Rapporter fra DOF Travel

Polen 1996, maj/juni, 2 DOF-ture til det østlige Polen. Frands E. Jensen m.fl
Polen 1998, 4.-7. juni, DOF-tur til det nordvestlige Polen inkl. Karsiborska. Flemming Volkersen og Alex Rosendal
Polen 1998, juni, DOF-tur til sydlige Polen. Leon Berthou og Jan Nielsen.
Polen 2002, forår, DOF-tur. Søren Skov & Leon Berthou
Polen 2005, 21. april - 1. maj, DOF-tur. Søren Skov & Leon Berthou.
Polen 2007, DOF Travel, Leon Berthou & Svend Pettersson
Polen 2009 April/Maj DOFtravel Leon Berthou
Polen 2012 maj - DOF Travel - Leon Berthou
Polen 2014 maj - DOF Travel - Niels Riis og Frands Jensen
Polen 2016 - DOFTravel - Niels Riis og Leon Berthou
Polen 2017 maj - DOFTravel - Niels Riis og Erling Krabbe
Polen 2019 maj - DOFTravel - Niels Riis og Erling Krabbe
Vestpommeren (Polen og Berlin) 8.-11.juni 2017, DOFTravel, Stefan Stürup og Alex Rosendal