Småture

Deltagelse på DOF Travels småture og busture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.

Der kan nedenfor være nævnt ture og andre arrangementer, arrangeret af DOF Køge og DOF Roskilde, undergrupper under DOF København. Tirsdagsvagten hos DOF Travel kan ikke svare på spørgsmål om disse ture og arrangementer. Spørgsmål skal derfor rettes direkte til de angivne kontaktpersoner.

Med mindre andet er angivet, kræver nedenstående småture hverken tilmelding eller betaling. Man møder blot frem som angivet.

Selsø og Østskov - lørdag 1. april kl. 8.00 - 12.00 - DOF Roskilde
Mødested: Lille grus-P-plads på Ventevej, 4050 Skibby, lige nord for søen. Kørselsvejledning kan fås ved tilmelding.
Selsø Sø er en af Sjællands fuglerigeste søer. Her holder store mængder ænder og gæs til om foråret. Der er også mulighed for at se rørhøg, havørn og andre rovfugle.
Vi afslutter turen med at køre til Østskov. Her yngler havørn, men sidste år kom der ingen unger på vingerne. Vi håber den yngler igen i år, og der vil så være mulighed for at se den på reden. Vi slutter med at køre til Østby Havn med udsigt over Roskilde Fjord og Eskilsø. Her har vi også mulighed for at se en række vandfuglearter samt havørn.
Vi holder en kaffepause i løbet af formiddagen, så tag gerne lidt drikkelse mm. med.
Turleder: Per Frydenlund Nielsen, tlf. 2254 8313,
Tilmelding: Per på mail: perfrydenlundn@gmail.com eller tlf. 2254 8313 senest torsdag den 30. marts. Der er mulighed for at køre med i bil fra Roskilde.
 
Amager Fælled - tirsdag 11. april kl. 18.30-20.30.
Mødested: Indgang til Amager Fælled, hvor Artillerivej og Halfdansgade mødes. Vi går en tur gennem det nordlige Amager Fælled med fokus på de fuglestemmer, der enten har været her hele vinteren eller lige er ankommet sydfra. Vi kan forvente at høre arter som Musvit, Blåmejse, Gærdesmutte, Rødhals, Grønirisk, Solsort, Munk, Gransanger og Sanglærke. Med lidt held en tidlig Løvsanger, Rørsanger eller Gærdesanger.
Turleder: Viktor Sveding.
 
Ryget Skov mod Sækken og Farum Sø - Fredag 14. april  kl 09:00-12:30
Mødested: Parkeringspladsen på Christianhøjsvej nord for krydset Orehøjvej/Skovhavevej - 3520 Farum Koordinater GPS 55.7971229,12.3209322
Ryget (Ryet) Skov er et fredet skov- og overdrevsområde, der ligger nord for Værløse, og går ned til sydbredden af Farum Sø i Furesø Kommune. Det er en skov  med mange moser, med sumpskov og skovenge og mange forskellige skovbiotoper. I skoven og i overdrevsområdet findes mange oldtidsminder. I vestenden af fredningen ligger sumpområdet Sækken. Det var tidligere en del af Farum Sø, men er i tidens løb mere eller mindre blevet afsnøret og groet til. Sumpen indeholder mange spændende arter fra dyre-og planteriget, men er komplet utilgængeligt.
Husk fornuftigt fodtøj - stierne langs søen kan være mudrede. Vi holder en lille pause undervejs, så tag lidt forplejning med.
Vi kan forvente at se og høre de almindelige skovfugle og andre småfugle, ænder på søen, måske et glimt af havørnen. Sortspætten holder til i området.
Turledere: Alice Nørhede, 20775005 (fuglealice@gmail.com) og Jan Sørensen, 41637566 (jcsdk@yahoo.dk)
 
