Rumænien 2019  (Donau-deltaet, Dobrudja og Transsylvanien) 12 dage fra 21. august 2019

Pris: 
ca. 16.500 kr.i delt dobbeltværelse / depositum 3.300 / Enkeltværelse-tillæg 2000 kr.

Prisen omfatter fly København-Bukarest, egen bus og hotelskib i Rumænien, alle overnatninger, to aftener i bjørneskjul, fuld pension, eftermøde og DOF Travel-service. Endelig pris og dermed restbeløb vil blive opkrævet 4 måneder før turens start.

Lokalguide:  Zoltán Baczó, lokal guide fra det anerkendte ornitologiske rejseselskab, Saker Tours, som har 20 års erfaring med at arrangere fuglerejser i Ungarn og Rumænien.

Deltager-antallet er begrænset til 12. Da der er et begrænset antal værelser på vores hotelbåd i Donau-deltaet, kan det være nødvendigt at regulere blandt de sidst tilmeldte, såfremt der er mange, som ønsker enkeltværelser.

-----
Nu kan DOF Travel atter udbyde en rejse til dette enestående fugleland, som ikke kun byder på noget af Europas fineste natur, men som også har en gæstfri befolkning, et godt køkken og på denne årstid også godt vejr, da sommerens værste hede er taget af. Vi kan forvente dagtemperaturer på op til 25-30 grader i lavlandet, mens der i bjergene kan være noget køligere – især om morgenen.

Donau-deltaet er Europas største floddelta med et enestående fugleliv. Tilsæt stepper, kystlaguner og et enestående bjergområde med Europas tætteste bestand af store rovdyr i form af ulv, bjørn og los. Så har du ingredienserne i DOF Travels kommende stortur til Rumænien.

Vi vil besøge Rumænien sidst i august, hvor der er fyldt med trækkende fugle i de vidtstrakte vådområder langs Donau. Samtidig er de fleste ynglefugle stadig på plads. Rejsen sluttes af i Karpaterne., hvor vi to aftener skal besøge et bjørneskjul. Her er vi så godt som sikre på at se Europas største rovdyr.

Vores rumænske eventyr starter i Bukarest, hvor vores lokalkendte guide, Zoltán Baczó, fra det anerkendte Saker Tours tager i mod os.

Via Calaras, der ligger midtvejs mellem Bukarest og Sortehavskysten, kører vi mod Donau og Sortehavskysten, mens vi udforsker de mange fuglerige laguner samt Dobrudja-steppen syd for os. Her er der mulighed for et væld af spændende fugle, bl.a. specialiteter som stor sorthovedet måge og lille rørsanger. Desuden kan vi se et væld af måger, terner og vadefugle, bl.a. tyndnæbbet måge, sorthovedet måge, rovterne, sandterne, alle tre moseterne-arter, samt flokke af damklirer, kærløbere og odinshøns. Derudover kan vi også se sydøsteuropæiske specialiteter såsom isabellastenpikker, nonnestenpikker, sørgemejse, rosenbrystet tornskade, rustand, syrisk flagspætte, slagfalk, balkanhøg, ørnevåge, godt med aftenfalke og meget mere - bl.a. er her også mulighed for mellemflagspætte samt både hvide og sorte storke.

Med lidt held ser vi nogle af det østlige Rumæniens mere usædvanlige trækgæster såsom terekklire og steppehøg.

Derpå udforsker vi Europas største og mest fuglerige floddelta, Donaudeltaet. Her vil et specialbygget hotelskib være vores base, mens vi om dagen udforsker deltaet i to små både, der gør det muligt for os at komme tæt på fuglene. I det vidtstrakte floddelta kan vi se begge pelikan-arter, dværgskarv, skestorke og næsten alle Europas hejrer samt godt med rovfugle. Sensommeren er også et godt tidspunkt for at se de sky små rørvagtler gå frit fremme i rørkanten.

Almindelige trækgæster på denne tid af året omfatter bl.a. lille fluesnapper, ellekrage, biæder og hærfugl.

