Hviderusland 10 dage - 4. maj til 13. maj 2015

Pris: 
ca. 13.900 kr.


Tag med DOF Travel til Europas sidste store uberørte naturområder der i stor udstrækning stadig er som for 100 år siden.

Her kan man endnu finde arter i større mængde som i det meste af Europa er kraftigt på retur og nogle steder helt forsvundet (72 rødliste-arter). Vi vil i løbet af 9 dage besøge de bedste fuglelokaliteter i den sydlige og centrale del af landet. Den sidste dag anvendes i Polen, idet vi flyver ud og hjem fra Warzawa.
De mange års isolation bag 'jerntæppet' har gjort, at landet ikke er påvirket af den landbrugspolitik, der har hersket i det meste af EU. Befolkningstallet er tillige relativ lavt i forhold til andre europæiske lande af samme størrelse. Over 90% af landet er endnu dækket af den oprindelige naturlige vegetation, hvoraf en trediedel er skov. Landbrugsmetoderne er stadig i stor udstrækning meget traditionelle, hvilket gør at landskabet ser ud som for 100 år siden !

Landet har fem store, betydningsfulde nationalparker, der beskyttes af staten, og som er blevet anerkendt og bliver supported af UNESCO. Fire af disse parker fokuserer på naturbevarelse.

Hviderusland har alle naturtyper og arter repræsenteret fra den øst- og nordeuropæisk fauna både i betydeligt antal og kvalitet:

Strandenge, vandhuller og mudderbanker langs Pripyatfloden er hjemsted for tusinder af vadefugle, terner, lappedykkere, f.ex Tredækker, Terekklire, Damklire, Dværgmåge, Sortterne, Hvidskægget terne, Hvidvinget terne, Lille skallesluger, Fiskeørn, Stor- og Lille Skrigeørn, Slangeørn, Havørn. Endvidere mange spurvefugle som f.ex Nattergal, Karmindompap, Flodsanger, Vandsanger, Citronvipstjert og ikke mindst måske ikonet for Hviderusland: Azurmejse.

Elleskov og åbne sumpe omkring søen Vygonovske Lake er hjem for mange par Lapugler.

Perleugle og Spurveugle kan findes i let tilgængelige skovområder i Minsk provinsen.

Tjur, Urfugl og Hjerpe er almindeligt forekommende i gammel blandskov.  Alle Europas spætter er set i skovområderne samt Lille og Hvidhalset fluesnapper.

Politisk isolation af Hviderusland har bevirket at landet sjældent er besøgt af udlændinge. Ikke desto mindre overraskes man over hvor moderne landet er blevet. Gode veje og hoteller af en acceptabel standard gør øko-turisme til en fornøjelse. Derfor inkluderer denne tur en større del af landet i forhold til de få andre arrangører der indtil nu (2014) har Hviderusland på programmet.

Foreløbigt program (kan blive justeret):
Dag1 – Vi mødes med lokalguide i Warzawa ca. kl. 11. Transfer til hotel i Hviderusland tæt på grænsen.
Dag 2-8 – Besøg i kendte fugleområder i det sydlige og sydøstlige Hviderusland: Beloe Fishponds, Sporovo Reserve, Vygonovske Lake, Turov floodplains and Pripyat National Park samt mindre lokaliteter på vejen. Birding in den centrale del af landet: Forest of Minsk and Grodno Provinces.
Dag 9 – Efter lidt sigthseeing og shopping i Grodno (en flot restaureret, gammel bydel, der ligger ned til Neman-floden) forlader vi Hviderusland og tager tilbage til Polen hvor vi tilbringer den sidste nat.
Dag 10 – Da vi først skal flyve hjem om eftermiddagen bliver der tid til at besøge en god fuglelokalitet i Polen inden vi kører det sidste stykke til Warzawa og flyver hjem til København.

Turen laves i samarbejde med vores mangeårige gode kontakt i Polen: BirdService. Birdservice har i et par år arbejdet på at lave turen og har i år, med stor succes,  gennemført et tilsvarende program for en engelsk gruppe. Birdservice benytter sig udelukkende af kyndige og erfarne lokalguider.

Turens pris er kr. 13.900, hvilket inkluderer ½-pension for de 8 overnatninger i Hviderusland (ikke drikkevarer), sidste nat i Warzawa (inkl. morgenmad), fly København-Warzawa og retur, lokaltransport, professionel guidning, adgangsbilletter, visum til Hviderusland, overnatning på gode hoteller i dobbeltværelse, plus for- og eftermøde. Enkeltværelsestillæg kr. 1.500.

Tilmelding kan ske ved indbetaling af depositum på kr. 1.500 pr. person til DOF Travel. Betaling kan ske på postgiro 8 07 33 33 eller bankoverførsel på konto 4180-0008073333. Angiv navn, telefonnr., mailadresse og rejsemål: ”Hviderusland 15”.

Hurtig tilmelding tilrådes da turen er begrænset til 14 deltagere.

 

Bookingstatus: 
Udsolgt, men få eller ingen på venteliste