Rapporter fra DOF Travel

Finland & Norge 1999, 27. juni -10. juli, DOF-tur, Steen Roed Hansen og Frands E. Jensen.
Norge (Runde) 1999, DOF-tur 19-26/6, Flemming Volkersen og Poul Reib