a. lille tårnfalk, rødvinget braksvale, hvidøjet and, rustand, purpurhejre, dværghejre, sultanhøne, grøn biæder, ellekrage, sort frankolin, rosasanger, bleg gulbug. Sidst på eftermiddagen kører vi til byen Massalli, hvor vi overnatter. 

Dag 3, Amazing Kizil, hvor vi leder efter den sjældne Shikra og kører til Shirvan hvor vi overnatter igen.

Dag 4, Transport nord langs kysten af det kapiske hav til det store Kaukasus. Vi laver flere stop undervejs ved enten Shirvan's fiskedamme, Gobustan eller trækstedet Besh Barmag. På turen har vi chancer for at se arter som ørkenpræstekrave, sumpvibe og andre vadefugle, terner, våger, gribbe, steppevåge og -ørn, nonnestenpikker, hvidrygget stenpikker og rosenstær. Ud på aftenen nærmer vi os vores logi på Nazli Bulaq ressort nær byen Quba.

Dag 5, heldagsudflugt med 4wd biler til bjerglandsbyen Xinaliq, i 2.600 moh. Her fra går vi op ad bjergskråningerne på jagt efter kaukasisk kongehøne, stor rosenfinke, bjergrødstjert, murløber, stendrossel, alpejernspurv, lammegrib, chukarhøne og meget mere. Vi har vores frokost med i felten og nyder den skønne natur samtidig. Om eftermiddag kører vi nordpå til den lille bjergby Laza, hvor vores næste overnatning bliver.

Dag 6, ved daggry skanner vi skråningerne fra landsbyen efter sort urfugl og dens leg. Vegetationen er mere frodig og grøn her end på de tørre sydlige skråninger ved Xinaliq. Her skal vi også lede efter bjerggransanger, rødpandet irisk, kaukasisk bjergirisk, igen mulighed for kaukasisk kongehøne og ikke mindst stor rosenfinke. Vi overnatter igen i Laza.

Dag 7, om morgenen har vi endnu en chance for at få øje på de sorte urfugle på skråningerne, og hvis vi har set alle tagetarterne, kører vi sydpå tidligt. Før vi tager tilbage til Baku om eftermiddagen, har vi flere muligheder for mere fuglekikkeri undervejs. Der er en times aftenflyvning til enklaven Nakhchivan, hvor vi skal bo tre nætter på hotel i Nakhitjevan by.

Dag 8 + 9, fuglearter og scenerier indikerer, at det østlige Anatolien i Tyrkiet ikke er langt væk. De arter vi er på jagt efter er mange, men ikke desto mindre, meget realistiske: lannerfalk, mongolsk ørkendompap, karmoisinfinke, ørkendompap, ørkenfinke, afghanstenpikker, si-si ørkenhøne, lys stenspurv, hvidhals, orientgulbug, østlig- og almindelig klippespætmejse, kaukasisk jernspurv, grøn sagnger og bjerghortulan.

Dag 10, Returflyvning om morgenen fra Nakhchivan via Istanbul til København.

På turen bor vi i dobbeltværelser på fire forskellige hoteller, og i Laza bor vi desuden to nætter i de lokale guesthouses. Der vil være en hel del bustransport og en enkelt indenrigsflyvning. Vi forventer et højt aktivitetsniveau på turen, lange gåture og nogle gange i stor højde, hvilket kan være anstrengende. I skal regne med at være i felten fra tidlig morgen til sen aften. Desuden kan vejret være en udfordring, både med kulde i bjergene samt sol og varme i den østlige og sydlige del af landet.

Turen vil foregå i bus med chauffør og en lokal guide, der er plads til 14 deltagere på turen. Prisen er endnu ikke fastsat, men vi forventer at kunne holde turens pris på ca. 19.000 kr. Ved bestilling af enkeltværelse vil der være et tillæg på ca. 2.000 kr. 

Prisen omfatter fly, transport i bus, overnatning i dobbeltværelse og fuld pension (dog ikke på rejsedagene), for- og eftermøde samt sædvanlig DOF Travel service.

Tilmelding skal ske ved at indbetale depositum på 3.600 kr. pr. person via hjemmesiden.

