Småture

Deltagelse på DOF Travels småture og busture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert. 

Med mindre andet er angivet, kræver nedenstående småture hverken tilmelding eller betaling. Man møder blot frem som angivet.

Brøndbyskoven søndag d.29/5 2022 kl. 8.00 – ca. 10.00.

Mødested P-pladsen i skoven på Brøndbyøstervej. Koordinater: 55.65326, 12.44273. På en rundstrækning i den ca. 70-årige skov ser og især hører vi hvilke fugle, der i år holder til i skoven. Det vil være et udbud af de almindelige skovarter såsom Rødhals, Jernspurv, Gærdesmutte, Bogfinke, Dompap, Grønirisk, Solsort, Sangdrossel, Rødstjert, Stær, Spætmejse, Stor flagspætte, mejser, begge træløberarter, Munk, Løv-, Gran-, Gærde-, Have- og Skovsanger. Muligvis støder vi også på Fuglekonge, Halemejse, Kernebider, Spurvehøg, Musvåge, Stillits og Gøg. God tur til at lære eller genopfriske stemmer. Turleder Per Toft Nielsen, tlf 2275 3014.

Sydhavnen og den gamle losseplads på den sydvestligste del af Amager Fælled. Søndag 29/5 kl. 8.00-10.30.
FUGLENES DAG! Mødested: Sydhavnen ved slusen (for enden af 'Ved Slusen') adresse: Ved Slusen 25 (gåafstand fra bus 18, 68 og 77). På denne dag inviterer Dansk Ornitologisk Forening hele familien Danmark med på gratis guidede fugleture i hele landet. I gamle dage var her mågeskrig og buldozere! I dag er der fuglesang og flot udsigt. Vi starter ved slusen (der stadig er i brug) hvor vi ser efter, hvad der ligger på vandet af forskellige fugle. På turen gennem slusebyen ser vi efter fuglene i haverne og omkring de små huse. Herefter går turen nordpå langs havnen og op på toppen af bakken, hvor der venter os en meget flot udsigt. Vi går ned ad den nordøstlige sti gennem skoven. På hele turen er vi omgivet af syngende fugle med arter som Nattergal, Løvsanger, Kærsanger, Tornsanger, Havesanger, Gransanger, Munk, Gærdesmutte, Rødhals, Solsort, Grønirisk og Rødstjert. Måske Gulbug, Gøg, rovfugle og terner. Vi går turen i roligt tempo med flere stop undervejs for at lære, lytte og nyde sangfuglene. Tag meget gerne en kikkert med. Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117).

Tisvilde Hegn tirsdag 7/6 kl 20:00 – 23:30.
Møde: Den store P-plads ved kysten øst for Melby Overdrev. Koordinater: 56.024912, 11.999760. Natravnetur. Turen er velegnet for alle. Vi skal lytte og kikke efter Natravn, men først går vi en tur i skoven eller på overdrevet og hører naturen gå til ro. Slut ca.23.30. Turleder: Arne Volf.

Sejerø lørdag 11/6 kl 07:30 – 15:15.
Møde: Havnsø Havn. Tejsten yngler på Sejerø, og man kan se ynglekolonierne uden at forstyrre fuglene. Det vil vi gøre på denne tur. Hans og Birgit, som har ringmærket Tejster på øen i mere end 30 år, modtager os på havnen og vil være vores guider dagen igennem. De har et imponerende kendskab til øen og vil vise os, hvad der ellers er af fugle og spændende planter på denne smukke ø. Vi mødes i Havnsø Havn og fordeler os i max. fem biler, så derfor ring til turlederen på 2163 7567 og tilmeld dig inden d. 28. maj. Husk mad og drikke, og penge til færgen, ca. 250 kr. pr. deltager. Vi tager færgen hjem kl. 15.15. Turleder: Arne Volf.

Solbjerg Engsø søndag 19/6 2022 kl. 09:00.
Mødested: Parkeringspladsen på Solbjerggårdsvej ved Solbjerg Engsøs nordende, en lille km vest for Gribskovvej. Vi går en tur langs søens vestside og kigger på småfugle, ænder og lappedykkere. God chance for Havørn og Fiskeørn og andre rovfugle. Vi går også en tur ind i Gribskov, hvor vi lytter efter de forskellige sangere. Turen slutter ved 12-13-tiden. Turleder Frands Jensen, tlf. 2275 4064.