Bolund - tirsdag 18/4 kl. 09:00 – 12:00
Mødested: P-pladsen på A6 overfor Lille Valbyvej. Koordinater: 55.700078, 12.109616. 
På Roskilde Fjords østlige kyst finder du halvøen Bolund med Bolundstenen, der er et levn fra istiden. Om Bolundstenen fortælles det, at den blev kastet af en troldkælling imod Roskilde Domkirke. Den nåede dog ikke så langt og kan i dag ses på Lille Valby Enge. Engene er et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Den fredede og særprægede halvø Bolund ligger som et markant landemærke med et smalt drag ind mod kysten. Fra parkeringspladsen ved Frederiksborgvej går turen til halvøen over en fredet strandeng. På både halvøen og strandengen finder du spændende planter, og der er ofte mange fugle i området. Fra toppen af halvøen har du et flot udkig over Roskilde Fjord. Vi går Bolund rundt, og ser hvad årstiden kan byde på. Der kan være sumpet. Slut ca. 12:00.
Turleder: Arne Volf
 
Forårets fugle i Valborup Skov. Søndag 23/4 kl 8.30-11.00 - DOF Roskilde
Mødested: P-pladsen ved Skovvej 23, 4330 Hvalsø. Turen bliver min. 5 km i vekslende terræn, og derfor anbefales sko, der tåler lidt mudder.
Turen egner sig ikke for dårligt gående og kørestole. På turen er der god mulighed for at se og høre et godt udsnit af vore skovfugle. 
Tag gerne en kop kaffe og en bid brød med. Så finder vi et sted undervejs til en lille pause. Tilmelding ikke nødvendig.
Turleder: Jens J. Brøndum, Mob 9152 5140
 
Skensved Å, lørdag 29. april KL. 10:00 - 12:00 - DOF Køge
Mødested: Kør ned ad vejen lige vest for markeringen på Google-kortet. Man kan parkere på vendepladsen, som ses for enden af denne vej: 
I forbindelse med udviklingen af Køge Nord-området er der etableret et område ved Skensved Å, som skal sikre, at overfladevand ikke løber direkte ud i åen. Området, der strækker sig fra Lille Skensved til jernbanelinjen, er under udvikling, men det vestlige område er stort set færdigt. Området består af en mosaik af småsøer, der dels er permanente og dels har vekslende vandstand. Det vil med tiden blive et rigtigt fint område, specielt for vadefugle som Rødben, præstekraver og Viber, samt rasteområde for arter på træk, som f.eks. Tinksmed og andre vadefugle. I det hele taget et fint vådområde, kombineret med afgræssede områder. Vi går en tur i området, hvor flere af vadefuglene forhåbentligt har fundet lokaliteten.
Kontakt: Bjarne Bo Jensen, 5149 0721 (jensenab@mail.dk)
 
Skovsnepper i Hvalsø Storskov - onsdag 3. maj kl 20.30 - 22.00 - DOF Roskilde
Mødested: P-pladsen ved Skovvej 23, 4330 Hvalsø. En aftentur, hvor vi kan opleve knortende og pistende skovsnepper. Turen er ca. 3 km på skovveje.
Tilmelding ikke nødvendig. Turleder: Jens J. Brøndum, Mob 9152 5140
 
Amager Fælled - søndag 7. maj kl. 10.00-12.30
Mødested: Hjørnet af Artillerivej og Rundholtsvej (Busstoppested og P-plads lige ved). Som mange af jer kan se, starter dagens tur et helt nyt sted, og som I vil konstatere; er ruten i den vest- og centrale del af fælleden også helt ny. Dette skyldes kommunens ødelæggelser af de tre bedste fugleområder i den øst- og sydlige del af Amager Fælled. Med den nye rute skal jeg gøre alt, hvad der står i min magt for at det lykkes at vi får nogle gode fugleoplevelser.
På turen koncentrerer vi os om at lære, lytte og nyde fuglenes sang, der for alvor starter nu og kulminerer i slutningen af maj måned. Ud over de langdistancetrækkende sangfugle, der med sikkerhed er ankommet til fælleden som Løvsanger, Gærdesanger og Rørsanger, har vi nu mulighed for at lytte efter arter som Havesanger, Gøg og Nattergal, samt med lidt held Gulbug og Græshoppesanger.
Endvidere ser vi efter ænder, lappedykkere, svaler, Mursejlere og rovfugle.
Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117)
 