Rejsebestemmelser

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Rejserne udbydes til en foreløbig pris, der kan reguleres i forhold til f.eks. deltagerantal, valutakurser, energipriser samt skatter, afgifter og gebyrer pålagt af en tredjemand. Bestilling fra deltagere er først gyldig, når DOF Travel har modtaget det angivne depositum. Bestilling af rejse med tilhørende betaling af depositum sker via hjemmesiden med Dankort med opgivelse af navn, adresse, telefonnummer, email adresse, angivelse af ønske om enkeltværelse samt evt. navne på yderligere deltagere.

Som hovedregel gælder, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. DOF Travels rejser er generelt ikke egnet for bevægelseshæmmede personer, uledsaget mindreårige eller personer, som har behov for særlig lægelig assistance.

Senest 5 måneder før afrejsedatoen skal DOF Travel skriftligt meddele deltagerne den endelig pris på rejsen. Hvis den endelige pris er mere end 8% højere end den udbudte foreløbige pris, har de tilmeldte ret til skriftlig afbestilling indtil 14 dage efter, at meddelelse om endelig pris er givet. Ved sådan afbestilling tilbagebetaler DOF Travel det indbetalte beløb uden fradrag.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Hvis turens udbudspris overstiger kr. 30.000, skal 40% af turens udbudspris være indbetalt til DOF Travel senest 7 måneder før afrejsedatoen. Restbeløbet skal være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Hvis turens udbudspris ikke overstiger kr. 30.000 skal hele restbeløbet være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Restbetaling skal ske ved bankoverførsel til Merkur Andelskasse reg.nr. 8401 konto 000 104 6418 til DOF Travel. Angiv: navn, rejsemål og årstal.

Afbestilling skal ALTID ske SKRIFTLIGT til DOF Travel inden rejsens begyndelse til travel@dof.dk.

a. Ved afbestilling mere end 7 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af et afbestillingsgebyr på kr. 300 pr. person.

b. Ved afbestilling mellem 7 måneder og 5 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum.

c. Ved afbestilling mellem 5 måneder og 3 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af 30 % af turprisen. Hvis det indbetalte beløb er mindre end 30% af turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

d. Ved afbestilling senere end 3 måneder før afrejse tilbagebetales der ikke. Hvis det indbetalte beløb er mindre end turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Forsikringer indgår ikke i turprisen.
Den rejsende har forpligtigelsen til tegning af en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved afbud til rejsen eller udgifter til bistand, herunder til hjemtransport i tilfælde af ulykke, sygdom eller død.

DOF Travel kan aflyse rejsen indtil 20 dage før afrejse i tilfælde af et for lavt deltager antal.

DOF Travel kan også aflyse rejsen, hvis uventede ændringer på turmålet, f.eks. af sikkerhedsmæssig karakter, vanskeliggør rejsen i væsentlig grad.
I tilfælde af aflysning på DOF Travels foranledning vil det fulde indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Prisen på alle rejser uden for Danmark, Skåne og Nordtyskland (Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern) inkluderer et bidrag til international fuglebeskyttelse på kr. 100 pr. deltager. Pengene kan gå til projekter over hele verden og fordeles af DOF’s internationale udvalg.

DOF har bestemt, at for at modvirke klimaforandringer på grund af udledning af kuldioxid (CO2) ved DOF’s rejseaktiviteter, skal der reserveres et beløb af hver rejses pris til projekter, der har til formål at neutralisere virkningerne af CO2-udledning. DOF’s hovedbestyrelse bestemmer, hvilke projekter, pengene skal anvendes til. Beløbet afhænger af rejsemålet, og er for tiden fastsat således:

• Rejser til Danmark, Skåne og Nordtyskland kr. 0
• Rejser til det øvrige Europa bortset fra de nedenfor nævnte lande og områder kr. 100
• Rejser til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland kr. 200
• Rejser til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte kr. 600
• Rejser til Antarktis, Australien og New Zealand kr. 900

DOF Travel er registreret rejseudbyder i Rejsegarantifonden.

Hvis du er i tvivl om turen er egnet for dig så ring til DOF Travel på 5114 6115 tirsdage mellem 18 og 19.30 eller til turlederen hvis telefonnummer er angivet i turbeskrivelsen. Eller skriv til DOF Travel på travel@dof.dk

Andre ture

Deltagelse på DOF Travels småture og busture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.

Aserbajdsjan – Kaukasus og Nakhchivan - maj 2023
Booking status: Endnu ikke åben for tilmelding
  • Pris ca 19.000 kr.
  • Depositum 3.600 kr.
  • Tillæg enkeltværelse ca 2.000 kr.