Rapporter fra DOF Travel

Kasakhstan og Kirgisistan 18. maj – 2. juni 2016 DOFTravel - Hans Meltofte og Michael Westerbjerg Andersen