Lundegårdens Naturpark og Jonstrup vang tirsdag 16/5 kl. 09:00 – 12:30
Møde:  Vi mødes kl. 9 på parkeringspladsen på Skovvej lige nord for planteskolen Plantasia – The Pink Shop, der har adressen Skovvej 201, 2750 Ballerup. Det er lige når man når skoven, hvis man kommer fra Ballerupsiden – og der er også parkeringspladser langs Skovvej.
I skoven og i det gamle, kuperede landbrugsområde ser vi efter ænder, gæs, måger og lappedykkere i søerne og moserne, Sanglærke og Gulspurv samt rovfugle og andre småfugle langs marker og enge, og i skoven møder vi bl.a. Stor flagpætte, Bogfinke og Gærdesmutte – vi håber at se og høre mindst 20 forskellige fuglearter på vores vej.
Turen varer cirka 3 timer, og det anbefales, at man ifører sig vandtæt fodtøj og påklædning tilpasset vejret.
Vi holder en pause undervejs, så medbring selv lidt forplejning.
Turledere: Jan Sørensen og Alice Nørhede (tlf. 20775005) (fuglealice@gmail.com)
 
Jægerspris Nordskov - tirsdag 16. maj kl. 09:00 – 13:00
Møde: P-pladsen ved Loiseholm for enden af Nygaardsvej. Koordinater: 55.891751, 11.989765.
Vi går en tur gennem skoven og ud til strandengene og ser, hvad dagen byder på. Måske ser vi Duehøg eller Havørn. Slut ca. 13.00. Turleder: Arne Volf
 
Aftentur på Kirkestien - tirsdag 16. maj kl. 19.00 - DOF Køge
Mødested: Strøby Kirke
Stort set alle sangere er nu i aktivitet. Nattergalen og måske Græshoppesanger er ankommet. Tag aftenkaffen med.
Turledere: Marta Bagoly Grun (3042 2449) og Henning Skjelborg (2071 4434)
 
Forårets fugle i Valborup Skov - søndag 21. maj kl 8.30-11.00
Mødested: P-pladsen ved Skovvej 23, 4330 Hvalsø. Turen bliver min. 5 km i vekslende terræn, og derfor anbefales sko, der tåler lidt mudder. Turen egner sig ikke for dårligt gående og kørestole. På turen er der god mulighed for at se og høre et godt udsnit af vore skovfugle. Tag gerne en kop kaffe og en bid brød med. Så finder vi et sted undervejs til en lille pause. Tilmelding ikke nødvendig.
Turleder: Jens J. Brøndum, Mob 9152 5140
 
Nattergaletur i Ramsødalen - tirsdag 23. maj kl. 19.00 til ca. 22.00 - DOF Roskilde
Mødested: Kumlehusevej 10, 4000 Roskilde
Ramsødalen er i maj måned fuld af fuglesang. Stort set hele sangfuglerepertoiret er repræsenteret, kærsanger, rørsanger, løvsanger, havesanger, munk og naturligvis nattergal, etc. Det skyldes, at Ramsødalen består af moser med pilekrat, smålunde og åbne områder, så der er en god blanding af habitater.
Turleder: Bjarne Bo Jensen Tlf. 5149 0721
 
Amager Fælled - onsdag 24. maj kl. 19.30-22.00
Mødested: Hjørnet af Artillerivej og Rundholtsvej (Busstoppested og P-plads lige ved). Her i slutningen af maj måned er fuglesangen på sit højeste, og alle synger i munden på hinanden. Vi går turen i et roligt tempo med mange stop undervejs for at lytte, lære og nyde fuglenes sang.
Vi lytter efter arter som: Nattergal, Løvsanger, Munk, Tornsanger, Havesanger, Rørsanger, Kærsanger, Gærdesmutte og Solsort. Med lidt held også Græshoppesanger, Rødstjert og en af de to fluesnappere.
Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117)
 
