Rapporter fra DOF Travel

Rusland (Volga-deltaet) 2005, DOF-Tur nr.1 Hans Meltofte