Rapporter fra DOF Travel

Kina & Tibet 2007, DOF-tur, Hans Meltofte og Jesper Hornskov
Kina (Happy Island & Beidaihe) 1999, 1.-22. maj. Jesper Hornskov m.fl.
Kina (NE-Tibet) 1999, 29. maj - 25. juni. Jesper Hornskov m.fl.
Kina (NE-Tibet) 2000, 2.-18. september, DOF-tur, Hans Meltofte og Jesper Hornskov.
Kina (NE-Tibet) maj 2012, Peter Lafrenz og Jesper Hornskov
Kina (Yunnan) feb-mar 2013 - Jesper Hornskov
Kina 2004, DOF-tur, Hans Meltofte og Jesper Hornskov.
Kina 2009, DOF-tur. Jan Hjort