Københavns sydhavn og den gamle losseplads på den sydvestligste del af Amager Fælled - onsdag 31. maj kl. 19.30-22.00
Mødested: Hjørnet af Artillerivej og Hf. Sønderbro. (Busstoppested og P-plads lige ved)
Fra parkeringspladsen går vi forbi haveforeningen og langs havnen for at ende oppe på toppen af bakken, hvor der venter os en flot udsigt. Herefter går vi ned gennem skoven med masser af fuglesang.
I gamle dage var her mågeskrig og buldozere! I dag er der fuglesang og flot udsigt. På hele turen er vi omgivet af syngende fugle med arter som Nattergal, Løvsanger, Kærsanger, Tornsanger, Havesanger, Gransanger, Munk, Gærdesmutte, Rødhals, Solsort, Grønirisk og Rødstjert. Måske Gulbug, Gøg, rovfugle og terner.
Vi går turen i roligt tempo med flere stop undervejs for at lære, lytte og nyde sangfuglene.
Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117)
 
Køge Å-stien - lørdag 3. juni kl. 9.00 - Cykeltur - DOF Køge
Mødested: P-plads på Ølbyvej ved Køge Ås.
Cykeltur på Køge Å-stien til vandværket ved Regnemark og tilbage til Køge gennem skoven. Turens længde ca. 30-35 km. Vi ser og lytter til de fugle vi støder på i skoven og det åbne land.
Aflysning i tilfælde af dårligt vejr, derfor tilmelding til Birgitte Kruse telf. 23 46 79 22.
 
Rørmosen og Boserup Skov - lørdag 3. juni kl. 20.30 til ca. 22.30 - DOF Roskilde
Mødested: Starten af Sortesti, hvor Bjergmarken munder ud i Boserupvej.
Vi går ad Sortesti gennem Rørmosen. Her er fugtigt krat og naturskov med mange sangfugle. Vi fortsætter et stykke gennem Boserup Skov og vender tilbage ad Sortesti. Efterhånden som aftenen skrider frem, stopper de fleste fugle med at synge – tilbage er natsangere som nattergal, kærsanger og rørsanger. Foruden de nævnte natsangere forventer vi munk, havesanger, løvsanger, gøg, rødstjert, sangdrossel m.fl. Der er også mulighed for natugle.
Turledere: Per Frydenlund og Jens Brøndum
Tilmelding: Per på mail perfrydenlundn@gmail.com eller tlf. 2254 8313 senest torsdag den 1. juni.
Begrænset deltagerantal på 20.
 
Refshaleøen søndag 4. juni, kl. 10.00-12.30
Mødested: Ved busstoppestedet: Refshalevej. (Endestation for bus 2A)
Vi går en tur rundt på Refshaleøen og ser på de fugle der er i det område, der en gang var lukket land.
God mulighed for: Engpiber, Sanglærke, Tornsanger, By- og Landsvale, Mursejler, Lappedykkere og ænder.
Måske: Husrødstjert, Tårnfalk og Digesvale.
Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117)
 
Sejerø lørdag 10. juni kl 07:20 – 16:00
Møde: Havnsø Havn. Tejsten yngler på Sejerø og man kan se ynglekolonierne uden at forstyrre fuglene, det vil vi gøre på denne tur. Hans og Birgit, som har ringmærket Tejster på øen i mere end 30 år modtager os på havnen og vil være vores guider dagen igennem. De har et fantastik kendskab til øen og vil vise os, hvad der ellers er af fugle og spændende planter på denne smukke ø. Vi mødes i Havnsø Havn og fordeler os i max. fem biler, så derfor ring til turlederen og tilmeld dig inden d. 17. maj. Husk mad og drikke, og penge til færgen ca. 250 kr. pr. deltager. Vi tager færgen hjem kl. 15.15.). 
Turleder: Arne Volf