Jan Hjort Christensen

Jan Hjort Christensens billede
Jan Hjort Christensen har været turleder for DOF siden 1996. Jan har et stort kendskab til de gode fuglelokaliteter i hele Danmark og det sydlige Sverige, men specielt i Nordsjælland, hvor han boet hele sit liv. Jan arrangerer rejser for DOF Travel, hovedsageligt til det vestpalæarktiske område, Østen og Nordamerika, mm. Har været på fuglerejser på privat basis i meget lange perioder primært i de samme områder, hvor han nu arrangerer ture. Jan er også ringmærker af fugle for Zoologisk Museum bla. med et ophold på 3 år på Chrstiansø Feltstation midt i 1990’erne og er medlem af DOF’s Sjældenhedudvalg på anden periode. Udover fuglene har Jan også et udmærket kendskab til insekter og pattedyr.

Turleder på følgende rejser: