Christian Wodstrup Christiansen

Christian Wodstrup Christiansens billede
Christian har set på fugle siden før, han startede i skole. Han blev medlem af DOF, da han var 10 år gammel. Hans første tur med DOF Travel var til Falsterbo i Sverige. Året efter var han på sin første ungdomstur og har siden været med på adskillige af DOFs ungdomslandslejre både som deltager og som leder. Tidligere har Christian været med i Fugleværnsfondens arbejdsgruppe i Vaserne og har bl.a. ledet ture i dette område samt lavet ynglefugletællinger. I efteråret 2005 og foråret 2006 arbejdede han med ringmærkning og trækfugletælling på en fuglestation i Norditalien. I 2011 blev Christian medlem af Ungdomsudvalget.