Rapporter fra DOF Travel

Sri Lanka 2015 - 10.-25.januar - John Speich
Sri Lanka 2016 - 16-31. januar - Søren Sørensen
Sri Lanka 2018 - 13.-28.januar - Søren Sørensen
Sri Lanka 2018 - 27.jan-11.feb - John Speich
Sri Lanka 2019 - februar - DOFTravel - Ingelise Aaroe Petersen
Sri Lanka 2019 - januar - DOFTravel - Peter Lafrenz