Svalbard, 16. – 27. juni 2019

Udsolgt

Pga kønsfordelingen i dobbeltkahytterne kan det være nødvendigt at regulere mellem de sidste tilmeldinger, jævnfør DOF Travels regler. Indbetaling af depositum giver herefter adgang til turens venteliste.

Pris: med indvendig dobbeltkahyt kr. 32.300 / med dobbeltkahyt med koøje 36.300 / depositum: kr. 7.000 pr. person

Ja, så er vi atter klar til det helt store arktiske eventyr på Svalbard. Det vil blive en række dage med dagslys hele tiden i polarlandets forsommer. Vi skal nyde mængderne af fugle og de udvalgte legendariske arter samt havets og øernes pattedyr. De imponerende landskaber omkring de store gletschere vil være med spæde vækster i et overraskende farvespil. De nye klimabetingelser betyder jo desværre, at pakisen trækker sig, hvilket giver isbjørnene vanskelige kår, men det store arktiske mirakel vil under alle omstændigheder endnu en gang udspille sig.

I forhold til tidligere ture har vi valgt at komme rundt med et mindre skib. Krydstogtskibene også deroppe bliver større og større, så vi går den modsatte vej og har bestilt krydstogt med 3-mastet skonnert. Det er et skib, Rembrandt van Rijn, som vi meget gerne vil fylde med en overskuelig gruppe fra DOF på 30 deltagere samt Mikkel og Søren, som DOF Travels turledere. Besætningen er på 10 personer inklusiv kokken, og hertil kommer 2 ekspeditionsledere fra skibet, som forventes at blive John Frikke, velkendt, aktiv DOF'er og blandt meget andet med stor arktisk erfaring, samt Kasper Jæger, en ung dansker der nu er bosiddende på Svalbard og beskæftiget som professionel ekspeditionsguide. Vi regner altså med at få en perfekt social ramme om oplevelserne, hvor der bl.a. også bliver tid til foredrag og anden uddybende orientering om alt af interesse, selvfølgelig ikke mindst om naturen.

Skibet er også denne gang fra det hollandske selskab Oceanwide. Det er fra begyndelsen af sidste århundrede, og efter sejlads med turister i polare farvande gennem en snes år blev det senest i 2011 ombygget til at servicere grupper som vores, nu under gode, komfortable forhold. Alle kahytter er med brusebad og toilet, og der er fin plads til fælles samvær til spisning, møder og almindelig hygge. Udsigtsforholdene fra dækket er gode, og med to zodiacs (gummibåde) vil vi have daglige landgange. Ruten går fra Longyearbyen op langs vestkysten til det nordligste Svalbard og retur. Landgangene vil blive, som vejret og forholdene byder det, men selvfølgelig fleksibelt efter vores ønsker om at møde natur og fugle, hvor det er mest interessant.

Afbestillingsregler

Bemærk at det er nødvendigt med skærpede afbestillingsregler for turen pga. DOF Travels kontrakt med fuld reservation af skibet.
Afbestilling (pr. person):
a. Afbestilling inden 1. marts 2018: Ved skriftlig afbestilling til DOF Travel tilbagebetales det
indbetalte beløb med fradrag af 300 kr. i administrationsgebyr.
b. Afbestilling fra 1. marts 2018 til 1. januar 2019: Ved skriftlig afbestilling til DOF Travel
tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket depositum.
c. Afbestilling fra 1. januar 2019 til 1. april 2019: Ved skriftlig afbestilling til DOF Travel
betales turens pris fratrukket 50 %.
d. Ved afbestilling efter 1. april 2019 betales hele turens pris (ingen tilbagebetaling).


Tilmelding
Tilmeld ved at betale depositum online og send samtidig supplerende email til travel@dof.dk med angivelse af "Svalbard turnr. 607", navn(e), ønsket kahyttype. Kahytter tildeles i rækkefølge – der er 12 pladser i indvendig dobbelt, 18 pladser i dobbelt med koøje, og ingen enkeltkahytter. Skriv hvis deltagelse kun ønskes ved den ene af kahytstyperne. – Det er ikke til at sige, hvor stor interesse der vil være, og dermed hvor hurtigt de 30 pladser bliver besat, men erfaringen fra tidligere ture samt forhåndsinteressen siger, at det kan gå hurtigt. Desuden er det meget vigtigt at bemærke, at vores fulde rådighed over alle skibets pladser med de gunstige betingelser, der følger med, er betinget af, at pladserne bliver besat inden for kort tid.
Se også mere udførlig beskrivelse af turen her:

Bookingstatus: 
_