Småture

Nedenstående ture kræver ikke tilmelding, og de er gratis, med mindre andet er angivet. Man møder blot frem som angivet. Deltagelse på DOF Travels småture og busture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.

Grundet nye Corona-restriktioner (forsamlingsloftet sænkes til 10 personer og det anbefales at begrænse social kontakt) aflyser DOF Travel alle ture til og med 13. december.
Derudover kan ture være aflyst af turleder.
 

AFLYST Kystagerparken, Kalveboderne og Valbyparken, søndag 22/11, kl. 10-12.30.
Mødested: Åmarken Station.
Slut: Kgs. Enghave/Valbyparken (Hammelstrupvej) (endestation for bus 9A)
Nogle vintre raster svømmefuglene (ænder, blishøns, lappedykkere og skalleslugere) i store antal i Kalveboderne, mellem Sjælland og Amager.
Vi ser efter dem når vi går langs vandet. God mulighed for Pibeand, Hvinand, Lille Lappedykker og måske Lille Skallesluger. 
I Valbyparken ser vi efter flokke af mejser, drosler og kragefugle. Måske Vindrossel, Halemejse, Stillits, Tårnfalk og Spurvehøg.
Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117)

AFLYST Bolund tirsdag 24/11 kl. 9 – 12.

Mødested: P-pladsen på A6 over for Lille Valbyvej.
Koordinater: 55.700078, 12.109616
På Roskilde Fjords østlige kyst, finder du halvøen Bolund med Bolundstenen, der er et levn fra istiden. Om Bolundstenen fortælles det, at den blev kastet af en troldkælling imod Roskilde Domkirke.
Den nåede dog ikke så langt og kan i dag ses på Lille Valby Enge. Engene er et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
Den fredede og særprægede halvø Bolund ligger som et markant landemærke med et smalt drag ind mod kysten. Fra parkeringspladsen ved Frederiksborgvej går turen til halvøen over en fredet strandeng. På både halvøen og strandengen finder du spændende planter, og der er ofte mange fugle i området. Fra toppen af halvøen har du et flot udkig over Roskilde Fjord.
Vi går Bolund rundt, og ser hvad årstiden kan byde på.
Der kan være sumpet, så passende fodtøj anbefales.
Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567)

AFLYST Nordhavnsstubben lørdag 28/11 kl. 9-12.
Mødested: Rundkørslen for enden af Kattegatvej.
Spændende område med mulighed for mange arter bl.a. lille lappedykker, mosehornugle, bjergirisk og snespurv.
Turleder: Alex Rosendal


AFLYST Gilleleje Havn lørdag 5/12 kl. 9-12.

Mødested: Fiskeriauktionen på havnen.
Blandt de mange rastende måger i havnen ses ofte enkelte gråmåger og rider, endvidere rastende andefugle. Ved kysten mulighed for rastende alkefugle og lommer.
Turleder: Jan Hjort Christensen ( tlf.3058 0735)

AFLYST Vestamager CYKELTUR lørdag 5/12 kl. 9 – 13. 

Mødested: Metrostation Vestamager. Turen slutter samme sted. På turen fokuseres der på rovfugle og andefugle. Havørn samt store flokke af gæs er muligheder.
Turleder: Jesper Sonne.


AFLYST Frederiksberg Have, søndag 6/12, kl. 10 -12.

Mødested: Indgangen ved Frederiksberg Rundel.
Vi går en tur og ser hvad en københavnsk park kan byde på af fugle ved overgangen mellem efterår og vinter, som drosler, mejser, kragefugle, flagspætter, ænder og havens Fiskehejrer. Måske Kernebider, Spætmejse, Skovskade og Spurvehøg.
Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117)


AFLYST Kyndby Vig og Sømer Skov, søndag 6/12 kl. 09.00- ca 13.00

Mødested: P-pladsen lige før Kyndbyværket. Koordinater: 55.807345, 11.881228
Vi går langs fjorden gennem skoven og ser hvad årstiden byder på. På vandet og strandengene kan der være andefugle og overvintrende vadere, og i skoven er der måske vinter-invasionsarter som drosler og siskener.
Med lidt held ser vi Havørn og Vandrefalk
Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567)

AFLYST Ishøj Strandpark lørdag 12/12 kl. 9-12. 

Mødested: Busstoppestedet ved museet Arken.
I strandsøerne andefugle og på kysten måske bjergirisk, snespurv og overvintrende vadefugle. I rørskoven mulighed for skægmejse. Er der ikke nok der rør sig her, går vi til engen ved Store Vejleå, hvor der ofte raster mange gæs.
Turleder: Frands E Jensen (tlf. 2275 4064)

Gilleleje Havn lørdag 19/12 kl. 9-12.
Mødested: Fiskeriauktionen på havnen.
Blandt de mange rastende måger i havnen ses ofte enkelte gråmåger og rider, endvidere rastende andefugle. Ved kysten mulighed for rastende alkefugle og lommer.
Turleder: Ivan Olsen (tlf. 2621 0275)

Staunings Ø søndag 20/12 kl. 9.30 – 12.
Mødested: P-pladsen Jersie Strandpark. Mulighed for sene vadefuglearter, andefugle, snespurv, bjergirisk samt blå kærhøg. Turleder: Frands E Jensen (tlf. 2275 4064)

Damhussøen lørdag 26/12 kl. 10-12.
Mødested: Hjørnet ved Damhuskroen. Er søen isfri ses mange rastende andefugle og måger. I de tilstødende haver småfugle. På Damhusengen ses blandt de mange kragefugle måske overvintrende stære. Turleder: Morten Leisvig (tlf. 3649 7911).

Frederiksdal/Furesø søndag 3/1 kl. 9-11.
Mødested p-pladsen på Kulhusvej /bag "den gamle have", Virum. Kor. 55.779932, 12.446087.
Mulighed for småfugle i skoven og andefugle og lappedykkere på søen.
Turleder: Morten Rasmussen (tlf.4037 6742)

AFLYST Nordhavnsstubben lørdag 16/1 kl. 9-12.
Mødested: Rundkørslen for enden af Kattegatvej.
Spændende område med mulighed for mange arter bl.a. lille lappedykker, mosehornugle, bjergirisk og snespurv.
Turleder: Alex Rosendal