Efter vores besøg i deltaet gør vi holdt ved et højdedrag, der er kendt for trækkende små skrigeørne og sorte storke. Vi besøger også en steppelokalitet, der er en kendt rasteplads for pomeransfugl. Herefter fortsætter vi til Transsylvanien, der ligger i den rumænske del af Karpaterne.

Transsylvanien er nok mest kendt for eventyret om Dracula, men for den natur- og fugleinteresserede er den eventyrlige natur nok så dragende. Modsat Alperne, der i dag er præget af et intensivt udnyttet kulturlandskab, er Transsylvanien en tidslomme, hvor landbruget stadig dyrkes som i Vesteuropa for 100 år siden. I Transsylvanien har menneskene i generationer levet i harmoni med naturen. Sådan er det stadig. Bjergene huser derfor Europas største bestand af store rovdyr samt mange sjældne fugle, blomster og sommerfugle.

Om dagen vil vi gå ture i de fine bjergskove, hvor vi kigger efter tjur, hjerpe og spætter – bl.a. hvidrygget flagspætte. Vi vil også besøge en kløft, hvor der er mulighed for murløber.

Ulv og los kræver held at få at se, men bjørnene er vi så godt som sikre på at opleve. Vi vil to aftener besøge et bjørneskjul, hvor bjørnene ses næsten hver aften.

Her kan du se en rapport fra en lignende tur med Saker Tours (dog uden Transsylvanien): http://sakertour.com/romania-birding-tours.php

Her kan du se et udførligt dagsprogram udarbejdet af Saker Tours. Sidst i programmet er en lille samling fotos af fugle og natur – alle fra ultimo august i de områder, som vi skal besøge. 

Forplejning og aktivitetsniveau
Rejsen er med fuld pension. Her er medregnet flaskevand.

På rejsen vil der normalt være morgenmad kl. 7. og afgang fra hotellet kl. 8. Der vil hver dag være mulighed for sæt link ind)en daglig morgentur på cirka en time inden morgenmaden. Turen er frivillig.

Vi vil i løbet af dagen have et højt aktivitetsniveau, men vi giver os god tid til at se fuglene.

Der vil være meget fine muligheder for natur-og fuglefotografering.

Turens pris
Se starten af annoncen.

Tilmelding
Tilmelding til turen kan ske ved at indbetale et depositum på kr. 3.300 til DOF Travel via hjemmesiden. Se ovenfor.

Forsikring
Inden du rejser til udlandet skal du altid undersøge, om du er dækket forsikringsmæssigt. En rejseforsikring for hjemtransport eventuelt sygeledsagelse/tilkaldelse og hjemkaldelse anbefales på det kraftigste, da det er dyrt at komme på privathospital i landet og blive transporteret hjem, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Afbestillingsregler
Se reglerne herfor på DOF Travels hjemmeside www.doftravel.dk eller ring til Tirsdagsvagten. Vi beder jer være opmærksomme herpå, så der ikke opstår overraskelser.

For- og eftermøde
Der vil blive afholdt et eftermøde.

Vaccinationer
Rejser til Rumænien kræver ingen særlige vaccinationer. Man bør huske solcreme - især til dagene, hvor vi sejler rundt i Donaudeltaet. Da vi besøger deltaet uden for yngletiden har vi mulighed for at besøge en fuglerig ø, der ligger i deltaets mest fuglerige kerneområde. Her vil vi foretage en ”våd” landgang, idet vi sejler så tæt på som muligt og vader ind. Da der kan være spidse plantedele på bunden, bør man medbringe særlige sko til at vade i.

Leder og guide
Dansk rejseleder: Søren Skov. Telefon 23 71 61 87, e-mail: sorenskov@tdcadsl.dk. Derudover har vi guide med fra Saker Tours: Zoltán Baczó,

Teknisk arrangør
Landarrangementet bliver arrangeret af Saker Tours.

Bookingstatus: 
_