Texas, 9. til 24. april 2016

Pris: 
28.800 / Depositum 5.000

DOF Travel planlægger stortur til Texas i april 2016. Foreløbige datoer er 9. til 24. april. Det er lige i højsæsonen for fugletrækket, som kan være helt fantastisk langs Texas’ kyststrækning til Den Mexicanske Golf.
Turledere er Jan Hjort Christensen og Frands E. Jensen.

Vi besøger tre hovedområder: Området omkring Corpus Christi ca. midt på Texas-kysten, Lower Rio Grande Valley helt nede ved grænsen til Mexico, og området omkring Houston. Vi flyver til Houston og kører i minibusser mellem de 3 - 5 overnatningssteder og fugleområderne.

Efter en overnatning i Houston-området for at komme os over flyveturen er første mål Aransas NWR (National Wildlife Refuge) og omliggende områder ved Corpus Christi. Her findes overvintringsstederne for et par hundrede eksemplarer af en af verdens mest fåtallige fugle, Whooping Crane. Der findes på verdens¬plan ca. 450 frit-flyvende fugle af denne art. Her findes også en række andre vandfugle, så som Least Grebe, Reddish Egret, Roseate Spoonbill, White-faced Ibis, Neotropic Cormorant, Mottled Duck, samt en lang række små- og rovfugle og hejrer. Vi lægger størst vægt på at se tranerne, men da de formentlig vil være med¬gørlige, bliver der tid til at besøge et par andre områder i nærheden.

Herfra kører vi til Lower Rio Grande Valley (LRGV), som er den sydligste del af Texas, adskilt fra Mexico af Rio Grande. På grund af den sydlige beliggenhed huser LRGV en række fuglearter, som ikke træffes andre steder i USA. Nævnes kan Gray Hawk, Hook-billed Kite, Aplomado Falcon, Plain Chachalaca, White-tipped Dove, Common Pauraque, Ringed Kingfisher, Green Jay, Great Kiskadee, Tropical og Couch’s Kingbirds, Altamira og Audubon’s Orioles. Vi vil besøge en perlerække af naturområder, hvoraf skal nævnes South Padre Island, Laguna Atascosa NWR, Santa Ana NWR, Bentsen State Park, Sabal Palm Audubon Center. Vi vil også begive os lidt op langs floden til Falcon State Park, som ligger i tilknytning til det store Falcon Reservoir. Her er det fugle, som er knyttet til de lidt mere tørre områder, vi vil kigge efter, så som Harris’s Hawk, Greater Roadrunner, Golden-fronted Woodpecker, Vermilion Flycatcher, Cactus Wren, Curve-billed Thrasher og Pyrrhuloxia. Her findes også hønsefugle som Northern Bobwhite og Scaled Quail.

Efter fem dage i LRGV begiver vi os nordpå igen til Houston-området med en enkelt overnatning undervejs. I Houston-området skal vi besøge endnu en række spændende fugleområder: Brazos Bend State Park og Anahuac NWR med Fulvous og Black-bellied Whistling Ducks, mange andre ænder, hejrer, vandhøns, m.m. og Bolivar Flats Shorebird Sanctuary med mange arter af måger, terner og vadefugle, heriblandt American Avocet. På High Island øst for Houston skal vi håbe på et såkaldt ”fall-out”, som optræder, når de trækkende fugle bliver ”slået ned” af køligt vejr. I sådanne situationer er træerne og buskene tykke af småfugle, ofte på fin fotoafstand, f.eks. Summer og Scarlet Tanagers, Rose-breasted Grossbeak, Indigo og Painted Buntings, Baltimore og Orchard Orioles, American Goldfinch og mange arter af amerikanske skovsangere, f.eks. Prothonotary Warbler og American Redstart. Også uden ”fall-out” kan her være rigtig mange fugle, bl.a. er der en fin ynglekoloni af Roseate Spoonbill og mange forskellige hejrearter. Vi kører også en tur østpå til grænselandet mod Louisiana, hvor vi skal besøge Sabine Woods og Big Thicket National Preserve med skovsangere, vireoer, drosler, kolibrier og spætter. I W. G. Jones State Forest nord for Houston skal vi lede efter den sjældne Red-cockaded Woodpecker, Pileated Woodpecker og andre spætter, inden vi flyver hjem.

