Rapporter fra DOF Travel

Azorerne 2010, oktober, Leon Berthou
Azorerne 2013, oktober, Arne Volf og Morten Rasmussen
Madeira 2010, august, Erik Mølgaard
Madeira 2015, August, Arne Volg og Morten Rasmussen
Portugal 5.-13.Nov 2011, DOFTravel, Morten Møller Hansen