Rapporter fra DOF Travel

Sverige (Ammarnäs) 1995, 23. juni -8. juli, DOF-tur, Morten M. Hansen & Morten Leisvig
Sverige (Svealand) 2009, DOF Travel, 24.-27. april, Hans Meltofte
Sverige Ammarnäs 2005 Juni DOFTravel Morten Møller Hansen & Per G. Larsson