Vi har kun kunnet nævne et lille udvalg af de mest interessante fuglearter i denne beskrivelse. En række fuglearter vil være til stede på mange lokaliteter, f.eks. Mourning og White-winged Doves, Northern Cardinal, Northern Mockingbird, Turkey Vulture og Black Vulture. En del rovfugle vil vi se på træk hist og her, f.eks. Osprey, Red-shouldered, Red-tailed og Broad-winged Hawks, Swallow-tailed og Mississippi Kites og Northern Harrier. Området er også kendt for en stor del af de amerikanske spurve, der kan være lidt af en udfordring at identificere. Mange af de steder vi besøger vil der være mulighed for at studere det amerikanske udvalg af vadefugle, terner og måger. Desuden vil vi se smukke sommerfugle samt et udvalg af pattedyr og krybdyr, heriblandt alligatorer.

Turen er ikke fysisk anstrengende, men der vil blive et par dage med lange transportstræk.

Turlederne fungerer også som chauffører i minibusserne. Der er plads til 5 - 6 personer i hver minibus. Melder der sig flere deltagere, end der er plads til i to minibusser, kan der indsættes en ekstra minibus med en deltager som chauffør.

Pris
Med den nuværende dollarkurs og 13 deltagere bliver turens pris kr. 28.800 pr. person i delt dobbelt-værelse, som dækker flyrejse, rundtur i minibus, overnatninger på hoteller af god standard, adgang til alle parker samt alm. DOF Travel-service. Visse steder kan morgenmad være inkluderet, men ellers er alle måltider for egen regning. (Det er forholdsvis billigt at spise på restaurant/cafeteria i USA.) Danske statsborgere behøver ikke visum til USA, men skal have en indrejse-godkendelse, som fås via internettet og p.t. koster USD 14 (ca. kr. 90). Denne udgift er ikke inkluderet. Enkeltværelser er til rådighed i begrænset omfang mod en ekstrapris på ca. kr. 7.300 pr. person.

Tilmelding sker ved indbetaling af depositum på kr. 5.000 pr. person, dog kr. 6.500 ved enkeltværelse, til DOF Travels girokonto 807 3333, mærket "Texas" eller pr. netbank til 4180-0008073333.

Betingelserne for deltagelse er de sædvanlige, som fremgår af hjemmesiden, dog er afbestillingsreglerne modificeret en smule mht. fristerne:

4. Afbestilling
Afbestilling skal ALTID ske SKRIFTLIGT til DOF Travel.
a. Ved afbestilling mere end 7 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af kr. 300 pr. person.
b. Ved afbestilling mellem 7 måneder og 5 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum.
c. Ved afbestilling mellem 5 måneder og 3 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af 30 % af turprisen. Hvis det indbetalte beløb er mindre end 30 % af turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.
d. Ved afbestilling senere end 3 måneder før afrejse tilbagebetales der ikke. Hvis det indbetalte beløb er mindre end turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

Omtrentlig dagsplan
1. dag afgang fra København og ankomst Intercontinental Airport Houston (IAH)
1. nat overnatning Houston
2. dag besøg Attwater Prairie-Chicken NWR, kørsel til Aransas og besøg Aransas NWR
2. nat overnatning i nærheden af Aransas
3. dag besøg Aransas NWR og/eller andre områder omkring Corpus Christi
3. nat overnatning i nærheden af Aransas
4. dag kørsel til Lower Rio Grande Valley (LRGV) og besøg South Padre Island
4. nat overnatning i LRGV
5. dag besøg Sabal Palm Audubon Center + Laguna Atascosa NWR
5. nat overnatning i LRGV
6. dag besøg Santa Ana NWR + et andet område
6. nat overnatning i LRGV
7. dag besøg Falcon State Park
7. nat overnatning i LRGV
8. dag besøg Bentsen State Park + et andet område
8. nat overnatning i LRGV
9. dag kørsel til Aransas og besøg område omkring Corpus Christi
9. nat overnatning i nærheden af Aransas
10. dag kørsel til Houston og besøg Brazos Bend State Park
10. nat overnatning i Houston
11. dag besøg Big Thicket
11. nat overnatning i Houston
12. dag besøg Anahuac og High Island
12. nat overnatning i Houston
13. dag besøg High Island og Bolivar Flats Shorebird Sanctuary
13. nat overnatning i Houston
14. dag besøg Armand Bayou og W. G. Jones State Forest
14. nat overnatning i Houston
15. dag afgang Intercontinental Airport Houston (IAH) mod København
15. nat i flyet
16. dag ankomst København.

Bookingstatus: 
Udsolgt