Rapporter fra DOF Travel

Makedonien og Lake Kerkini Grækenland 2018, 12.-19. maj , John Speich
Makedonien og Prespa i Grækenland 2012, 6.-13.maj, DOF Travel - John Speich