Polen, 21. til 28. maj 2016

Pris: 
Kr. 7.800 / depositum kr. 875 / eneværelsestillæg kr. 750

(Foto: Leon Berthou on DOF Travel tour in 2009)

Det nordøstlige Polen rummer måske den største biodiversitet i hele Europa. Vi skal opleve de næsten endeløse sumpe omkring floderne Biebrza og Narew, omgivet af magre overdrev samt ind i hjertet af de store Bialowieza-skove.

Området er på mange måder et billede af vores eget land og fugleverden for 100 år siden. Her er mængder af storke, sortterner, hvidvingede terner og tornskader. Engsnarrer crexer på engene. I sumpene høres savi-, flod- og græshoppesangere og den endemiske vandsanger. I skovene har vi alle europæiske fluesnappere og spætter. Og på grænsen til Hviderusland måske citronvipstjert.

Turen ligger lige midt i fuglenes ynglesæson, hvor vi har chancen for at finde flest arter. På turen skal vi gerne se sorte storke, spillende tredækkere, begge skrigeørne, hærfugle og måske ellekrager. Vi skal ind og opleve en tidlig morgen i urskoven. Vi skal lede efter hvidryggede og tretåede spætter, gråspætter, alle fire flagspætter samt perleugle og spurveugle. Og vi prøver at finde de vilde bisoner i lysningerne.

Turen bliver ikke kun intense naturoplevelser, men også et indblik i den polske historie og kultur. Vi skal bo på to dejlige nyindrettede hotelpensioner bygget som de gamle storbondegårde og placeret midt i naturen.

Niels Riis har rejst meget i områderne og vil være vores guide og tolk. Han leder turen sammen med DOF Travels mangeårige turleder Leon Berthou der har besøgt området otte gange som turleder for DOF Travel. Hertil kommer lokale guides med kendskab til de sidste nye fund.

Turens pris er foreløbigt fastlagt til kr. 7.800 for de 8 dage. Prisen dækker fly, bus, hotel i dobbeltværelse med fuld pension (merpris for enkeltværelse kr. 750), for- og eftermøde samt rapport mm.

Tilmelding sker ved at indbetale et depositum på kr. 875 pr. deltager på udvalgets girokonto reg.nr. 4180 kontonr. 807 3333 mærket ”Polen 2016” eller ved check til DOF Travels adresse, mærket ”Polen 2016”. Noter venligst fulde navn, som anført i passet.

Deltagerantallet er foreløbigt begrænset til 15.


Se seneste rapport fra 2014 her 

Samt detailleret program :

Bookingstatus: 
Udsolgt, mange på venteliste