Rapporter fra DOF Travel

Marokko 1999, 2-ugerstur, vinter, Morten Møller Hansen og John Speich.
Marokko 2002, 7.-14. februar, DOF-tur, John Speich & Ole Geertz-Hansen.
Marokko 2004, 2 DOF-ture i februar, Søren Sørensen et al.
Marokko 2007, 1 uge, februar, DOF Travel tur, Søren Sørensen & John Speich
Marokko 2009, 1 uge, januar, DOF Travel tur, Søren Sørensen & John Speich
Marokko 2011, 1 uge, februar, DOF Travel tur, Søren Sørensen & John Speich
Marokko 2012 10-18 Marts - Mikkel Holck og Jan Hjort Christensen
Marokko 2015 14. – 21. marts DOFtravel Mikkel Holck og Søren Sørensen