Rapporter fra DOF Travel

Thailand 2012, 23.januar-6.februar.
Thailand 2007, november/december, DOF Travel, Peter Lafrenz