Småture

Har I spørgsmål til ture og betalinger eller andet, er I også velkomne til at skrive til travel@dof.dk

Deltagelse på DOF Travels småture og busture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert. 
Nedenstående ture kræver ikke tilmelding, og de er gratis, med mindre andet er angivet. Man møder blot frem som angivet.
 

Kongelunden, Kongelundsengen og Hejresøen søndag 8/8 kl. 10.00-12.30

Mødested: Parkeringspladsen/busstoppestedet ved Skovvej/Collins Alle, midt i skoven (bus 33)
Turen går gennem skoven til Hejresøen, hvor vi vil bruge noget tid i fugletårnet. Vi går retur på digekronen og gennem skoven.
Først ser og lytter vi efter fuglene i skoven. På strangengen og ved Hejresøen ser vi efter vadefugle, sanglærker, engpibere, terner, lappedykkere og ænder. Måske Skægmejse og rovfugle.
Flere arter kan på dette tidspunkt ses i juvenil (ungfugle) dragt.
Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 30 20 91 17)


Naturstien mellem Veksø og Smørum tirsdag 17/8 kl. 09.00 
Møde: P-pladsen ved Veksø st. på sydsiden. Koordinater: 55.749716, 12.241214 Turen er velegnet for alle. Vi går en tur ud over de store eng- og markområder ved Værebro Å og ser hvad der rører sig. Med lidt held ser vi Vandrefalk eller Duehøg. Vandtæt fodtøj. Slut ca. 12.00.
Turleder: Arne Volf

Vestamager – cykeltur lørdag 21/8 2021 kl. 9-13
Mødested: Naturcenter Vestamager. Fokus på denne tur er vadefugle. Cykeltur på ca. 20 km. Turleder:
Jan Nielsen. Tlf: 40 58 24 46.

Eskilsø i Roskilde Fjord søndag 26/9 kl. 09.00
Møde: For enden af Skovvejen ved Sønderby Østskov. Koordinater: 55.734587, 12.064612. Eskilsø er med sine ca. 128 hektar (139 ha inkl. de nærmeste småholme) den største af øerne i Roskilde Fjord. Den er utroligt smuk, med en fin varieret natur. Der er hverken bro eller færgeforbindelse til øen, så for at kunne vandre ad sporene på Eskilsø, er man nødt til at sejle til den lille jollehavn på øens vestside, der er eneste lovlige adgang til øen. Maiken, der bor på øen, sejler os over. Vi går en tur rundt på de afmærkede spor, hvor vi dvæler et øjeblik ved klosterkirkeruinen og holder kaffepause ved Rørmosen, hvor der som regel er godt med småfugle, ænder og vadefugle. Med lidt held Havørn eller Vandrefalk. Slut ca. kl. 13. Max. 16 deltagere. Ca. 50 kr. pr. person for overfarten.
Ring til Arne Volf senest d. 12/9 for tilmelding. (tlf. 21 63 75 67)

Vestamager – cykeltur lørdag 30/10 kl. 9-13
Mødested: Naturcenter Vestamager. Fokus på denne tur er vinterrovfugle. Cykeltur på ca. 20 km.
Turleder: Jan Nielsen. Tlf: 40 58 24 46