Troels M. Krogh

Troels M. Kroghs billede
Troels har interesseret sig for fugle siden han som 10-årig i 1968 fik hængt en kikkert om halsen. Han har et godt kendskab til de gode fugle-lokaliteter på Københavns Vestegn - Vestskoven, Vallensbæk Mose og Køge Bugt Strandpark. Men også Ølsemagle Revle, Kongelunden og hele Vestamager. Lidt længere væk besøges områder som Skagen, Vejlerne, Vadehavet og Falsterbo. Kendskabet til fuglene stammer også fra rejser til Kina, Indien, Tyrkiet, Georgien, Nordafrika og det meste af Europa.