Morten Rasmussen

Morten Rasmussens billede
Morten Rasmussen har været turleder siden 1994 i forbindelse med Gilbjerg Fuglestation og har været ringmærker for Zoologisk Museum i næste 30 år. Han har haft sin første stortur for DOF Travel i 2010. Morten arrangerer hovedsageligt rejser til det vestpalæarktiske område. Har været på mange fuglerejser på privat basis primært i de samme områder, hvor han nu arrangerer ture. Morten har bl.a. haft ture til Finland, Lesbos (Grækenland), Spanien, Anatolien (Tyrkiet), Madeira og Azorerne (begge Portugal), Israel og Oman. Morten har været medlem af DOF’s FELTUD i næste 20 år, Repræsentantskabet, Københavnsafdelingens bestyrelse, og i 2013 blev han medlem af DOF Travel udvalget.